Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podatnik może w zeznaniu za 2006 r. odliczyć od przychodu poniesione w tym roku wydatki na budowę domu zgodnie z posiadanymi rachunkami ?

Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu 15.02.2007 r. wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 15.02.2007 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek Pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1995 roku na podstawie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę rozpoczął Pan budowę budynku mieszkalnego, którą kontynuuje Pan do chwili obecnej. Corocznie w zeznaniach podatkowych korzystał Pan z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych odliczając wydatki poniesione na budowę domu od dochodu.

W związku z powyższym zwrócił się Pan z zapytaniem: Czy mogę w zeznaniu za 2006 r. odliczyć od przychodu poniesione w tym roku wydatki na budowę domu zgodnie z posiadanymi rachunkami ?.

Prezentuje Pan stanowisko, że tak.

Zgodnie z art. 14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości miejscowej Naczelnik Urzędu Skarbowego (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo nie toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego następująco:

Zgodnie z art. 2 ust. 4a ustawy z dnia 08.05.1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 74, poz. 471) podatnikom, którzy w latach 1992-1996 nabyli prawo do odliczania od dochodu wydatków poniesionych na cele określone w art. 26 ust.1 pkt. 5 lit. b), e) i f) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. - Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późniejszymi zmianami (obecnie Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - i po tym dniu dokonali dalszych wydatków na budowę tego budynku mieszkalnego, nadbudowę lub rozbudowę tego budynku na cele mieszkalne lub przebudowę tego strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie tego lokalu w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym do dnia zasiedlenia tego lokalu, przysługiwało prawo do odliczania tych wydatków na zasadach określonych w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01.01.1997 r. czyli od dochodu.

Prawo to jednak, w związku z kolejną nowelizacją ustawy o podatku dochodowym oraz likwidacją z dniem 01.01.2002 r. ulg budowlanych, na podstawie art. 3 ust.2 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 134, poz. 1509) zostało ograniczone czasowo do dnia 31 grudnia 2004 roku.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że podatnikom, którzy rozpoczęli ponoszenie wydatków na budowę domu mieszkalnego na własne cele mieszkalne w latach 1992-1996 przysługiwało prawo do kontynuacji odliczeń od dochodu z tytułu ponoszenia wydatków z tego tytułu, ale tylko do końca 2004 roku.

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z cytowanym art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie zakres i zastosowanie prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Stosownie do postanowień art. 222 Ordynacji podatkowej zażalenie na niniejsze postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: budynek mieszkalny, odliczenie od dochodu, prawo nabyte, ulga mieszkaniowa, wydatki mieszkaniowe
Data aktualizacji: 07/01/2013 12:00:01

Urząd Skarbowy Radziejów 88-200 ul. Rolnicza 6

Zasięg terytorialny miasta Radziejów gminy Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów, Topólka powiaty radziejowski województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 96101010780024402221000000 VAT 46101010780024402222000000 PIT...

Czy można zastosować stawkę 0% VAT przy WDT gdy brak jest dowodów, o których mowa w art. 4...

Działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny...

Możliwość wystawienia zbiorczej faktury wewnętrznej, na której będą umieszczone numery fak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed dniem doko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaka kwota stanowi podstawe opodatkowania w przypadku faktur zaliczkowych ?Ustawa deregulacyjna a biura rachunkowościOpodatkowanie usług świadczonych na rzecz kontrahenta zagranicznego oraz wystawiania faktur korygującychPrawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w otrzymanych fakturach zaliczkowych dotyczących badań przemysłowych (stosowanychKiedy należy wystawić fakturę za usługi transportu międzynarodowego rozpoczęte w kwietniu a zakończone w maju 2004 r.?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.