Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy spółka dokonała prawidłowej kwalifikacji kosztów dzierżawy systemów telekomunikacyjnych do poszczególnych lat podatkowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.07.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w podatku dochodowym od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.12.2002 r. Spółka z o.o. zawarła z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą umowę dzierżawy systemów telekomunikacyjnych. Z tytułu dzierżawy Spółka opłacała czynsz dzierżawny na podstawie otrzymywanych faktur miesięcznie do dnia 25 każdego miesiąca.W związku z uzyskaniem informacji, iż wydzierżawiający nie jest właścicielem dzierżawionych urządzeń, w kwietniu 2003 r. Spółka wypowiedziała jednostronnie umowę dzierżawy uważając, iż została oszukana przy jej zawieraniu. Równocześnie zawiadomiła o powyższym prokuraturę. Mimo wypowiedzenia umowy, wydzierżawiający w dalszym ciągu wystawiał i przesyłał faktury, które następnie były odsyłane przez Spółkę do wystawcy. W czerwcu 2004 r. firma wydzierżawiająca wypowiedziała umowę dzierżawy, występując jednocześnie do Sądu o nakaz zapłaty. Postępowanie prokuratorskie wobec wydzierżawiającego zostało umorzone, w związku z nie dopatrzeniem się żadnych uchybień w powyższej umowie. Na wniosek Spółki, wydzierżawiająca firma przesłała ponownie wszystkie odesłane wcześniej faktury za dzierżawę urządzeń. Obie strony zawarły sądową ugodę na spłatę zobowiązań wynikających z wystawionych faktur za okres od grudnia 2002 r. do listopada 2003 r. oraz ugodę cywilną za maj 2003 r. i okres od grudnia 2003 r. do maja 2004 r.

W dniu 26.07.2005 r. zawarto również nową umowę dzierżawy systemów telekomunikacyjnych., na podstawie której czynsz za okres od 01.06.2004 r. do 31.12.2010 r. płatny będzie na podstawie faktur miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od września 2005 r.

Według stanowiska wnioskodawcy, Spółka ma prawo złożyć korekty deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu CIT-2 za okres od marca 2003 do maja 2004 r., a w związku z podpisaniem w dniu 26.07.2005 r. nowej umowy dzierżawy, koszty zaliczyć do kosztów roku podatkowego, w którym zostaną poniesione.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Natomiast art. 15 ust. 4 w/w ustawy stanowi, iż koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, t. j. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka w okresie od marca 2003 r. do maja 2004 r. comiesięcznie otrzymywała faktury dotyczące zawartej umowy dzierżawy, co potwierdzają także wydane przez sąd nakazy zapłaty. Wobec powyższego miała podstawę prawną do zarachowania w koszty uzyskania przychodu wydatków dotyczących w/w dzierżawy, chociaż ich nie poniesiono, jeżeli odnosiły się do przychodów danego roku podatkowego. Spółka może zatem dokonać korekty deklaracji i zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym powinna była te koszty potrącić.

Natomiast za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2006 r. Spółka z powodu braku dokumentów (faktur) nie ma możliwości zaliczenia kosztów dzierżawy do kosztów uzyskania przychodów danego roku podatkowego. Są one potrącalne dopiero w roku podatkowym, w którym zostaną poniesione.

Powyższa interpretacja:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;- nie jest wiążąca dla podatnika/ płatnika/ inkasenta/ następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.Postanowienie niniejsze na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Słowa kluczowe: czynsz, dzierżawa, faktura, koszty uzyskania przychodów
Data aktualizacji: 05/01/2013 00:00:01

Termin odliczenie podatku naliczonego z faktur zaliczkowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy opodatkowania zakupionej przez austriackiego kontrahenta i refakturowanej na Spółk...

Na podstawie art. 14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w związku z wnioskiem z dnia 10.03.2006r. (wpływ do...

Dokumentowanie przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz jej członków opłat za media

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Wołomin 05-200 ul. Ogrodowa 4

Zasięg terytorialny miasta Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin powiaty wołomiński województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 49101010100160562221000000 VAT...

Otrzymane premie pieniężne powiązane z konkretnymi dostawami powinny być traktowane jako r...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycia towarówCzy import usług należy dokumentować fakturą wewnętrzną?Czy możliwe jest odliczenie podatku z faktury dokumentującej pobór opłaty za zamówioną, lecz nie odebraną ilość gazu?Jakie warunki muszą być spełnione aby wystawić fakturę VAT marża w przypadku sprzedaży samochodów ciężarowych i przyczep kempingowych ?Odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usługi doradczej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.