Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących powypadkowy remont samochodu?

Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2006 r. bez znaku uzupełnionego pismem z dnia 28.11. 2006 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam:ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe.UZASADNIENIE Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Strona w ramach prowadzonej działalności użytkuje środek trwały w postaci samochodu osobowego RENAULT SCENIC. W wyniku wypadku, do którego doszło w dniu 31.07.2006r., przedmiotowy środek transportu został uszkodzony i oddany do remontu. Sprawcą wypadku okazał się drugi uczestnik zdarzenia. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Hestia pokryło jedynie wartość netto naprawy powypadkowej samochodu. Jednocześnie Strona wskazała, iż na przedmiotowy pojazd została wykupiona polisa ubezpieczenia obowiązkowego (OC) oraz ubezpieczenia dobrowolnego (AC). W tej sytuacji Strona zwraca się z pytaniem czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących powypadkowy remont samochodu. W ocenie Strony takie prawo jej przysługuje. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art.124. Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Jednocześnie art. 23 ust.1 pkt 48 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst. jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Tak więc w przedstawionej sytuacji Stronie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych za naprawę powypadkową samochodu, który był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym. Jednocześnie tut. Urząd informuje, że dokumenty złożone wraz z wnioskiem oraz jego uzupełnieniem nie podlegały formalnej i merytorycznej ocenie. Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Zgodnie z art. 14b §1 i §2 w/w ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a §4 w/w ustawy Ordynacja podatkowa służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, samochód osobowy, ubezpieczenia, wypadek
Data aktualizacji: 31/01/2013 09:00:01

Obowiązek ewidencjonowania świadczonych usług wynajmu mieszkania przy użyciu kasy fiskalnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy dla agenta powinno się również wystawiać rachunki, tak jak dla pozostałych firm?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 7 grudnia 2005 r., uzupełnionego...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć całość podatku naliczonego ujętego w fakturach zakupu samochodów przezn...

Pismem z dnia 01.06.2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o VAT w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia...

Prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie 25 dni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Udokumentowanie premii za ubytki skutkującej obniżeniem prowizji za sprzedażUrząd Skarbowy Jarosław 37-500 ul. Przemysłowa 2 ACzy istnieje obowiązek wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymanie przedpłaty na poczet zamówionej usługi?Zatytułowanie dokumentu przenoszącego koszty energii i telefonu na najemcęPodatnik zwrócił się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.