Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Spółka prawidłowo wykonuje refakturowanie na klienta z Niemiec przy wykonaniu usługi pomocy assistance na terytorium Polski

Na podstawie art. 14a oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, w związku z wnioskiem z dnia 10.10.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej refakturowania na klienta z Niemiec, w wykonaniu usług pomocy assistance, usług opodatkowanych na terytorium Polski stawkami podatku od towarów i usług w wysokości 7% i 22%, określonych w pkt 4

- stwierdza, że stanowisko podatnika wyrażone we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 10.10.2006r. (data wpływu do Urzędu: 11.10.2006r.), uzupełnionym w dniu 15.11.2006r. (data wpływu do Urzędu: 16.11.2006r.) oraz w dniu 09.01.2007r. Spółka wystąpiła o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest pośrednikiem organizującym pomoc assistance dla klientów zmotoryzowanych w kraju i na terytorium Unii Europejskiej. Usługi świadczone są zarówno na rzecz osób fizycznych jak i na rzecz firm. W wykonaniu ww. usług niemiecki klient zgłasza do Spółki kolizję swojego auta na terenie Polski chcąc je odholować do najbliższego serwisu oraz przewieźć pasażerów z miejsca zdarzenia do hotelu. Spółka po przyjęciu zgłoszenia przekazuje sprawę do polskiego partnera i gwarantuje koszty wykonania usługi. Koszty naprawy samochodu klient pokrywa we własnym zakresie. W następstwie wykonania usługi, polskie firmy wykonujące na rzecz klienta niemieckiego holowanie, przewóz osób oraz usługę noclegową wystawiają na rzecz Spółki faktury dotyczące ww. usług naliczając podatek VAT wg następujących stawek: holowanie pojazdu 22%, przewóz osób 7%, nocleg 7%. Następnie Spółka wystawia na rzecz niemieckiego klienta fakturę dokumentującą wykonanie ww. usług klasyfikując je według PKWiU odpowiednio: #61485;holowanie pojazdu - 60.24.1 - tj. transport drogowy towarów pojazdami wyspecjalizowanymi, #61485;przewóz osób - 60.22 - usługi taksówkowe oraz wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą lub 60.23 - usługi pasażerskiego transportu lądowego pozostałe, #61485;nocleg - 55.1 - usługi hoteli, i dodaje do nich wynagrodzenie za pośrednictwo. Na wystawianej na rzecz niemieckiego klienta fakturze Spółka wykazuje kwoty netto ww. usług wraz ze stawkami podatku VAT w tych samych wysokościach jak na otrzymanych fakturach.

Spółka pyta czy prawidłowo dokonuje refaktury kosztów ww. usług na rzecz niemieckiego klienta.

Zdaniem Spółki miejscem świadczenia usług jest terytorium Polski zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, zatem refaktura kosztów na rzecz niemieckiego klienta została wystawiona w sposób prawidłowy

Odnosząc się do przedstawionego stanowiska Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że jest prawidłowe i jednocześnie wyjaśnia:

Dla rozstrzygnięcia sprawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług i tym samym zastosowania właściwej stawki podatku istotne jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności tego określenia zależy czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce czy nie.

Ponadto należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia refakturowania, natomiast na gruncie przepisów tej ustawy podatnik odsprzedający usługę, którą uprzednio nabył od faktycznego wykonawcy, uważany jest za świadczącego daną usługę.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że usługa holowania pojazdu, usługa przewozu osób oraz nocleg miały miejsce na terytorium Polski. Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1 ww. ustawy w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania. Natomiast w myśl art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług transportowych - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. W związku z powyższym należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż miejscem świadczenia usług holowania pojazdu, przewozu osób oraz noclegu jest terytorium Polski, podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwych stawek podatku w Polsce a faktura na rzecz niemieckiego klienta została sporządzona w sposób prawidłowy.

Naczelnik Urzędu dodatkowo informuje, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie świadczonych usług spoczywa na podatniku.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia zgodnie z art. 14b § 1 i 2 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: faktura, miejsce świadczenia usług, usługi hotelarskie, usługi pośrednictwa, usługi transportowe
Data aktualizacji: 06/01/2013 15:00:01

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej za cały okres rozliczeniowy obejmujący je...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy wystawiania, przechowywania i udostępniania faktur dokumentujących sprzedaż

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji...

Wycena faktur dokumentujących import towarów

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem nagród do sprzedaży premiowej...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak obniżyć opłatę za księgowość Bełchatów?

Wielu przedsiębiorców stara się wszelkimi siłami obniżyć koszty prowadzenia działalności, bo dzięki temu firma osiąga wyższy dochód. Są różne sposoby na to - outsourcing części usług, zmniejszenie ilości personelu, oszczędzanie na części wydatków...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy: stawki ryczałtu przy sprzedaży towarów za pośrednictwem portalu internetowego www. allegro. plKiedy należy zaewidencjonować w kasie rejestrującej sprzedaż towaru za pośrednictwem internetu?Prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dniem zarejestrowania jako czynny podatnik podatku od towarów i usługOd którego momentu na fakturach VAT należy stosować nową nazwę nabywcy?Sposób opodatkowania i udokumentowania czynności zamiany nieruchomości oraz zwrotu poniesionych kosztów w związku z tą zamianą
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.