Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółka może refakturować na kupujących wydatki związane z opłatą pocztową ze stawką VAT zwolnioną

Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami), art.29 ust., art.43 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.02.2006r (wpłynęło 15.02.2006) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego /podatku od towarów i usług/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wolapostanowiłuznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące zwolnienia od podatku od towarów i usług przy dokonywaniu odsprzedaży usług pocztowych dotyczących wysyłki towarów - za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.02.2006r Strona złożyła wniosek z dnia 11.02.2006r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.Z przedmiotowego wniosku wynika:Stan faktycznySpółka prowadzi sklep internetowy sprzedający artykuły sportowe. W regulaminie sklepu istnieje zapis, że w przypadku dokonania zamówienia do określonej kwoty, koszty przesyłki nie są wliczane w ceny towarów i obciążają kupującego. Kupujący wskazuje podmiot mający dostarczyć zakupiony towar. W przypadku przesyłki towaru pocztą opłaty pocztowe są ponoszone przez Spółkę przy nadawaniu towaru. W Regulaminie istnieje zapis o konieczności zwrotu przez kupującego poniesionych na ich rzecz kosztów pocztowych w kwotach zryczałtowanych, ustalonych na podstawie cennika pocztowego dla przesyłek zwykłych i priorytetowych. ZapytanieCzy Spółka może refakturować na kupujących wydatki związane z opłatą pocztową ze stawką VAT zwolnioną.Stanowisko wnioskodawcyZdaniem Spółki zwrot opłat, ponoszonych w imieniu i na rachunek klienta, może zostać refakturowany na klienta ze stawką zwolnioną, o której mowa w załączniku nr 4 poz.2 do ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka ta jest właściwa dla usług poczty państwowej, w istocie usługi te wykonywane są na rzecz klienta i zgodnie z jego życzeniem przez Pocztę Polską, a nie fizycznie przez Spółkę, bądź inny podmiot trudniący się dostarczaniem przesyłek.

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko podatnika dotyczące stosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług przy refakturowaniu usług pocztowych - za nieprawidłowe. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcyZgodnie z art.29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót (.). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnych charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika pomniejszone o kwotę należnego podatku. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W tymże załączniku w poz. nr 2 wymienione są usługi świadczone przez pocztę państwową, jako korzystające ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.Z powyższego uregulowania wynika, iż zwolnienie od podatku od towarów i usług odnosi się jedynie do usług świadczonych wyłącznie przez pocztę państwową - objętych grupowaniem PKWiU 64.11. Zatem podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dokonując dostawy towarów za pośrednictwem poczty państwowej i obciążając odbiorcę kosztami przesyłki z tytułu zakupionej usługi poczty państwowej nie mogą stosować zwolnienia od podatku od towarów i usług do opłaty za tę usługę. Koszty te stanowią jeden z elementów kalkulacyjnych i w rezultacie kształtują kwotę, którą sprzedawca żąda od nabywcy. W związku z tym koszty przesyłki zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów - czyli podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług obejmuje również koszty przesyłki. Reasumując Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola stwierdza, że w przedmiotowej sprawie Spółka nie ma prawa do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług przy dokonywaniu refaktury usług pocztowych dotyczących wysyłki towarów.
Słowa kluczowe: refakturowanie, usługi pocztowe, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 16/01/2013 03:00:01

Czy datki za nieodpłatne udostępnienie programu komputerowego na stronie internetowej podl...

W dniu 05.01.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług datków przekazanych na rzecz...

Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z uw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy rata inicjalna do umowy leasingu jest kosztem uzyskania przychodu w dacie jej poniesie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość przechowywania kopii faktur wyłącznie w formie elektronicznej- pliku PDF

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka na usługi sklasyfikowane w PKWiU 01.41.11 oraz sposób udokumentowania ww. usług. Pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
jaki wydatek potwierdzony fakturą VAT można odliczyć w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za modernizację muzeumDla rozliczenia refundacji otrzymywanej przez aptekę z NFZ konieczne jest wystawienie faktury wewnętrznejCzy spadkobierca może złożyć deklaracje VZM-1 i dołączyć faktury wystawione na spadkodawcę, czyli na zmarłą i otrzymać zwrot części wydatków?Jak powinna być wystawiona faktura VAT w przypadku świadczenia na rzecz polskich podatników usług przewozu osób do innych państw Unii Europejskiej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.