Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktury potwierdzającej zakup powyższego gruntu ?

Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza Pani stanowisko zawarte we wniosku z dnia 03.04.2007r. (uzupełnionego w dniu 19.04.2007r.) w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury potwierdzającej zakup gruntów.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 03.04.2007r. złożyła Pani wniosek (uzupełniony w dniu 19.04.2007r.) w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury potwierdzającej zakup gruntów.Stan faktyczny opisany we wniosku:Zakupiła Pani grunty rolne, które w studium uwarunkowań gminy .są przewidziane pod zabudowę jednorodzinną (brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego). Z wypisu z ewidencji gruntów oraz z aktu notarialnego wynika, że są to grunty rolne. Powyższe grunty będą uprawiane i zgłaszane do ARiMR jako ziemia, do której należą się dopłaty z tytułu uprawy. Do zakupionych gruntów został doliczony podatek od towarów i usług, który Pani zapłaciła. Jest Pani podatnikiem podatku od towarów i usług i chciałaby wystąpić o zwrot tego podatku.Pytanie:Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktury potwierdzającej zakup powyższego gruntu?Własne stanowisko:Zdaniem Pani - ma Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT potwierdzającej zakup gruntów z uwagi na fakt, iż zakupione grunty są wykorzystywane do działalności rolniczej (jest Pani zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług).

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu uprzejmie informuje:Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.W myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 5 ustawy - przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszystkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntu.W myśl art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych towarów do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3 oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów (art. 88 ust. 3 pkt 1).Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zakupione grunty będą wykorzystywane przez Panią do wykonywania czynności opodatkowanych, tj. będą służyć działalności rolniczej, z której rozlicza się Pani jako podatnik podatku od towarów i usług.Uwzględniając powyższe przepisy - przysługuje Pani prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z przedmiotowej faktury VAT.Zatem postanowiono jak na wstępie.
Słowa kluczowe: faktura VAT, grunty rolne, odliczenie podatku od towarów i usług, podatnik podatku od towarów i usług, zakup gruntu
Data aktualizacji: 12/01/2013 00:00:01

Urząd Skarbowy Góra 56-200 ul. Poznańska 4

Zasięg terytorialny miasta gminy Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz powiaty górowski województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 34101016740009962221000000 VAT 81101016740009962222000000 PIT 31101016740009962223000000 budżetowe pozostałe...

W jakim terminie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od wewnątrzwspólnotowego...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, działając na podstawie przepisów:art. 14 a 1 i 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 1 art...

W jaki sposób rozliczać podatek VAT gdy faktura ma dwie pozycje sprzedaż i transport a usł...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a 1 3 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U...

Urząd Skarbowy Legnica 59-220 ul. Najśw. Marii Panny 3

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Legnica,Chojnów gminy Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja powiaty legnicki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 15101016740032322221000000 VAT...

Czy słusznym będzie opodatkowanie sprzedaży przedmiotowego samochodu w tzw. systemie marży...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Spółka ma prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących usługi wykonywane przez kontrahentaŚwiadczenie usług reklamy na rzecz kontrahenta zagranicznego podlega opodatkowaniu w kraju, gdzie nabywca posiada siedzibę, tj. w SzwajcariiDotyczy zaliczenia wydatku na zakup gruntu do kosztów uzyskania przychodu w dacie wystawienia fakturyMożliwość ujęcia w ewidencji przebiegu pojazdu faktury za zakupione opony zimoweCzy korygować błędy w danych podatnika i nabywcy umieszczone na fakturach?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.