Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu rehabilitacyjnego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym - czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu rehabilitacyjnego? - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku, po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy, który uważa że nie przysługuje mu prawo odliczenia podatku naliczonego, ponieważ związany on jest ze sprzedażą zwolnioną z podatku od towarów i usług, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy zaprawidłowe.

W dniu 1.03.2007 r. wpłynął do tut. Organu podatkowego pisemny wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny fundacja podaje, iż w swoim oddziale prowadzi działalność leczniczą. Fundacja złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zdaniem fundacji sprzęt ten będzie służył wyłącznie do działalności leczniczej.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku stwierdza, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zatem podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tego podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez podatnika sprzęt rehabilitacyjny zakupiony przez Jednostkę będzie służył świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku m.in. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (załącznik nr 4 ustawy, poz. 9).

Stosownie do powyższego, w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę sprzętu rehabilitacyjnego, wykorzystywanego do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia, Podatnik nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu tego sprzętu.
Słowa kluczowe: obniżenie podatku należnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek naliczony, sprzęt rehabilitacyjny, zakup
Data aktualizacji: 15/10/2013 18:00:01

Czy zastosował właściwą stawkę podatku VAT przy wystawianiu faktury za szkolenie?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia...

Czy może Pan skorzystać z odliczenia od dochodu za 2005r. poniesionych wydatków z tytułu u...

Na podstawie art.14a 4 i art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn.zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia stanowisko Pana w sprawie zawarte we wniosku z dnia...

Termin wystawiania faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje dostaw wewnątrzwspólnotowych. Pytanie Spółki dotyczy wskazania, czy faktura dokumentująca dostawę wewnątrzwspólnotową powinna być wystawiona w ciągu 7 dni od daty dostawy na...

Dokumentowanie przez Wspólnotę Mieszkaniową pobieranych na rzecz jej członków zaliczek na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy powstanie domniemany przychód z tytułu korzystania z programu księgowego dla biur rach...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku Pani złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 13 czerwca...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Skutki podatkowe połączenia przez przejęciePoprawność wystawiania faktur i zastosowanie skrótu nazwy WnioskodawcyPrawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione przy wnoszeniu przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowejCzy pełną księgowość należy prowadzić jedynie dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy?Czy faktura dokumentująca 100 % zaliczkę stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.