Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy podwykonawca może odliczyć podatek naliczony z faktur wystawionych na wykonawcę generalnego?

Ze stanu faktycznego podanego we wniosku wynika, że zgodnie z zawartą umową jako wykonawca robót remontowych podatnik ponosi koszty z tytułu poboru energii elektrycznej, wody, gazu, opłat telefonicznych, ogrzewania oraz partycypuje w kosztach dozoru i ochrony.Faktury dotyczące kosztów energii, wody i ochrony obiektu adresowane są na zamawiającego tj. wykonawcę generalnego - Spółkę z o.o. "XXX" . Za ochronę obiektu są wystawiane faktury VAT przez firmę ochroniarską również na firmę Spółkę z o.o. "XXX".

Stanowisko zawarte we wniosku wskazuje, że w związku z tym, że ponoszone koszty związane są z czynnościami opodatkowanymi to podatek naliczony winien być w całości odliczany.

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art.15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art.114, art.19 ust.4, art.120 ust.17 i 19 oraz art.124.

Natomiast art.88 ustawy o VAT wymienia przypadki, w których obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących poniesione przez niego wydatki, które są związane z prowadzoną działalnością, stanowią koszt uzyskania przychodu i wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl natomiast art.86 ust.2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określona w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.Elementy jakie powinna zawierać faktura VAT określone zostały w art. 106 ust.1 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że faktura powinna stwierdzać w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Z kolei przepis § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) określa co powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży - nabycia, a mianowicie powinna zawierać co najmniej:1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (...).

Dane te mają na celu identyfikację stron transakcji gospodarczej, w sposób nie budzący wątpliwości kim jest sprzedawca i nabywca.

Ze stanu faktycznego podanego we wniosku wynika, że faktury VAT dokumentujące koszty poboru energii, wody, ochrony obiektu wystawiane są na Spółkę z o.o. "XXX" - będącą generalnym wykonawcą inwestycji.W związku z tym podatnik nie jest bezpośrednim nabywcą usług, o których mowa we wniosku, gdyż faktury VAT dotyczące kosztów poboru energii, wody, ochrony obiektu wystawiane są na generalnego wykonawcę, w tym przypadku na Spółkę z o.o."XXX".

Biorąc pod uwagę powyższe organ podatkowy nie potwierdza stanowiska zawartego we wniosku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: brak prawa do odliczenia, faktura vat, nabywca, podatek naliczony
Data aktualizacji: 05/01/2012 03:05:25

Czy zakup pościeli profilaktyczno-rehabilitacyjnej udokumentowanej fakturą osoba niepełnos...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaką stawką podatku VAT podlega opodatkowaniu refaktura usługi transportowej?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 13.01.2006 r. nr PP3 443-124 05 TZ 6 3357 w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w...

Czy przyjęty przez Spółkę sposób wyceny różnic kursowych w związku z zawartą umową faktori...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy momentu zaksięgowania faktur za usługę rachunkową i telekomunikacyjną, wys...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn., Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie...

Korekta faktur wystawionych za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy zwrot podatku VAT może być dokonywany na rachunek bankowy przedstawiciela podatkowego ustanowionego przez spółkę zagraniczną?Czy koszty określone na podstawie powyższej faktury są kosztami uzyskania przychodów?Urząd Skarbowy Mława 06-500 ul. Narutowicza 19/7Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT potwierdzających nabycie usług doradczych?Czy można odliczyć od dochodu w zeznaniu za 2005 r. wydatki na internet, jeśli w 2005 r. podatnik mieszkał równolegle w K. i w N.?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.