Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółdzielnia ma podstawy do refakturowania ponieśionych kosztów z 2003 r.?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo znak: L.dz.754/10/04 z dnia 21.10.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje:

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Spółdzielnia w ramach uzgodnień z mieszkańcami bloku o partycypowaniu w kosztach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w celu zamontowaniu podzielników ciepła zleciła w 2003 r. specjalistycznej firmie wykonanie prac termomodernizacyjnych. Koszty robót pokryła Spółdzielnia na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury w listopadzie 2003 r. Mieszkańcy w okresie od września 2003 r. do sierpnia 2004 r. w ratach czynszowych zostali obciążeni tymi kosztami. Obecnie mieszkańcy tego bloku żądają imiennych faktur za wykonane prace termomodernizacyjne. Spółdzielnia ma wątpliwość, czy ma podstawy do re fakturowań i a poniesionych kosztów w 2003 r.Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie po przeanalizowaniu przedstawionego w treści zapytania stwierdza co następuje:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 54, poz. 535) jak i wydane na jej podstawie akty wykonawcze nie regulują zagadnienia refakturowania". Zagadnienia tego nie regulowały także przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Jednak orzecznictwo wydane w oparciu o stan prawny obowiązujący pod rządami ustawy z 8 stycznia 1993 r. w kwestii refakturowania nadal zachowuje swą aktualność, dopuszczając sytuację, w której koszty niektórych usług, których odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez ich wykonawcę mogą być w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę poprzez wystawienie tzw. rcfaktur". Rcfakturowanie usług oznacza nic innego jak fakturowanie usługi świadczonej przez podatnika podatku od towarów i usług przy pomocy osoby trzeciej.

Fakturowanie sprzedaży usług dla osoby fizycznej odbywa się na żądanie tych osób. Termin do wystawienia faktur został określony w § 38 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) - (od 1 maja 2004 r. obowiązuje Dz. U. Nr 97 poz. 971 z dnia 1 maja 2004 r.).Przepisy podatkowe nie regulują obowiązków podatników podatku VAT w kwestii wystawienia faktur w sytuacji gdy żądanie wystawienia faktury zgłoszone zostało po upływie 7 dni od wykonania usługi.

W świetle powyższego Spółdzielnia ma obowiązek wystawienia faktury w terminie 7 dni od wykonanej usługi, natomiast gdy żądanie osoby fizycznej zostało złożone po tym terminie (7 dni) taki obowiązek nie istnieje, brak jest jednak uregulowań prawnych zakazujących wystawienia faktury.
Słowa kluczowe: refakturowanie, spółdzielnie mieszkaniowe
Data aktualizacji: 17/07/2012 08:00:38

Drugi Urząd Skarbowy Częstochowa 42-200 ul. Tkacka 3

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu - Częstochowa część wschodnia miasta gminy Dąbrowa Zielona, Janów, Kłomnice, Koniecpol, Kruszyna, Lelów, Mstów, Olsztyn, Przyrów, Rędziny powiaty część częstochowskiego województwo śląskie...

Prawo podatnika do obniżenia podatku należnego z faktur otrzymanych po okrsie, w którym na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Hajnówka 17-200 ul. 3 Maja 34

Zasięg terytorialny miasta Hajnówka gminy Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka powiaty hajnowski województwo podlaskie Konta bankowe CIT 39101010490057602221000000 VAT 86101010490057602222000000 PIT...

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktury dokumentuj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy obowiązku prowadzenia przez spółkę ksiąg rachunkowych, w związku z zapisem art. 55 ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjneSposób zaewidencjonowania i rozliczenia w stosownych deklaracjach wystawionych faktur korygującychFaktury elektroniczne - proces przesyłania fakturTermin dokonania odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT dokumentującej zakup usług telekomunikacyjnychOkres rozliczeniowy, w którym należy dokonać korekty podatku należnego w związku z zaliczką, na poczet niezrealizowanego kontraktu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.