Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy spółka uprawniona będzie do odliczenia podatku naliczonego VAT zawartego w fakturze wystawionej przez sprzedawcę z tyt. sprzedaży nieruchomości?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktury wystawionej przez sprzedawcę

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Spółka zawarła wstępne porozumienie w sprawie nabycia budynku z przeznaczeniem na siedzibę spółki. Budynek ten został wzniesiony w latach siedemdziesiątych i użytkowany przez poprzednich właścicieli jako magazyn, następnie przebudowany przez obecnego sprzedawcę.

Przed sprzedażą sprzedawca zobowiązał się do dokonania remontu budynku i przystosowania go dla potrzeb spółki.

Ponieważ sprzedawca jest jednocześnie dłużnikiem spółki z tytułu dokonania na jego rzecz dostaw, spółka dokona potracenia wzajemnych należności i nie dojdzie do zapłaty ceny za nieruchomość w postaci gotówki, ale rozliczenie nastąpi na zasadzie kompensaty wzajemnych zobowiązań.

Pytanie:

Czy spółka uprawniona będzie do odliczenia podatku naliczonego VAT zawartego w fakturze wystawionej przez sprzedawcę?

Stanowisko podatnika:

Ponieważ budynek wykorzystywany będzie do wykonywania czynności opodatkowanych, zdaniem Spółki istnieje uprawnienie do odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego VAT zawartego w fakturze wystawionej przez sprzedawcę, zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 a ustawy o VAT. Na powyższe uprawnienie nie ma wpływu fakt dokonania rozliczenia transakcji w formie kompensaty.

Ocena prawna:

Zgodnie z generalna zasadą wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, z poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Spółka zamierza dokonać nabycia nieruchomości, która będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych a sprzedawca udokumentuje fakt sprzedaży fakturą VAT. Zatem, jeżeli sprzedaż opisanej nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług i podatek należny zostanie wyodrębniony w fakturze, to stosownie do art. 86 ustawy, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Przypadki, w których faktury i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku naliczonego, zostały wymienione w art. 88 ust. 3 a ustawy. Brak prawa do obniżenia podatku należnego występuje m.in. w sytuacji, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana (art. 88 ust. 3 a pkt 2).

Przepis ten nie zawiera jednak jakichkolwiek ograniczeń, co do formy uregulowania należności. Nie ma zatem przeszkód do przyjęcia, że formą zapłaty (uregulowania) może być kompensata wzajemnych zobowiązań (wierzytelności). Zgodnie bowiem z art. 498 KC, potracenie wierzytelności daje skutek w postaci wzajemnego ich umorzenia do wysokości wierzytelności niższej. W myśl powyższego przepisu, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone, co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym.

Natomiast obowiązek prawidłowego opodatkowania sprzedaży towarów ciąży na podatniku dokonującym tej sprzedaży, zatem sprzedawca opisanego we wniosku budynku powinien ocenić, czy dostawa jest opodatkowana podatkiem VAT, czy też zwolniona od podatku, uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 2, ust. 2 oraz ust. 6 ustawy i w fakturze wykazać prawidłową wartość podatku należnego.

Reasumując tut. organ podatkowy stwierdza, że w przedstawionym stanie faktycznym - gdy Wnioskodawca zamierza realizować przy pomocy nieruchomości, którą zamierza nabyć wyłącznie czynności opodatkowane, i jeżeli nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 88 ust. 3 a ustawy - Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego VAT w fakturze wystawionej przez sprzedawcę.

W tym stanie faktycznym należało orzec, jak w sentencji postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura, odliczenie podatku od towarów i usług, otrzymanie faktury, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 21/01/2013 00:00:01

Czy spółka cywilna może być rolnikiem ryczałtowym i jakimi danymi ma posługiwać się na fak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie i dokumentowanie zwrotu podatków i opłat

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Kępno 63-600 ul. Rynek 4

Zasięg terytorialny miasta gminy Baranów, Bralin, Kępno, Lęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica powiaty kępiński województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 41101014690000712221000000 VAT 88101014690000712222000000 PIT...

Czy Gmina jako osoba prawna i Urząd Miejski jako gminna jednostka organizacyjna muszą posi...

Na podstawie art. 14a, art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.01.2005 r. nr Fn.3360 2 05 w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów...

Czy proponowany przez spółkę sposób przechowywania i archiwizacji faktur elektronicznych j...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Wieluń 98-300 ul. Krakowskie Przedmieście 34Sposób dokumentowania obciążenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych kosztami za tzw. mediaSposób opodatkowania i udokumentowania czynności zamiany nieruchomości oraz zwrotu poniesionych kosztów w związku z tą zamianąJakie dane powinna zawierać faktura VAT - RR?Czy Spółka prawidłowo rozliczyła podatek związany z korektą faktury i otrzymaniem zaliczki?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.