Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółdzielnia ma podstawy do refakturowania ponieśionych kosztów z 2003 r.?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo znak: L.dz.754/10/04 z dnia 21.10.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje:

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Spółdzielnia w ramach uzgodnień z mieszkańcami bloku o partycypowaniu w kosztach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w celu zamontowaniu podzielników ciepła zleciła w 2003 r. specjalistycznej firmie wykonanie prac termomodernizacyjnych. Koszty robót pokryła Spółdzielnia na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury w listopadzie 2003 r. Mieszkańcy w okresie od września 2003 r. do sierpnia 2004 r. w ratach czynszowych zostali obciążeni tymi kosztami. Obecnie mieszkańcy tego bloku żądają imiennych faktur za wykonane prace termomodernizacyjne. Spółdzielnia ma wątpliwość, czy ma podstawy do re fakturowań i a poniesionych kosztów w 2003 r.Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie po przeanalizowaniu przedstawionego w treści zapytania stwierdza co następuje:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 54, poz. 535) jak i wydane na jej podstawie akty wykonawcze nie regulują zagadnienia refakturowania". Zagadnienia tego nie regulowały także przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Jednak orzecznictwo wydane w oparciu o stan prawny obowiązujący pod rządami ustawy z 8 stycznia 1993 r. w kwestii refakturowania nadal zachowuje swą aktualność, dopuszczając sytuację, w której koszty niektórych usług, których odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez ich wykonawcę mogą być w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę poprzez wystawienie tzw. rcfaktur". Rcfakturowanie usług oznacza nic innego jak fakturowanie usługi świadczonej przez podatnika podatku od towarów i usług przy pomocy osoby trzeciej.

Fakturowanie sprzedaży usług dla osoby fizycznej odbywa się na żądanie tych osób. Termin do wystawienia faktur został określony w § 38 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) - (od 1 maja 2004 r. obowiązuje Dz. U. Nr 97 poz. 971 z dnia 1 maja 2004 r.).Przepisy podatkowe nie regulują obowiązków podatników podatku VAT w kwestii wystawienia faktur w sytuacji gdy żądanie wystawienia faktury zgłoszone zostało po upływie 7 dni od wykonania usługi.

W świetle powyższego Spółdzielnia ma obowiązek wystawienia faktury w terminie 7 dni od wykonanej usługi, natomiast gdy żądanie osoby fizycznej zostało złożone po tym terminie (7 dni) taki obowiązek nie istnieje, brak jest jednak uregulowań prawnych zakazujących wystawienia faktury.
Słowa kluczowe: refakturowanie, spółdzielnie mieszkaniowe
Data aktualizacji: 17/07/2012 08:00:38

Udokumentowanie fakturami wewnętrznymi korygującymi transakcji dotyczących reklamacji wewn...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje konieczność odprowadzenia podatku od towarów i usług z faktur VAT dokumentują...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy prawidłowo określamy moment powstania obowiązku podatkowego od sprzedaży, gdy w umowie...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w...

Wniesienie aportu do spółki komunalnej daje Gminie prawo do odliczenia podatku naliczonego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość dokonania korekty rachunków uproszczonych i wystawienia w ich miejsce faktur VAT...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Świecie 86-100 ul. 10 Lutego 16Możliwość odliczenia szuflady, która jest urządzeniem połączonym z kasą rejestrującą, ale umieszczono ją jako osobną pozycję na fakturze zakupuPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących udzielone premie pieniężne. Negatywne konsekwencje odliczeniaW przypadku jeśli premia pieniężna nie jest świadczeniem usług - za jaki okres Spółka musiałaby dokonać korekty?Dot. zastosowania kursu waluty obcej po otrzymaniu faktury korygującej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.