Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy spółka komandytowa, której przychody ze sprzedaży są niższe niż 800.000 euro może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Na podstawie:art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10.10.2005r. (data wpływu 11.10.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. rodzaju ksiąg podatkowych prowadzonych przez spółkę komandytową za nieprawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Z uwagi na fakt, iż jej wspólnicy są osobami fizycznymi, wnioskodawca uważa, że w przypadku gdy obrót spółki jest mniejszy niż 800.000 euro, spółka może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) w art. 24a ust. 1 wymienia podmioty, które z mocy tej ustawy są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe. Do tych podmiotów należą: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą. Przepis ten daje zatem możliwość wyboru ksiąg o ile, jak wskazano w art. 24a ust. 4 tejże ustawy, uzyskane przez te podmioty przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej mniej niż równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości, a więc kwoty 800.000 euro. Jak wynika z treści powyższych przepisów, ich regulacji nie podlega jednak spółka komandytowa.

W myśl art. 1 § 2 w nawiązaniu do art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) spółka komandytowa jest handlową spółką osobową i jako taka podlega normom zawartym w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2000r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 powołanej ustawy, przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

2)osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 euro

Nie ma zatem znaczenia, iż wspólnikami spółki komandytowej są osoby fizyczne, bowiem spółka jako odrębny podmiot jest zobowiązana w świetle powyższych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych niezależnie od kwoty uzyskanego przychodu.

Wobec powyższego należało postanowić jak w sentencji.

Interpretację wydano w oparciu o stan faktyczny wynikający z zapytania oraz o stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.
Słowa kluczowe: księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, spółka komandytowa
Data aktualizacji: 23/01/2013 15:00:01

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentującyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowania i udokumentowania dostawy działek

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie podatnika-dotyczy sposobu rozliczenia faktury korygującej zwiększającej podatek na...

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanym do wystawiania faktur VAT oraz gdy zaistnieje taka konieczność- faktur korygujących. W związku z tym, w...

Czy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług pomocy assistance świadczonych na ter...

Na podstawie art. 14a oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 10.10.2006r. w sprawie wydania...

Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wydatek poniesiony w związku z fakturą za opakowania zwrotne w kwocie netto można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?Sposób ewidencjonowania na kasie fiskalnej, wystawianie faktur przy refundacji towarów medycznych w 100Zapytanie podatnika dotyczy refakturowania wydatków związanych z prowadzoną inwestycją przez spółki powiązane umową joint ventureCzy prawidłowo określono moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku etapowego fakturowania robót instalacyjnych ?Czy faktury elektroniczne muszą zawierać oznaczenia "oryginal" i "kopia"?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.