Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu, dokumentowanego fakturą, w której jako nabywca figuruje inna osoba?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.09.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że dla celów prowadzonej działalności gospodarczej (działalność osoby fizycznej) - w dniu 23.07.2005 r. wspólnie z drugą osobą dokonał Pan zakupu samochodu ciężarowego marki Citroen o ładowności 622 kg, zarejestrowanego na 5 osób.Do wniosku dołączona jest kserokopia faktury zakupu samochodu, z której wynika, że nabywcą nie jest Pan, lecz pan X. Adnotacja, że jest Pan współwłaścicielem samochodu wynika z treści faktury.Postawione przez Pana pytanie dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu przedmiotowego samochodu.Pana zdaniem - przysługuje Panu prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego wykazanego w fakturze.

W oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków- Podgórze stwierdza, co następuje:Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 i ust.2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 oraz art. 124.Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7: suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Tak więc w Pana przypadku, tzn. w sytuacji gdy faktura zakupu wystawiona została dla innej osoby - nie przysługuje Panu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od nabycia przedmiotowego samochodu.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcyorgany podatkowe i organy kontroli skarbowej.W dacie wydania przedmiotowego postanowienia, w stosunku do podatnika nie toczyło sie postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym.Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: brak prawa do odliczenia, samochód
Data aktualizacji: 01/01/2013 06:00:01

Czy w ramach umowy konsorcjum rozliczając przychody i koszty między konsorcjantami do wyso...

Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2006r...

Czy podatek VAT naliczony w fakturach dotyczących wydatków związanych z przyłączem wodocią...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.01.2007 r. (data wpływu 19.01.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do...

Przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek można opod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy sprzedaż działki budowlanej zakupionej ze środków zgromadzonych na rachunku kasy miesz...

Działając na podstawie art. 216 l, art. 14 a l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60 z późn. zm. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego...

Dot. podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania usług i miejsca ich świadczenia

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Busko-Zdrój 28-100 ul. 12 Stycznia 17Dowód wpłaty KP (kasa przyjme) onlineSposób wystawienia faktury VATW sprawie sposobu rozliczenia faktur korygujących zwiększających podatek należny od dokonanej sprzedażyCzy otrzymana premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.