Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy powstanie domniemany przychód z tytułu korzystania z programu księgowego dla biur rachunkowych załączonego do prenumerowanego dziennika "R"?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku Pani złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 13 czerwca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii -

powstania domniemanego przychodu z tytułu korzystania z programu księgowego dla biur rachunkowych załączonego do prenumerowanego dziennika "R".

stwierdza, iżstanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Składajac przedmiotowy wniosek podatnik jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Korzystając z powyższego przepisu wnioskiem złożonym w tutejszym Urzędzie Skarbowym w dniu 13 czerwca 2005r. wystąpiła Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii ewentualnego powstania domniemanego przychodu z tytułu korzystania z zakupionego wraz z dziennikiem "R" programu księgowego "Mała księgowość" do obsługi w większości drobnych przedsiębiorców przez biuro rachunkowe prowadzone przez podatnika w sc.

Do wniosku dołączono kserokopię umowy licencyjnej dotyczącej w/w programu ksiegowego.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą biuro rachunkowe w sc. Oprócz ksiąg handlowych firma prowadzi również ewidencje ryczałtowe, księgi przychodu i rozchodu i inne związane z tym ewidencje.Usługi księgowe prowadzone są w firmie w oparciu o zakupione programy księgowe, które spełniają wymagania narzucone przez przepisy podatkowe. Koszt tych programów, a zwłaszcza ich aktualizacje przy ciągle zmieniających się przepisach podatkowych jest dużym obciążeniem finansowym dla firmy. Aby być na bieżąco z obowiązującym przepisami firma ponadto prenumeruje i korzysta z dziennika "R". Od dwóch lat w/w dziennik oferuje w cenie nabycia program księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw spełniający wymogi księgowe wraz z przeniesieniem praw na używanie tego programu przez każdy podmiot, który nabędzie gazetę z danego dnia. Od 2005r. do dziennika tego załączono program księgowy dla biur rachunkowych z możliwością obsługi wielu firm. Koszt tego programu jest wkalkulowany w cenę zakupu i w dniu kiedy załączany jest do w/w dziennika cena nabycia jest minimalnie wyższa.

STANOWISKO PODATNIKA

W związku z przedstawionym wyżej stanem faktycznym podatnik stoi na stanowisku, iż korzystanie z tak zakupionego programu księgowego w biurze rachunkowym nie spowoduje jakichkolwiek konsekwencji podatkowych, tj. powstania domniemanego przychodu z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń

OCENA PRAWNA STANOWISKA WNIOSKODAWCY

Ĺąródłem przychodów zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest w szczególności pozarolnicza działalność gospodarcza, jaką podatnik prowadzi w spółce cywilnej.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt.8 przychodem z działalności gospodarczej jest m. in. wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b ustawy z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów od spadków i darowizn.

Pojęcie nieodpłatnego świadczenia w prawie podatkowym nie zostało zdefiniowane dlatego należy posłużyć się określeniem zawartym w prawie cywilnym lub w języku potocznym.

Weług prawa cywilnego w zakres nieodpłatnych świadczeń wchodzą wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w toku działalności podmiotu gospodarczego, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku temu podmiotowi, mające konkretny wymiar finansowy.

Jeżeli natomiast odniesiemy się do znaczenia nieodpłatnego świadczenia w języku potocznym to pierwszy człon określenia nie budzi watpliwości interpretacyjnych. Pojęcie to oznacza brak jakiegokolwiek ekwiwalentu, czy to pieniężnego, czy też spełnianego w innej formie. Natomiast określenie świadczenie określa wszelkiego typu korzyści majątkowe, polegające na otrzymaniu pewnych przedmiotów majątkowych, zaoszczędzeniu wydatków, czy też uzyskanie określonej usługi.

Uzyskanie programu ksiegowego za minimalną cenę podczas zakupu dziennika "R" pozwoliło rzeczywiście firmie podatniczki zaoszczędzić wydatków, jednak ostatecznie nie można stwierdzić, że jest to nieodpłatne świadczenie. Nastąpił zakup dwóch produktów - czasopisma i programu księgowego za cenę inną niż gazeta bez progrmu księgowego. Z powyższego wynika, że kalkulacja ceny na sprzedawane produkty uwzględnia fakt załączonego programu księgowego do gazety ( inaczej mówiąc cena za gazetę z programem jest wyższa niż gdyby tego programu nie było) . W tym przypadku zatem nie można mówić o przychodzie z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Ponadto załączenie programu księgowego do gazety za minimalną cenę służy również celom marketingowym a więc promowaniu i eksponowaniu sprzedaży. W związku z powyższym przekazanie materiałów reklamowych nie kreuje u podatnika dodatkowego przychodu w formie nieodpłatnego świadczenia w myśl art. 14 ust. 2 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym.

PODSTAWA PRAWNA

Oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy dokonano na podstawie niżej wyszczególnionych przepisów, według stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń opisanych w stanie faktycznym:1. art. 10 ust. 1 pkt. 3, , art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst z 2000r. Dz. U. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.).
Słowa kluczowe: przychód, świadczenie nieodpłatne
Data aktualizacji: 21/01/2013 15:00:01

Urząd Skarbowy Świdnica 58-100 ul. M. Curie-Skłodowskiej 1/3

Zasięg terytorialny miasta Świdnica, Świebodzice gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Żarów powiaty świdnicki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 43101016740054252221000000 VAT 90101016740054252222000000 PIT...

Wystawianie faktur korygujących

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik pyta czy przy rozliczaniu usługi z kontrahentem powinien naliczyć obowiązujący w...

Na podstawie art.14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia...

Czy zakup sprzętów AGD oraz artykułów spożywczych koniecznych do produkcji potraw prezento...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających zakup sa...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z dnia 30.03.2005...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
CIT - w zakresie momentu zaliczenia zapłaconych odsetek od pożyczek i kredytów oraz zrealizowanych różnic kursowych do kosztów uzyskania przychodówPrawo do odliczenia całej wartości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowegoUstalenia podstawy opodatkowania przy świadczeniu usług wraz z ponoszonymi opłatami pocztowymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwaBiuro rachunkowe SzczecinDotyczy premii pieniężnej związanej ze świadczeniem usług na podstawie podpisanej umowy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.