Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu rehabilitacyjnego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym - czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu rehabilitacyjnego? - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku, po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy, który uważa że nie przysługuje mu prawo odliczenia podatku naliczonego, ponieważ związany on jest ze sprzedażą zwolnioną z podatku od towarów i usług, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy zaprawidłowe.

W dniu 1.03.2007 r. wpłynął do tut. Organu podatkowego pisemny wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny fundacja podaje, iż w swoim oddziale prowadzi działalność leczniczą. Fundacja złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zdaniem fundacji sprzęt ten będzie służył wyłącznie do działalności leczniczej.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku stwierdza, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zatem podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tego podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez podatnika sprzęt rehabilitacyjny zakupiony przez Jednostkę będzie służył świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku m.in. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (załącznik nr 4 ustawy, poz. 9).

Stosownie do powyższego, w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę sprzętu rehabilitacyjnego, wykorzystywanego do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, Podatnik nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu tego sprzętu.
Słowa kluczowe: obniżenie podatku należnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek naliczony, sprzęt rehabilitacyjny, zakup
Data aktualizacji: 15/10/2013 18:00:01

Urząd Skarbowy Trzebnica 55-100 ul. Prusicka 2

Zasięg terytorialny miasta gminy Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia, Żmigród powiaty trzebnicki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 44101016740045162221000000 VAT 91101016740045162222000000 PIT...

Czy Wnioskodawca powinien był zastosować zwolnienie od podatku VAT przy sprzedaży przedmio...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie czynności polegających na wydawaniu dokumentów komunikacyjnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Refakturowanie przez spółdzielnię mieszkaniową kosztów eksploatacji garaży

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Podatnik miał prawo odliczyć 100% VAT-u od zakupionego samochodu wg faktury VAT wystaw...

Na podstawie przepisu art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Podatnika Pana K. z dnia 11 lutego 2005 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka prawidłowo wystawia na podnajemców faktury VAT dotyczące refakturowania mediów z 22% stawką podatku od towarów i usług?Opodatkowanie premii produkcyjnej, jej dokumentowanie oraz prawo do odliczenia podatku naliczonegoMożliwość odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur związanych z planowaną inwestycją tj. budową drógCzy można wystawić faktury VAT w miejsce "anulowanych" rachunków uproszczonychOdliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących obciążenie za premię pieniężną wypłaconą przez Wnioskodawcę
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.