Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podwykonawca może odliczyć podatek naliczony z faktur wystawionych na wykonawcę generalnego?

Ze stanu faktycznego podanego we wniosku wynika, że zgodnie z zawartą umową jako wykonawca robót remontowych podatnik ponosi koszty z tytułu poboru energii elektrycznej, wody, gazu, opłat telefonicznych, ogrzewania oraz partycypuje w kosztach dozoru i ochrony.Faktury dotyczące kosztów energii, wody i ochrony obiektu adresowane są na zamawiającego tj. wykonawcę generalnego - Spółkę z o.o. "XXX" . Za ochronę obiektu są wystawiane faktury VAT przez firmę ochroniarską również na firmę Spółkę z o.o. "XXX".

Stanowisko zawarte we wniosku wskazuje, że w związku z tym, że ponoszone koszty związane są z czynnościami opodatkowanymi to podatek naliczony winien być w całości odliczany.

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art.15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art.114, art.19 ust.4, art.120 ust.17 i 19 oraz art.124.

Natomiast art.88 ustawy o VAT wymienia przypadki, w których obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących poniesione przez niego wydatki, które są związane z prowadzoną działalnością, stanowią koszt uzyskania przychodu i wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl natomiast art.86 ust.2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określona w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.Elementy jakie powinna zawierać faktura VAT określone zostały w art. 106 ust.1 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że faktura powinna stwierdzać w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Z kolei przepis § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) określa co powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży - nabycia, a mianowicie powinna zawierać co najmniej:1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (...).

Dane te mają na celu identyfikację stron transakcji gospodarczej, w sposób nie budzący wątpliwości kim jest sprzedawca i nabywca.

Ze stanu faktycznego podanego we wniosku wynika, że faktury VAT dokumentujące koszty poboru energii, wody, ochrony obiektu wystawiane są na Spółkę z o.o. "XXX" - będącą generalnym wykonawcą inwestycji.W związku z tym podatnik nie jest bezpośrednim nabywcą usług, o których mowa we wniosku, gdyż faktury VAT dotyczące kosztów poboru energii, wody, ochrony obiektu wystawiane są na generalnego wykonawcę, w tym przypadku na Spółkę z o.o."XXX".

Biorąc pod uwagę powyższe organ podatkowy nie potwierdza stanowiska zawartego we wniosku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: brak prawa do odliczenia, faktura vat, nabywca, podatek naliczony
Data aktualizacji: 05/01/2012 03:05:25

Wysokość stawki podatku VAT od prowizji uzyskanej z tytułu pośrednictwa przy sprzedaży tan...

Zgodnia z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmian.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśla...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług otrzymanej premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka nie popełniła błędu wystawiając odbiorcy krajowemu faktury w walucie EUR ?

Na podstawie art.!4a l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 Nr 8 póz. 60) po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 07.03.2005r (data wpływu do Urzędu), zwracającej się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji art...

Stawka podatku VAT dla usługi wykonania projektu oraz wykazania na fakturze podstawy zasto...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie skutków podatkowych otrzymania faktury elektronicznej opatrzonej podpisem elekt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Miejsce świadczenia usług - art.28b ust. 1 i art. 28e ustawyProces wymiany i archiwizowania faktur elektronicznychKoszty uzyskania przychodów a faktury kosztoweCzy można odliczyć podatek naliczony z faktury za naprawę uszkodzonego w kolizji samochodu?Wątpliwości Podatnika budzi, czy Spółka w upadłości ma obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym niezatwierdzonego sprawozdania finansowego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.