Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu rehabilitacyjnego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym - czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu rehabilitacyjnego? - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku, po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy, który uważa że nie przysługuje mu prawo odliczenia podatku naliczonego, ponieważ związany on jest ze sprzedażą zwolnioną z podatku od towarów i usług, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy zaprawidłowe.

W dniu 1.03.2007 r. wpłynął do tut. Organu podatkowego pisemny wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny fundacja podaje, iż w swoim oddziale prowadzi działalność leczniczą. Fundacja złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zdaniem fundacji sprzęt ten będzie służył wyłącznie do działalności leczniczej.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku stwierdza, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zatem podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tego podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez podatnika sprzęt rehabilitacyjny zakupiony przez Jednostkę będzie służył świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku m.in. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (załącznik nr 4 ustawy, poz. 9).

Stosownie do powyższego, w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę sprzętu rehabilitacyjnego, wykorzystywanego do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, Podatnik nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu tego sprzętu.
Słowa kluczowe: obniżenie podatku należnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek naliczony, sprzęt rehabilitacyjny, zakup
Data aktualizacji: 15/10/2013 18:00:01

Pytanie dotyczy momentu zaksięgowania faktur za usługę rachunkową i telekomunikacyjną, wys...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn., Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie...

Czy poprawne jest wystawianie not za osiągnięcie pułapu obrotów w określonym czasie, czy n...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy odsetki od zaległych składek zwrócone przez biuro rachunkowe stanowią przychód podlega...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworznie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 18.11.2005r. (data wpływu do...

Czy słusznie postąpiliśmy odliczając podatek naliczony wynikający z faktury w miesiącu otr...

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x złożonym przez X w sprawie interpretacji przepisów prawa...

Opodatkowanie i udokumentowanie czynności wykonanych na zlecenie Okręgowej Komisji Egzamin...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy prawidłowym jest wystawianie i otrzymywanie faktur VAT w związku z udzieleniem i otrzymaniem premii pieniężnej?Dokumentowanie czynności świadczonych przez Stowarzyszenie na rzecz członkówOkreślenie prawidłowości stawki podatku wykazanej na fakturach VAT w wysokości 7% przez kontrahentów WnioskodawczyniZapytanie podatnika dotyczy refakturowania wydatków związanych z prowadzoną inwestycją przez spółki powiązane umową joint ventureCzy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez kontrahenta dokumentującej świadczenie usług faktoringu ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.