Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy pozycje wolne od zapłaty (free of charge) powinny być umieszczane w fakturach wewnętrznych?

Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 19.06.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

- stwierdza że wyrażone we wniosku stanowisko jest prawidłowe

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 17.05.2005r., złożonym w tut. Urzędzie w dniu 19.06.2006r. uzupełnionym w dniu 21.08.2006r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii prawidłowości umieszczania na fakturach wewnętrznych pozycji wolnych od zapłaty dotyczących instrukcji obsługi towarów, oprogramowania na CD, reklamowanych uszkodzonych części zamiennych.Strona zwraca sią z zapytaniem czy pozycje wolne od zapłaty (free of charge) powinny być umieszczane w fakturach wewnętrznych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka otrzymuje od kontrahenta z Niemiec faktury VAT dokumentujące nabycie wewnątrzwspólnotowe. W fakturach tych kontrahent umieszcza pozycje wolne od zapłaty dotyczące instrukcji obsługi towarów (kserokopiarek), oprogramowania na CD oraz reklamowanych uszkodzonych części zamiennych. Strona podnosi, że instrukcje obsługi oraz oprogramowanie stanowią integralną część zakupionego urządzenia, a reklamowane części dostarcza dostawca w ramach umowy gwarancyjnej. Asortyment powyższy jest wyceniony w walucie EURO dla urzędów celnych, natomiast wartość do zapłaty wynosi "0".

Spółka przedstawia własne stanowisko w sprawie i uważa, że pozycje powyższe powinny być ujmowane w fakturach wewnętrznych dokumentujących wewnątrzunijne nabycie.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko podatnika w tej sprawie jest prawidłowe i jednocześnie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 106 ust 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ dla udokumentowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabywca jest zobowiązany wystawić fakturę wewnętrzną. Zasady wystawiania faktur wewnętrznych zostały uregulowane w § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm./. Z przepisu tego wynika, że do faktur wewnętrznych, dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie, stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 13-17, § 19, § 22 i § 23 ww. rozporządzenia.

Stosownie do § 9 ww. rozporządzenia faktura VAT powinna zawierać:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";nazwę towaru lub usługi;jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);stawki podatku;sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz nie podlegających opodatkowaniu;kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

tosownie do § 25 ust. 2 ww. rozporządzenia faktury wewnętrzne, można wystawić w jednym egzemplarzu i należy przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą podatku. Rozporządzenie, o którym mowa wyżej nie określa urzędowego wzoru faktury wewnętrznej. Istnieje zatem duża dowolność w jej konstruowaniu, z tym że zachować należy minimum danych wymaganych na podstawie cytowanych powyżej przepisów ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że kontrahent z Niemiec na fakturach umieszcza pozycje wolne od zapłaty, zatem przy sporządzaniu faktur wewnętrznych zasadnym jest umieszczanie tych pozycji.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Urzędu postanowił jak w rozstrzygnięciu.
Słowa kluczowe: faktura VAT, faktura wewnętrzna, nabycie wewnątrzwspólnotowe
Data aktualizacji: 07/01/2013 00:00:01

Urząd Skarbowy Kozienice 26-900 ul. Parkowa 5

Zasięg terytorialny miasta gminy Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n. Pilicą, Kozienice, Magnuszew, Sieciechów powiaty kozienicki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 20101010100007072221000000 VAT 67101010100007072222000000 PIT...

Przeliczania kursu walut oraz korekta zwiększająca podatek należny

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Udokumentowanie premii za ubytki skutkującej obniżeniem prowizji za sprzedaż

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W którym momencie należy rozpoznać przychody i koszty z tytułu refakturowania kosztów pono...

Na podstawie art. 14a 4 w związku z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28.02.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 06.03.2007r.) o udzielenie pisemnej...

Metoda ustalania różnic kursowych na podstawie ksiąg rachunkowych w świetle ustawy o podat...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia ?Dotyczy prawa odliczenia podatku naliczonego z faktury za naprawę uszkodzonych samochodówMożliwość wystawiania faktur VAT w obcej walucie na terenie kraju oraz sposób przeliczania wartości wyrażonych w walucie obcej na polskie złoteDot. stawki podatku przy wystawaniu faktur za wykonywane usługi budowlane polegające na wybudowaniu budynku mieszkalnego z częścią usługowąUsługi rachunkowe Wrocław - sprawdź czy księgowy posiada OC
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.