Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy prawidłowe jest przyjęcie wartości początkowej samochodu zakupionego na fakturę w oparciu o ceny rynkowe wynikające z publikacji INFO-EKSPERT ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione przez Pana we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku z dnia 6 lutego 2006 r. stanu faktycznego wynika, iż w dniu 30 stycznia 2006 r. wprowadził Pan do ewidencji środków trwałych samochód osobowy marki Suzuki Baleno GLX kombi- rok produkcji 1998 rok i za wartość początkową przyjął Pan wartość rynkową ustaloną na podstawie INFO-EKSPERT w kwocie 14.900 zł. Samochód ten nabył Pan w drodze kupna w 2004 roku za cenę 12.000 zł z przeznaczeniem na cele osobiste. Jednocześnie posiada Pan dowód potwierdzający cenę nabycia w/w samochodu. Z akt podatkowych wynika, że w dniu 10 stycznia 2006 r. rozpoczął Pan po raz pierwszy działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Wątpliwości Pana dotyczą sposobu ustalenia wartości początkowej w/w samochodu.Pana zdaniem prawidłowe jest ustalenie wartości początkowej w/w samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, który wcześniej był przez Pana wykorzystywany na potrzeby osobiste, z zastosowaniem ceny rynkowej dla danego typu i marki samochodu ustalonej na podstawie INFO-EKSPERT, a nie przyjęcie jej w wysokości ceny nabycia samochodu.

Rozpatrując przedstawiony we wniosku stan faktyczny z uwzględnieniem mających w nim zastosowanie przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, stwierdza co następuje:Jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą chce wykorzystywać swój samochód osobowy wyłącznie na potrzeby związane z tą działalnością, wówczas może podjąć decyzję o zaliczeniu samochodu do środków trwałych firmy i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych. Zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych regulują przepisy art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Zgodnie z art.22g ust.1 pkt.1 w/w ustawy za wartość początkową środków trwałych uważa się w razie nabycia w drodze kupna - cenę ich nabycia. W przypadku, gdy nie można jej ustalić, wartość początkową ustala się na podstawie art. 22g ust. 8 w/w ustawy przyjmując cenę rynkową takiego pojazdu z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji, lub sporządzenia wykazu z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia. Zgodnie z ust.3 cytowanego artykułu za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym z punktu widzenia prawa podatkowego, wycena przez podatnika wartości początkowej środków trwałych z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju ma zastosowanie jedynie, gdy podatnik nie może ustalić ceny nabycia środka trwałego. Wobec powyższego stanowisko Pana zawarte we wniosku jest nieprawidłowe co oznacza, że nie może Pan zastosować zasady wyceny środka trwałego skoro przed założeniem ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych znał Pan cenę nabycia środka trwałego.

Powyższa interpretacja:-dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;-nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/, osoby odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. POUCZENIENa powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: amortyzacja, samochód, środek trwały, wartość początkowa, wartość początkowa środka trwałego
Data aktualizacji: 29/01/2013 03:00:01

Możliwość zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w 2007 roku naliczonych na dzień 31.1...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Skutki podatkowe zwrotu najemcy poniesionych nakładów na obcy środek trwały

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Rachunek czy faktura - oto jest pytanie

Do tej pory funkcjonował pewien podział: płatnicy VAT wystawiali faktury, a cała reszta przedsiębiorców rachunki. Sytuacja ta była dość mocno nielogiczna, ponieważ pierwsze słowa definicji faktury brzmią: faktura VAT jest to rodzaj rachunku . Od...

Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, n...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmian.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku, który wpłynął w dniu...

Opodatkowanie środków pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak udokumentować sprzedaż w przypadku, gdy osoba fizyczna nie chce ujawnić swoich danych personalnych oraz nie żąda faktury VAT?Sposób dokumentacji otrzymanych premii pieniężnych przyznanych Wnioskodawcy przez kontrahenta za zakup wełny w grudniu 2009rDot. podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania usług i miejsca ich świadczeniaCzy Spółka postąpiła prawidłowo traktując koszty związane z udzielonymi premiami, jako koszty bezpośrednio związane z przychodami?W jakiej dacie powinny być ewidencjonowane faktury korygujące, w dacie wystawienia korekty czy w dacie wystawienia faktury pierwotnej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.