Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy równowartość 18% VAT-u rosyjskiego zawarta w fakturze, winna stanowić przychód dla celu podatku dochodowego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dn. 08.09.2005 r., (data wpływu do tut. Urzędu 08.09.2005 r.), uzupełnionego pismem z dn. 28.09.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.09.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe w zakresie ustalenia kwoty przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

UZASADNIENIE

Jednostka we wniosku przedstawia, że podpisała umowę z irlandzką spółką, reprezentowaną przez filię w M. na prace projektowe dla Kompleksu wielofunkcyjnego w K. We wniosku Jednostka stwierdza, że § 7 tejże umowy stanowi. "za wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiającyzapłaci Konsultantowi (Wnioskodawcy) wynagrodzenie ryczałtowe. Kwota wynagrodzenia określona w tym paragrafie zawiera rosyjski podatek VAT, który zostanie z niej potrącony przez zamawiającego na terenie Rosji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie rosyjskimi przepisami".Kontrahent rosyjski przedłoży Wnioskodawcy kopie płatności tegoż VAT-u odprowadzonego do budżetu rosyjskiego. W związku z tym powstanie niedopłata naszych faktur - jak to określa Spółka.

Jednostka pyta czy równowartość 18% VAT-u rosyjskiego zawarta w fakturze winna stanowić przychód dla celu podatku dochodowego .

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług.Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 3 w/w ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody. Moment powstania przychodu należnego został, określony w art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Dołączona do wniosku faktura wystawiona dla nabywcy usługi za "szkicową koncepcję dla kompleksu wielofunkcyjnego w K." nie zawiera wyszczególnionego podatku VAT.W myśl art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535.) W przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania ikoordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomościusługi takie, które związane są z konkretną nieruchomością położoną na terenie innego Państwa - posiadają status usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.W związku z powyższym cała kwota która widnieje na fakturze będzie stanowiła dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.W zakresie pytania dotyczącego rozliczania podatku VAT od usług architektonicznych realizowanych w Rosji tut. Organ podatkowy wyjaśnia, że tego rodzaju usługi zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu w kraju, w którym położona jest nieruchomość, z którą jest związana ta usługa.W przedstawionej sprawie podatek VAT winien być z tego tytułu rozliczany w Rosji. Dlatego też tut. Urząd nie jest właściwym organem do odniesienia się do zagadnienia poruszonego we wniosku iż istnieją przypadki odzyskania VAT z budżetu obcego Państwa i być może tak stanowią przepisy podatkowe rosyjskie".W tej kwestii Podatnik winien zwrócić się do właściwego organu skarbowego Rosji.

Powyższa interpretacja dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego podatnika, osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, moment powstania przychodów, podatek od towarów i usług, usługi architektoniczne
Data aktualizacji: 20/01/2013 03:00:01

Faktura korygująca VAT dotycząca obniżenia sprzedaży zwolnionej z VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opłata sądowa umieszczona na fakturze VAT obok usługi podlega opodatkowaniu podatkiem...

Na podstawie art. 14a, art. 216 . 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie...

Która z powyżej opisanych metod jest poprawna?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Gmina powinna wystawiać faktury VAT mieszkańcom, którzy partycypują w budowie danej in...

Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U.Nr 8 z 2005r., poz. 60) w związku ze złożonym przez Urząd Gminy wnioskiem dnia 09.03.2005r. (data wpływu) uzupełnionym dnia 25.03.2005r. i...

Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo Warszawa 02-325 ul. Białobrzeska 53A

Zasięg terytorialny miasta część gminy Warszawa miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Bemowo, Ursus, Włochy gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 11101010100165512221000000 VAT 58101010100165512222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy datą zaksięgowania faktury w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest data wystawienia faktury czy data otrzymania towaSprzedaży licencji oraz prawa do odliczenia podatku VATStawka podatku - lokale mieszkalne wraz z miejscami garażowymi, możliwość skorygowania fakturyCzy w związku z opisanym stanem faktycznym podatek VAT zawarty w fakturach nabycia urządzeń do diagnostyki i zabiegów medycznych podlega odliczeniu?Kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług należnego od obrotu uzyskiwanego z nieruchomości oddanej w zarząd Wnioskodawcy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.