Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy spółka cywilna której udziałowcem jest zagraniczna osoba fizyczna, może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż jest Pani osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo niemieckie. Nie posiada Pani stałego ani czasowego adresu zameldowania w Polsce. W aktach rejestracyjnych wykazała Pani adres zamieszkania w Niemczech. W listopadzie 2004 roku podjęła Pani w x działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów ciastkarskich oraz handlu. Działalność prowadzi Pani w formie spółki cywilnej (polsko-zagranicznej), w której ma Pani 40% udziałów, zaś druga wspólniczka posiada 60% udziałów. Wybrała Pani rozliczenie firmy za pomocą księgi przychodów i rozchodów.

We wniosku wyraziła Pani stanowisko, że firma, w której jest Pani wspólniczką powinna prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, gdyż na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej może Pani "podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na tych samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy" pomimo, że art. 2 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości sugeruje dla zagranicznych osób fizycznych w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Polski, bez względu na wielkość przychodów - pełną księgowość. Forma spółki cywilnej polsko- zagranicznej nie jest w tym przepisie uwzględniona, dlatego uważa Pani, iż firma w której jest Pani wspólniczką powinna prowadzić księgę przychodów i rozchodów a nie księgi handlowe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.Stosownie bowiem do art. 24a ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów, zwanej dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust.3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy (.).Zgodnie zaś z art. 2 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz.694 ze zm.) - przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :- zagranicznych osób prawnych, zagranicznych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz zagranicznych osób fizycznych, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność osobiście, przez osobę upoważnioną, przy pomocy pracowników - w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na wielkość przychodów.W związku z tym, iż udziałowcami spółki cywilnej są wyłącznie osoby fizyczne, a Pani jako zagraniczna osoba fizyczna jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w których prowadzone zapisy mają zapewnić ustalenie dochodu, (straty), podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego za rok podatkowy, to wspólnicy muszą co do sposobu ich prowadzenia postępować jednolicie.A zatem w świetle powyższych uregulowań oraz stanu faktycznego przedstawionego we wniosku - spółka cywilna w której jest Pani udziałowcem jako zagraniczna osoba fizyczna, ma obligatoryjny obowiązek prowadzenia właściwej ewidencji księgowej tj. ksiąg rachunkowych, ponieważ tylko dokonywane zgodnie z przepisami zapisy księgowe stanowią podstawę do ustalenia dochodu do opodatkowania po myśli art. 24 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14a §2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, księgi rachunkowe, osoby fizyczne, zagraniczna osoba fizyczna
Data aktualizacji: 31/12/2012 15:00:01

Czy planowana przez Spółkę metoda księgowania kosztów zgodna jest z ustawą o rachunkowości...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak obowiązku umieszczania na wystawianych fakturach VAT oznaczenia "zpchr"

Z pisma wnioskodawcy wynika następujący stan faktyczny:Spółka Akcyjna od 1997 r. posiada status zakładu pracy chronionej. Od tego czasu umieszczała na wszystkich fakturach skrót zpchr . Obecnie - Zgodnie z przepisami wprowadzonymi 1 stycznia 2004...

Komu syndyk wystawia fakturę i czy do przyznanego wynagrodzenia dolicza podatek VAT?

Na podstawie: art. 14a 1, 2 i 4, art. 216, 217 i 236 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 stycznia 2005r. oraz uzupełnienia do wniosku z dnia...

Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług mediów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Mława 06-500 ul. Narutowicza 19/7

Zasięg terytorialny miasta Mława gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo powiaty mławski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 15101010100917762221000000 VAT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Malbork 82-200 ul. Kopernika 10Czy dla celów podatkowych przychód z tytułu świadczenia usług kompleksowej uprawy pól powstanie w momencie wystawienia faktury?Urząd Skarbowy Warszawa-Praga Warszawa 03-719 ul. Jagiellońska 15Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionych faktur?Pytanie dotyczy ustalenia okresu w jakim, na podstawie otrzymanego duplikatu faktury, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.