Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy równowartość 18% VAT-u rosyjskiego zawarta w fakturze, winna stanowić przychód dla celu podatku dochodowego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dn. 08.09.2005 r., (data wpływu do tut. Urzędu 08.09.2005 r.), uzupełnionego pismem z dn. 28.09.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.09.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe w zakresie ustalenia kwoty przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

UZASADNIENIE

Jednostka we wniosku przedstawia, że podpisała umowę z irlandzką spółką, reprezentowaną przez filię w M. na prace projektowe dla Kompleksu wielofunkcyjnego w K. We wniosku Jednostka stwierdza, że § 7 tejże umowy stanowi. "za wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiającyzapłaci Konsultantowi (Wnioskodawcy) wynagrodzenie ryczałtowe. Kwota wynagrodzenia określona w tym paragrafie zawiera rosyjski podatek VAT, który zostanie z niej potrącony przez zamawiającego na terenie Rosji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie rosyjskimi przepisami".Kontrahent rosyjski przedłoży Wnioskodawcy kopie płatności tegoż VAT-u odprowadzonego do budżetu rosyjskiego. W związku z tym powstanie niedopłata naszych faktur - jak to określa Spółka.

Jednostka pyta czy równowartość 18% VAT-u rosyjskiego zawarta w fakturze winna stanowić przychód dla celu podatku dochodowego .

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług.Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 3 w/w ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody. Moment powstania przychodu należnego został, określony w art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Dołączona do wniosku faktura wystawiona dla nabywcy usługi za "szkicową koncepcję dla kompleksu wielofunkcyjnego w K." nie zawiera wyszczególnionego podatku VAT.W myśl art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535.) W przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania ikoordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomościusługi takie, które związane są z konkretną nieruchomością położoną na terenie innego Państwa - posiadają status usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.W związku z powyższym cała kwota która widnieje na fakturze będzie stanowiła dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.W zakresie pytania dotyczącego rozliczania podatku VAT od usług architektonicznych realizowanych w Rosji tut. Organ podatkowy wyjaśnia, że tego rodzaju usługi zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu w kraju, w którym położona jest nieruchomość, z którą jest związana ta usługa.W przedstawionej sprawie podatek VAT winien być z tego tytułu rozliczany w Rosji. Dlatego też tut. Urząd nie jest właściwym organem do odniesienia się do zagadnienia poruszonego we wniosku iż istnieją przypadki odzyskania VAT z budżetu obcego Państwa i być może tak stanowią przepisy podatkowe rosyjskie".W tej kwestii Podatnik winien zwrócić się do właściwego organu skarbowego Rosji.

Powyższa interpretacja dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, moment powstania przychodów, podatek od towarów i usług, usługi architektoniczne
Data aktualizacji: 20/01/2013 03:00:01

Obowiązek zapłaty akcyzy z faktur zaliczkowych za energię elektryczną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dok...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących premię pieniężną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy refakturowaniu kosztów przesyłki wyprodukowanych lub...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Trzeci Urząd Skarbowy Szczecin 70-783 ul. Lucjana Rydla 65

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu Szczecin pod nazwami: Bukowe-Klęskowo, Dąbie, Drzetowo-Grabowo, Majowe--Kijewo, Międzyodrze-Wyspa Pucka, Płonie-Śmierdnica--Jezierzyce, Podjuchy, Pomorzany, Słoneczne...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można uznania dowodu nadania przesyłki poleconej na poczcie za potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę ?Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto Kraków 31-001 ul. Grodzka 65Urząd Skarbowy Siemianowice Śląskie 41-100 ul. Świerczewskiego 84Podanie na fakturach adresu zarejestrowania nabywcyE-faktury § 4 pkt 2
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.