Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy prawidłowo wystawiam faktury stosując właściwą 7% stawkę podatku na usługi noclegowe?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z dnia 29.04.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 11.05.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 08.06.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 13.06.2005r.) oraz pismem z dnia 15.07.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 19.07.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług

postanawia

uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 29.04.2005r. za prawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż jest w posiadaniu pokoi noclegowych. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi noclegowe zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 55.23.13 (usługi wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania).

Podatnik wystawia faktury VAT: usługa noclegowa PKWiU 55.11.10 - 7% VAT. Podatnik prosi o potwierdzenie czy prawidłowo wystawia faktury stosując właściwą 7% stawkę podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Pod pozycją 140 niniejszego załącznika wymienione zostały (ex 55.2) usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU 55.23.15). Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż podatnik świadczy usługi zaklasyfikowane do grupowania 55.23.13 należy stwierdzić, iż właściwą stawką jest stawka 7%.

Jednocześnie tut. organ podatkowy zwraca uwagę, iż stosownie do § 9 ust 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798), w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, nazwa towaru lub usługi obejmuje również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. Zaznacza się, iż w przedmiotowej sprawie Strona na fakturze podaje: usługa noclegowa PKWiU 55.11.10 - 7% VAT, gdy tymczasem powinno być: PKWiU 55.23.13 -usługi wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania. W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia. Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. W myśl § 2 w/w artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Pouczenie

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: stawki podatku, usługi noclegowe
Data aktualizacji: 10/01/2013 06:00:01

Pod jaką datą w księgach rachunkowych należy ująć częściowe umorzenie pożyczki z X, jako p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje obowiązek stosowania kas rejestrujących w celu ewidencjonowania obrotu i kwot...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Termin wystawiania faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje dostaw wewnątrzwspólnotowych. Pytanie Spółki dotyczy wskazania, czy faktura dokumentująca dostawę wewnątrzwspólnotową powinna być wystawiona w ciągu 7 dni od daty dostawy na...

Dokumentowania wypłacanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT nie powinny być uwzględniane w propor...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na emisję akcji?Bezumowne świadczenie jako usługa w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, sposób dokumentowaniaCzy właściwym dokumentem jest nota księgowa czy faktura VAT i jaka powinna być stawka podatku VAT, tj. czy zwolniona czy 22% od warności bruttoCzy prawidłowe jest przyjmowanie terminu powstania obowiązku podatkowego tak jak przy usługach budowlanych?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z organizacją konferencji na rzecz kontrahentów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.