Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy sprzedawca (wystawca faktury) może odmówić wystawienia duplikatu faktury w sytuacji, gdy nabywca wystąpił z takim wnioskiem?

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona nabyła usługi doradcze od podatnika podatku od towarów i usług. Z tego tytułu usługodawca wystawił fakturę VAT, który to dokument zaginął u Strony jeszcze przed jego przekazaniem do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw księgowych i podatkowych. Wystawca odmówił wystawienia duplikatu faktury, która zaginęła. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie, iż sprzedawca nie miał podstaw do odmowy wystawienia duplikatu faktury. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkowa bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Na podstawie ust. 8 pkt 1 tego artykułu minister właściwy do spraw finansów publicznych został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad wystawiania faktur, danych, które powinny zawierać, oraz sposobu i okresu ich przechowywania.W wykonaniu ww. delegacji, w myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT". W przypadku gdy oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, zgodnie z § 22 ust. 1 tego rozporządzenia sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. W cyt. art. 106 ust. 1 ustawy w sposób ogólny nałożono na podatników, o których mowa w art. 15, obowiązek wystawiania faktur stwierdzających sprzedaż, zaś ww. przepisy rozporządzenia wydane na podstawie upoważnienia zawartego w ust. 8 art. 106 ustawy, stanowią jego uszczegółowienie. Obejmuje on zarówno określony w § 8 ust. 1 rozporządzenia obowiązek wystawiania faktur oznaczonych jako "faktura VAT", jak i obowiązek wystawiania faktur korygujących, o których mowa w § 16 i § 17 tego rozporządzenia, czy ich duplikatów określony w § 22 rozporządzenia.Biorąc powyższe pod uwagę podzielić należy stanowisko, iż w przypadku zaginięcia lub zniszczenia faktury sprzedawca ma obowiązek wystawić duplikat faktury. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, faktura VAT, odmowa, usługi doradcze
Data aktualizacji: 02/01/2013 12:00:01

Czy Spółka prawidłowo stosuje rozliczenie dostaw wewnątrzwspólnotowych w przypadku otrzyma...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 27.01.2005 r. w sprawie udzielenia...

Opodatkowanie, udokumentowanie i prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług otrzymanej premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zwolnienie od podatku usługi pocztowej przy wysyłce towarów ze sklepu internetowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik prawidłowo wystawia faktury VAT marża za całą usługę turystyczną?

Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 07.09.2005r. w sprawie udzielenia informacji co do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Grodzisk Mazowiecki 05-825 ul. Daleka 11Obowiązek wystawienia faktury VAT w przypadku czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VATZ jaką stawką podatku należy wystawić fakturę na zaliczkę z tytułu eksportu towarów - wg stanu prawnego obowiązującego po 01.06.2005r.?Czy udokumentowane rachunkami koszty wynajęcia mieszkania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej?Czy dochód ze sprzedaży akcji z rachunku papierów wartościowych stanowiącego współwłasność małżeńską powstaje u każdego z małżonków?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.