Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczącej czynności notariusza ?

Rolnik - podatnik podatku od towarów i usług otrzymał fakturę za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego wykupu mienia z Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów rolnych wchodzących w skład dzierżawionego gospodarstwa rolnego.Podatnik uważa, że ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od usługi notarialnej.

Organ podatkowy stwierdza, że zgadza się ze stanowiskiem podatnika, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

Zgodnie z zasadą wyrażona w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi .

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika, towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W myśl art. 88 ust. 3 pkt. 1 ustawy powyższe ograniczenie w odliczeniu podatku nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa a art. 87 ust. 3, orazz nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów.

Jak wynika z pisma pana D zakupione grunty rolne wykorzystywane będą do wykonywania czynności opodatkowanych, stąd przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej usługę notarialną związaną z ich nabyciem.

Interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego. Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej wydania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego .
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony
Data aktualizacji: 04/01/2013 15:00:01

Opodatkowanie usług turystycznych - zasady ogólne/zasady szczególne, dokumentacja i prawo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wystawienie wewnętrznej faktury korygującej w dacie wystawienia noty jest zgodne z prz...

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej...

Czy firma prawidłowo kwalifikuje koszty z wystawionych faktur przez leasingodawcę, jako ko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących otrzymanie pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dobrze prowadzona księgowość Pruszków a kondycja finansowa firmy

By mieć pewność, że naszą firmę czeka dobra przyszłość, warto skupić się również na sprawach formalnych. Bardzo istotna w tym momencie jest księgowość Pruszków. Należy ją prowadzić na bieżąco, by móc kontrolować kondycję finansową firmy i móc...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie obcej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarówMożliwość odliczenia wydatków na remont lokalu mieszkalnego na podstawie faktury VATSpółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym możliwości uznania za fakturę wykonywanych wyciągów z rachunków inwestycyjnychPrawo do odliczenia i wystawiania fakturWypłacana premia stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.