Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółka prawidłowo wykonuje refakturowanie na klienta z Niemiec przy wykonaniu usługi pomocy assistance na terytorium Polski

Na podstawie art. 14a oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 10.10.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej refakturowania na klienta z Niemiec, w wykonaniu usług pomocy assistance, usług opodatkowanych na terytorium Polski stawkami podatku od towarów i usług w wysokości 7% i 22%, określonych w pkt 4

- stwierdza, że stanowisko podatnika wyrażone we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 10.10.2006r. (data wpływu do Urzędu: 11.10.2006r.), uzupełnionym w dniu 15.11.2006r. (data wpływu do Urzędu: 16.11.2006r.) oraz w dniu 09.01.2007r. Spółka wystąpiła o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest pośrednikiem organizującym pomoc assistance dla klientów zmotoryzowanych w kraju i na terytorium Unii Europejskiej. Usługi świadczone są zarówno na rzecz osób fizycznych jak i na rzecz firm. W wykonaniu ww. usług niemiecki klient zgłasza do Spółki kolizję swojego auta na terenie Polski chcąc je odholować do najbliższego serwisu oraz przewieźć pasażerów z miejsca zdarzenia do hotelu. Spółka po przyjęciu zgłoszenia przekazuje sprawę do polskiego partnera i gwarantuje koszty wykonania usługi. Koszty naprawy samochodu klient pokrywa we własnym zakresie. W następstwie wykonania usługi, polskie firmy wykonujące na rzecz klienta niemieckiego holowanie, przewóz osób oraz usługę noclegową wystawiają na rzecz Spółki faktury dotyczące ww. usług naliczając podatek VAT wg następujących stawek: holowanie pojazdu 22%, przewóz osób 7%, nocleg 7%. Następnie Spółka wystawia na rzecz niemieckiego klienta fakturę dokumentującą wykonanie ww. usług klasyfikując je według PKWiU odpowiednio: #61485;holowanie pojazdu - 60.24.1 - tj. transport drogowy towarów pojazdami wyspecjalizowanymi, #61485;przewóz osób - 60.22 - usługi taksówkowe oraz wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą lub 60.23 - usługi pasażerskiego transportu lądowego pozostałe, #61485;nocleg - 55.1 - usługi hoteli, i dodaje do nich wynagrodzenie za pośrednictwo. Na wystawianej na rzecz niemieckiego klienta fakturze Spółka wykazuje kwoty netto ww. usług wraz ze stawkami podatku VAT w tych samych wysokościach jak na otrzymanych fakturach.

Spółka pyta czy prawidłowo dokonuje refaktury kosztów ww. usług na rzecz niemieckiego klienta.

Zdaniem Spółki miejscem świadczenia usług jest terytorium Polski zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, zatem refaktura kosztów na rzecz niemieckiego klienta została wystawiona w sposób prawidłowy

Odnosząc się do przedstawionego stanowiska Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że jest prawidłowe i jednocześnie wyjaśnia:

Dla rozstrzygnięcia sprawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług i tym samym zastosowania właściwej stawki podatku istotne jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności tego określenia zależy czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce czy nie.

Ponadto należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia refakturowania, natomiast na gruncie przepisów tej ustawy podatnik odsprzedający usługę, którą uprzednio nabył od faktycznego wykonawcy, uważany jest za świadczącego daną usługę.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że usługa holowania pojazdu, usługa przewozu osób oraz nocleg miały miejsce na terytorium Polski. Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1 ww. ustawy w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania. Natomiast w myśl art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług transportowych - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. W związku z powyższym należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż miejscem świadczenia usług holowania pojazdu, przewozu osób oraz noclegu jest terytorium Polski, podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwych stawek podatku w Polsce a faktura na rzecz niemieckiego klienta została sporządzona w sposób prawidłowy.

Naczelnik Urzędu dodatkowo informuje, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie świadczonych usług spoczywa na podatniku.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia zgodnie z art. 14b § 1 i 2 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: faktura, miejsce świadczenia usług, usługi hotelarskie, usługi pośrednictwa, usługi transportowe
Data aktualizacji: 06/01/2013 15:00:01

Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy Sosnowiec 41-219 ul. Braci Mieroszewskich 97

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 64101012120059882221000000 VAT 14101012120059882222000000 PIT 61101012120059882223000000 budżetowe pozostałe 55101012120059882227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa oraz koszt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach potwierdzającyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka może zastosować 0% stawkę podatku, wystawiając fakturę za wykonaną obsługę celn...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak prawidłowo wystawić faktury VAT marża za całą usługę turystyczną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 07.09.2005r. w sprawie udzielenia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy istnieje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup motocyklaUrząd Skarbowy Przemyśl 37-700 ul. Lwowska 9AObowiązek rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej w przypadku sprzedaży samochodów używanych przez internetCzy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących udzielenie licencji?Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku ze zwrotem towaru oraz konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.