Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktury potwierdzającej zakup powyższego gruntu ?

Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza Pani stanowisko zawarte we wniosku z dnia 03.04.2007r. (uzupełnionego w dniu 19.04.2007r.) w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury potwierdzającej zakup gruntów.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 03.04.2007r. złożyła Pani wniosek (uzupełniony w dniu 19.04.2007r.) w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury potwierdzającej zakup gruntów.Stan faktyczny opisany we wniosku:Zakupiła Pani grunty rolne, które w studium uwarunkowań gminy .są przewidziane pod zabudowę jednorodzinną (brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego). Z wypisu z ewidencji gruntów oraz z aktu notarialnego wynika, że są to grunty rolne. Powyższe grunty będą uprawiane i zgłaszane do ARiMR jako ziemia, do której należą się dopłaty z tytułu uprawy. Do zakupionych gruntów został doliczony podatek od towarów i usług, który Pani zapłaciła. Jest Pani podatnikiem podatku od towarów i usług i chciałaby wystąpić o zwrot tego podatku.Pytanie:Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktury potwierdzającej zakup powyższego gruntu?Własne stanowisko:Zdaniem Pani - ma Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT potwierdzającej zakup gruntów z uwagi na fakt, iż zakupione grunty są wykorzystywane do działalności rolniczej (jest Pani zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług).

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu uprzejmie informuje:Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.W myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 5 ustawy - przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszystkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntu.W myśl art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych towarów do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3 oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów (art. 88 ust. 3 pkt 1).Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zakupione grunty będą wykorzystywane przez Panią do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. będą służyć działalności rolniczej, z której rozlicza się Pani jako podatnik podatku od towarów i usług.Uwzględniając powyższe przepisy - przysługuje Pani prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z przedmiotowej faktury VAT.Zatem postanowiono jak na wstępie.
Słowa kluczowe: faktura VAT, grunty rolne, odliczenie podatku od towarów i usług, podatnik podatku od towarów i usług, zakup gruntu
Data aktualizacji: 12/01/2013 00:00:01

Ewidencji podatkowej prowadzonej przez sądowego zarządcę nieruchomości oraz uznania zarząd...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych otrzymywanych od kontrahenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Proszę o określenie momentu uprawniającego do skorzystania z prawa do obniżenia kwoty nale...

Na podstawie art. 14a 1 i 3-4, art. 14b 1 i 2 oraz art. 216 1 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 29 czerwca 2005r...

Czy Wnioskodawca może poprzez wystawienie faktur korygujących zmienić dane nabywcy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktury VAT przesyłane w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak postąpić w sytuacji, gdy będąc podatnikiem VAT wystawiłem rachunek zamiast faktury VAT?Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktury VAT dokumentujących premie pieniężneCzy syndyk ma obowiązek wystawiać na rzecz podmiotu będącego w upadłości faktury VAT za wykonanie czynności ?Rozliczanie zaliczek na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarówCzy faktury sprzedaży wystawione brytyjskiemu hurtownikowi stanowią WDT zgodnie z art. 13 ustawy o VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.