Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu, dokumentowanego fakturą, w której jako nabywca figuruje inna osoba?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.09.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że dla celów prowadzonej działalności gospodarczej (działalność osoby fizycznej) - w dniu 23.07.2005 r. wspólnie z drugą osobą dokonał Pan zakupu samochodu ciężarowego marki Citroen o ładowności 622 kg, zarejestrowanego na 5 osób.Do wniosku dołączona jest kserokopia faktury zakupu samochodu, z której wynika, że nabywcą nie jest Pan, lecz pan X. Adnotacja, że jest Pan współwłaścicielem samochodu wynika z treści faktury.Postawione przez Pana pytanie dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu przedmiotowego samochodu.Pana zdaniem - przysługuje Panu prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego wykazanego w fakturze.

W oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków- Podgórze stwierdza, co następuje:Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 i ust.2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 oraz art. 124.Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7: suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Tak więc w Pana przypadku, tzn. w sytuacji gdy faktura zakupu wystawiona została dla innej osoby - nie przysługuje Panu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od nabycia przedmiotowego samochodu.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcyorgany podatkowe i organy kontroli skarbowej.W dacie wydania przedmiotowego postanowienia, w stosunku do podatnika nie toczyło sie postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym.Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: brak prawa do odliczenia, samochód
Data aktualizacji: 01/01/2013 06:00:01

Dotyczy terminu wywozu towarów po wystawionych fakturach zaliczkowych na poczet WDT oraz k...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2006 r. o udzielenie pisemnej...

Brak prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu, gdyż fa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy występuje obowiązek dokonania korekty faktury wewnętrznej i skorygowania deklaracji...

W związku z art. 20 ust. 5 i 6, art. 31 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Czy Starostwo powinno udokumentować fakturą VAT (przekazanie) obciążenie P sp. z o.o. tytu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymanych od kontrahentów premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie zaliczekPrawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktur VAT otrzymanych przez spółkę dokumentujących premie pieniężneW jakim momencie spółka jest zobowiązana rozliczyć podatkowo poniesione koszty związane z prowadzoną działalnością developerską?Sposób udokumentowania premii pieniężnej poprzez wystawienie faktury VATKiedy należy stosować proporcje, o których mowa w art. 90 ustawy o VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.