Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy Podatnik prawidłowo wystawia fakturę dokumentującą sprzedaż budynku będącego towarem używanym wraz z gruntem jako sprzedaży zwolnionej?

Spółka zamierza sprzedać budynek wraz z gruntem, który jest jej własnością. Budynek został nabyty przez obecnego prezesa Spółki w 1998 roku od osoby fizycznej na podstawie aktu notarialnego. Budynek został zmodernizowany, ale ponieważ ówczesny właściciel (obecnie prezes Spółki) nie był podatnikiem podatku od towarów i usług, to nie przysługiwało mu odliczenie podatku naliczonego. Następnie przedmiotowy budynek wraz z gruntem został wniesiony aportem do spółki w celu zwiększenia kapitału spółki. Aport został zaewidencjonowany jako środek trwały i amortyzowany. Ponadto Spółka wskazuje, iż podczas użytkowania przez nią budynku nie był modernizowany.

Zdaniem Podatnika, w opisanym stanie faktycznym budynek spełnia definicję towaru używanego i dostawa tego budynku wraz z gruntem jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Spółka uważa, że wystawiając fakturę dokumentującą dostawę budynku będącego towarem używanym nie należy doliczać do ceny netto podatku od towarów i usług, gdyż sprzedaż tego towaru jest zwolniona od podatku.

W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) pod pojęciem towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będące przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary używane rozumie się, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy:

budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło najmniej 5 lat;

pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres użytkowania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

Ponadto przepis art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że w przypadku dostawy budynków i budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Kwestie dotyczące wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż budynków zwolnionych od podatku reguluje przepis § 12 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), zgodnie z którym w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą od podstawowej (22 %) oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, dane określne w ust. 1 pkt 4 - nazwa towaru lub usługi - obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Na podstawie powyższego oraz opisanego przez Podatnika stanu faktycznego należy uznać, że budynek będący przedmiotem sprzedaży spełnia definicję towaru używanego i w przypadku sprzedaży jest on zwolniony od podatku od towarów i usług. Dostawa ta winna być udokumentowana fakturą zawierającą kwotę sprzedaży bez podatku (gdyż towar jest zwolniony) oraz bez wyodrębniania kwoty gruntu, ale powinna zawierać przepis, na podstawie którego Spółka stosuje zwolnienie.
Słowa kluczowe: stawki podatku, towar używany, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 17/01/2013 03:00:01

Pierwszy Urząd Skarbowy Tarnów 33-100 ul. Lwowska 72-96A

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Tarnów obejmująca część północno-wschodnią miasta gminy Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Radłów, Wierzchosławice, Wojnicz, Zakliczyn powiaty część powiatu tarnowskiego województwo małopolskie...

Odpowiedzialnosc karna za wystawienie faktury nierzetelnej

Wystawienie nierzetelnej faktury VAT lub posługiwanie się nią jest przestępstwem z art. 62 2 kodeksu karnego sarbowego. Nierzetelny rachunek lub faktura to taki dokument, który jest niezgodny ze stanem rzeczywistym. Może to być np. niewłaściwe...

Zryczałtowany zwrot podatku wykazanego na fakturze VAT RR

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy kwota zwróconego Wnioskodawcy przez spółkę komandytową podatku VAT będzie dla Wnioskod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych czy tylko ewidencję wpływó...

Stowarzyszenie zwykłe (podatnik), zarejestrowane w ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Prezydenta Miasta, zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach nie posiada osobowości prawnej, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie może otrzymywać...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przysługuje odliczenie podatku VAT z faktur za zakup i montaż wykładzin antypoślizgowych?Zwrot wydatków związanych z budową budynku mieszkalno - usługowegoWątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do ciągnika rolniczegoCzy wydatek udokumentowany fakturą w wersji elektronicznej bez żadnego podpisu i z niepełnymi danymi podatnika stanowi koszt uzyskania przychodów?Czy VAT naliczony zawarty w fakturach pokrytych dotacją podlega odliczeniu od VAT należnego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.