Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych za remont samochodu?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 30.09.2005 r. bez znaku (data wpływu do Urzędu 4.10.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 9.11.2005 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - postanawia uznać stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 30.09.2005 r. bez znaku (data wpływu do Urzędu 4.10.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 9.11.2005 r., Podatnik wystąpił do tut. organu podatkowego o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W złożonym w tut. organie podatkowym wniosku wskazał, iż w ramach swojej działalności wykorzystuje samochód, który został uszkodzony w czasie kolizji drogowej, a następnie wyremontowany. Z załączonych do wniosku kserokopii dokumentów wynika, iż samochód był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym autocasco. W związku z likwidacją przedmiotowej szkody PZU S.A. wypłaciło odszkodowanie pokrywając poniesione przez Podatnika wydatki w wartości netto.

Przedmiotem zapytania Podatnika jest: czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych za remont samochodu?

Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy tut. organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów lub usług zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT. Zgodnie z powołanym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W przedmiotowej sprawie Podatnik poniósł wydatki związane z remontem powypadkowym samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, który był objęty ubezpieczeniem dobrowolnym autocasco.

Dokonując analizy przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług tut. organ podatkowy stwierdza, iż Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących remont powypadkowy tego samochodu.
Słowa kluczowe: odliczenia, odszkodowania, podatek naliczony
Data aktualizacji: 14/01/2011 15:29:14

Czy istnieje obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych w związku z nieodpłatnym udostępnia...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku - Białej uznaje stanowisko Jednostki, przedstawione we wniosku z dnia 29...

Prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wniesienie aportu w postaci nieruchomości winno zostać udokumentowane fakturą VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W deklaracji za jaki miesiąc Spółka powinna wykazać fakturę korygującą dotyczącą korekty c...

Działając na podstawie przepisów: art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 1 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie...

Dotyczy rozliczenia zaliczek za media dla osób posiadających spółdzielcze własnościowe pra...

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Strony, o udzielenie pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy nabywając od rolników ryczałtowych istnieje obowiązek wystawiania faktur VAT RR, czy mogą to być dowody wewnętrzne?Czy przychodem z działalności gospodarczej jest kwota netto bez podatku od wartości dodanej wyszczególniona na fakturze norweskiej ?Zakład Komunalny Gminy X prosi o wyjaśnienie czy prawidłowo rozlicza dopłatę do 1 m#179; ściekówUrząd Skarbowy Sierpc 09-200 ul. Piastowska 48Strona wnosi o udzielenie odpowiedzi czy może " dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w fakturze dostawcy komputerów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.