Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy sprzedaż akcji i udziałów posiadanych przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i udokumentowaniu za pomocą faktury VAT?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa Produkcji X Sp. z o.o. w upadłości, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu: 21 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu: 2 kwietnia 2008 r.) oraz pismem z dnia 3 kwietnia 2008 r. (data wpływu: 8 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży akcji i udziałów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży akcji i udziałów. Powyższy wniosek uzupełniono w dniu 2 kwietnia 2008 r. oraz w dniu 8 kwietnia 2008 r. w zakresie dodatkowej opłaty oraz adresu do korespondencji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

W roku 2003 Spółka została postawiona w stan upadłości. Obecnie syndyk zmierza do zakończenia postępowania upadłościowego, jednak po stronie aktywów pozostały akcje i udziały, które to zamierza sprzedać aby zakończyć postępowanie upadłościowe. Jest to 8 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości łącznej 800 zł i akcje spółki akcyjnej o wartości 7.933, 20 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż tychże akcji i udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i udokumentowaniu za pomocą faktury VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką zwolnione, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 (usługi pośrednictwa finansowego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust.1 ww. ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy są rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Akcje i udziały nie stanowią jednak towaru w rozumieniu ustawy o VAT, są to bowiem prawa o charakterze majątkowym.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ww. ustawy, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymywania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.W dyspozycji tego przepisu nie mieści się zatem przeniesienie prawa majątkowego.

W świetle cytowanych wyżej przepisów oraz sytuacji przedstawionej we wniosku należy stwierdzić, że sprzedaż przez syndyka posiadanych przez Spółkę akcji i udziałów nie stanowi ani dostawy, ani też świadczenia usług, wobec powyższego nie jest czynnością podlegającą przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym nie ma obowiązku dokumentowania sprzedaży akcji i udziałów za pomocą faktury VAT.

Informuje się, że w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych, wydana została interpretacja Nr ILPB2/436-5/08-2/AJ z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: akcja, przedmiot opodatkowania, sprzedaż akcji, sprzedaż udziałów, zwolnienie
Data aktualizacji: 28/12/2012 15:00:01

Czy w przypadku zakupu pakietu wierzytelności, dla celów podatkowych każda wierzytelność p...

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 25.06.2003 r. (.), w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto na podstawie art. 14a 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze...

Pierwszy Urząd Skarbowy Kalisz 62-800 ul. Wrocławska 12/14

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Kalisz gminy powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 61101014690001272221000000 VAT 11101014690001272222000000 PIT 58101014690001272223000000 budżetowe pozostałe...

Wystawienie faktury na oboje małżonków a możliwość odliczenia VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

jaki wydatek potwierdzony fakturą VAT można odliczyć w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej?

POSTNOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko...

Czy powstaje obowiązek z tytułu podatku od towarów i usług przy przelewie (cesji) wierzyte...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) -...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wpłaty komitetu budowy wodociągu na rachunek gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy spółka ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony zawarty w fakturach zakupu gotowych posiłków profilaktycznych dla pracowników?Dotyczy wystawiania faktury dokumentującej wynagrodzenie dla syndyka reprezentującego masę upadłości przez tegoż syndykaCzy nabywając od rolników ryczałtowych istnieje obowiązek wystawiania faktur VAT RR, czy mogą to być dowody wewnętrzne?Czy na podstawie posiadanych dokumentów Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć w całości naliczony podatek VAT z faktury nabycia samochodu ciężarowego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.