Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatnik ma prawo do do odliczenia 60% nie więcej niż 6 000 zł podatku VAT z faktury wykupu samochodu z leasingu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22. 09. 2006r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego podziela pogląd przedstawiony w złożonym wniosku

W dniu 22. 09. 2006r. wpłynęło do tut. Organu pismo dotyczące interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

W powyższym wniosku Spółka przedstawia następujący stan faktyczny: Spółka użytkowała samochód osobowy marku Mercedes C 270 CDI na podstawie umowy leasingu zawartej w miesiącu wrześniu 2004r. Na podstawie faktur wystawianych przez Europejski Fundusz Leasingowy Spółka odliczyła 50% podatku VAT naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o PTU. Po zakończeniu umowy leasingu firma oddała przedmiotowy samochód Leasingodawcy a następnie zakupiła go, korzystając z prawa pierwokupu. Spółka stoi na stanowisku, iż ma prawo do odliczenia 60% - nie więcej niż 6000zł podatku VAT z faktury wykupu przedmiotowego samochodu, wystawionej w dniu 22. 09. 2006r. przez Europejski Fundusz Leasingowy a wykup przedmiotu leasingu jest odrębną, autonomiczną czynnością prawną niewywodzącą się w sposób bezpośredni z umowy leasingu - jako jej kontynuacja. Spółka pyta, czy stanowisko przedstawione w opisanym stanie faktycznym jest słuszne.

W wyniku analizy zawartego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska w sprawie, a także w oparciu o obowiązujący stan prawny należy stwierdzić, że przedstawione stanowisko jest słuszne.

Stosownie do przepisów art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.

Zgodnie z art. 7 ust. 9 przywołanej ustawy, przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotem są grunty.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka, jako leasingobiorca (korzystający), zawarła umowę leasingu operacyjnego. Leasing operacyjny jest umową polegającą na tym, że w okresie objętym umową jedna ze stron - leasingobiorca, w sposób czasowy używa towar stanowiący własność leasingodawcy, a podstawową formą wynagrodzenia za powyższą usługę jest czynsz (rata). Zatem zawarta przez Spółkę umowa leasingu operacyjnego nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o PTU, lecz świadczenie usług polegające na odpłatnym oddaniu leasingobiorcy do używania przedmiotowego samochodu. Opcja wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego jest zawarta w ogólnych warunkach umowy leasingowej i należy ją traktować jedynie jako propozycję leasingodawcy dla leasingobiorcy, dotyczącą przedmiotu leasingu, z której można skorzystać dopiero po zakończeniu właściwej umowy. Wykup przedmiotu leasingu nie stanowi istoty umowy leasingu operacyjnego. Oznacza to, że po zakończeniu właściwej umowy leasingu leasingobiorca ma jedynie możliwość (z której może, ale nie musi skorzystać), a nie obowiązek nabycia przedmiotu umowy leasingu. Należy uznać, że wykup przedmiotu leasingu jest odrębną, autonomiczną czynnością prawną niewywodzącą się w sposób bezpośredni z umowy leasingu jako jej kontynuacja i stanowi dostawę towaru.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3, 5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze (-) nie więcej jednak niż 6 000 zł. Zatem Spółka ma prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego zawartego na fakturze dokumentującej wykup przedmiotowego samochodu, nie więcej niż 6 000 zł.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia.

Ponadto zgodnie z art. 14 § 3 przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: leasing, odliczenie podatku od towarów i usług, samochód osobowy
Data aktualizacji: 10/01/2013 21:00:01

Czy Spółka mogła wystawić fakturę korygującą?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rabaty uprawniające do zmniejszenia wartości obrotu, związane z konkretnymi dostawami

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wypłacone...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

VAT - w zakresie możliwości obniżenia obrotu oraz kwoty podatku należnego na podstawie fak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy wniesienia aportu przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 14.12.2006 r...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaka powinna być stawka VAT dla usług poradni psychologiczno-terapeutycznej udzielanych przez internet?Możliwość ujęcia w ewidencji zakupów VAT podatku naliczonego w mniejszej wysokości niż z faktury VATDotyczy prawidłowości księgowania w podatkowej księdze przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu w walutach obcychPodatnik zwraca się o potwierdzenie niżej przedstawionego stanowiska w zakresie wystawienia faktury wewnętrznej w imporcie przedmiotowych usługCzy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie paliwa do samochodu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.