Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółdzielnia ma podstawy do refakturowania ponieśionych kosztów z 2003 r.?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo znak: L.dz.754/10/04 z dnia 21.10.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje:

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Spółdzielnia w ramach uzgodnień z mieszkańcami bloku o partycypowaniu w kosztach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w celu zamontowaniu podzielników ciepła zleciła w 2003 r. specjalistycznej firmie wykonanie prac termomodernizacyjnych. Koszty robót pokryła Spółdzielnia na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury w listopadzie 2003 r. Mieszkańcy w okresie od września 2003 r. do sierpnia 2004 r. w ratach czynszowych zostali obciążeni tymi kosztami. Obecnie mieszkańcy tego bloku żądają imiennych faktur za wykonane prace termomodernizacyjne. Spółdzielnia ma wątpliwość, czy ma podstawy do re fakturowań i a poniesionych kosztów w 2003 r.Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie po przeanalizowaniu przedstawionego w treści zapytania stwierdza co następuje:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 54, poz. 535) jak i wydane na jej podstawie akty wykonawcze nie regulują zagadnienia refakturowania". Zagadnienia tego nie regulowały także przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Jednak orzecznictwo wydane w oparciu o stan prawny obowiązujący pod rządami ustawy z 8 stycznia 1993 r. w kwestii refakturowania nadal zachowuje swą aktualność, dopuszczając sytuację, w której koszty niektórych usług, których odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez ich wykonawcę mogą być w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę poprzez wystawienie tzw. rcfaktur". Rcfakturowanie usług oznacza nic innego jak fakturowanie usługi świadczonej przez podatnika podatku od towarów i usług przy pomocy osoby trzeciej.

Fakturowanie sprzedaży usług dla osoby fizycznej odbywa się na żądanie tych osób. Termin do wystawienia faktur został określony w § 38 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) - (od 1 maja 2004 r. obowiązuje Dz. U. Nr 97 poz. 971 z dnia 1 maja 2004 r.).Przepisy podatkowe nie regulują obowiązków podatników podatku VAT w kwestii wystawienia faktur w sytuacji gdy żądanie wystawienia faktury zgłoszone zostało po upływie 7 dni od wykonania usługi.

W świetle powyższego Spółdzielnia ma obowiązek wystawienia faktury w terminie 7 dni od wykonanej usługi, natomiast gdy żądanie osoby fizycznej zostało złożone po tym terminie (7 dni) taki obowiązek nie istnieje, brak jest jednak uregulowań prawnych zakazujących wystawienia faktury.
Słowa kluczowe: refakturowanie, spółdzielnie mieszkaniowe
Data aktualizacji: 17/07/2012 08:00:38

Urząd Skarbowy Żnin 88-400 ul. Kl. Janickiego 18

Zasięg terytorialny miasta gminy Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo, Żnin powiaty żniński województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 40101010780026132221000000 VAT 87101010780026132222000000 PIT 37101010780026132223000000...

Jakie są zasady zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stwierdzono, że w przypadkach określonych w...

Odliczenie podatku VAT wynikającego z wystawionych przez Wnioskodawcę i niezapłaconych prz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca działa jako podatnik podatku VAT i wystawia faktury VAT?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik podatku od towarów i usług może fakturować całkowity obrót z tytułu najmu nie...

Na podstawie art. 14 a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 26.10.2006r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 13.11.2006r. i...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obniżenie podatku należnego o kwotę korekty podatku wynikającą z wystawionych wewnętrznych faktur korygującychPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur na dostawę mediów oraz innych kosztówUrząd Skarbowy Kamienna Góra 58-400 ul. Papieża Jana Pawła II 18Dotyczy opodatkowania i dokumentowania premii pieniężnychPytanie odnośnie możliwości wystawiania faktur VAT bez naliczania podatku VAT na okoliczność świadczenia usług przez biegłego sądowego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.