Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Stowarzyszenie ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług z faktur dokumentujących wydatki na reprezentację ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26.06.2007r.

Z wniosku złożonego w tutejszym urzędzie w dniu 28.06.2007r. wynika, że Stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje wydatków na zakup artykułów spożywczych (cukier, kawa, herbata, paluszki, ciastka jako wyroby cukiernicze) oraz napojów na zebrania Zarządu, zebrania Delegatów, posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowiących organy Stowarzyszenia, a także na bieżące potrzeby związane z przyjmowaniem w siedzibie Stowarzyszenia kontrahentów oraz przedstawicieli firm z nimi współpracujących. W związku z przedstawionym stanem faktycznym Stowarzyszenie zwróciło się z pytaniem, czy ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług z faktur dokumentujących te wydatki ?

Zdaniem Pytającego ma on prawo odliczyć podatek naliczony od w/w wydatków zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Nie będzie miało tutaj zastosowania ograniczenie, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 wyżej powołanej ustawy. Wnioskodawca argumentuje swoje stanowisko tym, że wydatki dokonywane w związku z zakupem artykułów spożywczych związane są z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia i stanowią koszt uzyskania przychodów, a nie są kosztem reprezentacji.

Ocena prawna:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Ograniczenia w zakresie przysługującemu podatnikowi prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyszczególnione zostały w art. 88 w/w ustawy. I tak zgodnie z normą prawną zawartą w art. 88 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Natomiast w art. 88 ust.3 pkt 3 w/w ustawy określono przypadki, gdy brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków. Dotyczy to jednak wydatków związanych z nieodpłatną dostawą towarów oraz nieodpłatnym świadczeniem usług, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, jeżeli czynności te podlegały opodatkowaniu.

Reasumując, jeżeli przedmiotowe artykuły spożywcze zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie tych towarów. W sytuacji, gdy wydatki te nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, wówczas zgodnie z art. 88 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy, jeżeli przekazanie ich na cele wskazane w przedmiotowym wniosku, zostanie opodatkowane podatkiem od towarów i usług spowoduje, że Stronie przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących w/w zakupy.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz stan prawny na dzień udzielenia odpowiedzi.
Słowa kluczowe: odliczanie podatku naliczonego, reprezentacja
Data aktualizacji: 01/02/2013 06:00:01

Wydanie zewnętrzne online

Magazyn to specyficzne miejsce, w którym jedną z kluczowych ról odgrywa dokumentacja, pozwalająca na prawidłowe zarządzanie posiadanymi towarami lub materiałami. Dokumentacja magazynowa potwierdza ruch towarów lub materiałów i dzieli się na dwa...

Urząd Skarbowy Siemianowice Śląskie 41-100 ul. Świerczewskiego 84

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Siemianowice Śląskie gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 75101012123116272221000000 VAT 25101012123116272222000000 PIT 72101012123116272223000000 budżetowe pozostałe...

Dokumenty traktowane jak faktury

Zasadniczo prawo odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi jedynie wtedy gdy posiada on oryginał faktury VAT lub dokumentu celnego. Na mocy przepisów rozporządzenia - zwrot podatku niektórym podatnikom, wystawianie faktur, sposób ich...

Jak postępować z fakturami korygującymi w przypadku gdy firma X ich nie odeśle ?

Zgodnie z informacją zawartą w złożonym przez podatnika wniosku, a także w dostarczonym wyroku Sądu Rejonowego - firma X , na podstawie umowy zawartej z Gminą, korzystała z pomieszczeń budynku położonego w. Jednocześnie firma X , na podstawie...

Czy Spółka postąpiła słusznie wystawiając fakturę z doliczonym podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaka jest możliwość rozliczenia poniesionych kosztów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok?Jaki powinien być prawidłowy adres na fakturzeWystawienie faktury VAT za wykonanie usługiOdliczenie podatku naliczonego z faktur wystawionych przez odbiorców wynagrodzenia - premiiMożliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej cesję umowy leasingu samochodu osobowego marki Audi A4
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.