Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy spółka cywilna której udziałowcem jest zagraniczna osoba fizyczna, może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż jest Pani osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo niemieckie. Nie posiada Pani stałego ani czasowego adresu zameldowania w Polsce. W aktach rejestracyjnych wykazała Pani adres zamieszkania w Niemczech. W listopadzie 2004 roku podjęła Pani w x działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów ciastkarskich oraz handlu. Działalność prowadzi Pani w formie spółki cywilnej (polsko-zagranicznej), w której ma Pani 40% udziałów, zaś druga wspólniczka posiada 60% udziałów. Wybrała Pani rozliczenie firmy za pomocą księgi przychodów i rozchodów.

We wniosku wyraziła Pani stanowisko, że firma, w której jest Pani wspólniczką powinna prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, gdyż na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej może Pani "podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na tych samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy" pomimo, że art. 2 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości sugeruje dla zagranicznych osób fizycznych w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Polski, bez względu na wielkość przychodów - pełną księgowość. Forma spółki cywilnej polsko- zagranicznej nie jest w tym przepisie uwzględniona, dlatego uważa Pani, iż firma w której jest Pani wspólniczką powinna prowadzić księgę przychodów i rozchodów a nie księgi handlowe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.Stosownie bowiem do art. 24a ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów, zwanej dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust.3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy (.).Zgodnie zaś z art. 2 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz.694 ze zm.) - przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :- zagranicznych osób prawnych, zagranicznych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz zagranicznych osób fizycznych, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność osobiście, przez osobę upoważnioną, przy pomocy pracowników - w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na wielkość przychodów.W związku z tym, iż udziałowcami spółki cywilnej są wyłącznie osoby fizyczne, a Pani jako zagraniczna osoba fizyczna jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w których prowadzone zapisy mają zapewnić ustalenie dochodu, (straty), podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego za rok podatkowy, to wspólnicy muszą co do sposobu ich prowadzenia postępować jednolicie.A zatem w świetle powyższych uregulowań oraz stanu faktycznego przedstawionego we wniosku - spółka cywilna w której jest Pani udziałowcem jako zagraniczna osoba fizyczna, ma obligatoryjny obowiązek prowadzenia właściwej ewidencji księgowej tj. ksiąg rachunkowych, ponieważ tylko dokonywane zgodnie z przepisami zapisy księgowe stanowią podstawę do ustalenia dochodu do opodatkowania po myśli art. 24 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14a §2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, księgi rachunkowe, osoby fizyczne, zagraniczna osoba fizyczna
Data aktualizacji: 31/12/2012 15:00:01

Dotyczy możliwości skorygowania podatku należnego od wierzytelności nieściągalnych i wysta...

Na podstawie art.14a 1, 3, 4, art.21 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.5 ust.1 pkt 1, art.19, art.89a, art.106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od...

Dopuszczalność wystawiania faktur przez podmiot trzeci (Usługodawcę)

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Czy mam prawo do wystawienia faktur dokumentujących świadczenie usług na rzecz kontrahenta...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 15, art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej transakc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy warto prowadzić księgowość Piekary Śląskie w internecie?

Internet daje nam ogromne możliwości. Pozwala też łatwiej prowadzić firmę. Za pomocą internetu można prowadzić interesy, kontaktować się z klientami, znajdować współpracowników i podwykonawców na odpowiednich portalach, a także sprzedawać i...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych (bonusy) i sposób udokumentowania premii pieniężnej poprzez wystawienie faktury VATCzy uznać za datę powstania przychodu datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TowarzystwaUrząd Skarbowy Łowicz 99-400 ul. Chełmońskiego 2Czy należy zastosować przepisy ograniczające możliwość odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktury na zakup motocykla?Przesyłanie, odbieranie i przechowywanie faktur i faktur korygujących w formacie PDF na serwerze oraz prawo do odliczenia podatku VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.