Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy świadczenie usług przez syndyka na zlecenie sądu należy dokumentować fakturą VAT czy też podatek VAT wystarczy naliczyć w rozliczeniu deklaracji?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawieNaczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 02.03.2005 r.

Z wniosku wynika, że podatnik prowadzi kancelarię prawną i jednocześnie na podstawie postanowienia sądu powołany został (jako osoba fizyczna) do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym. Na wniosek Sąd przyznaje podatnikowi-syndykowi zaliczkę na poczet wynagrodzenia.

W związku z tym, że czynności wykonywane przez syndyka podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Podatnik zwrócił się z pytaniem czy ww. czynności należy dokumentować fakturą VAT czy też podatek VAT wystarczy naliczyć w rozliczeniu deklaracji. Zdaniem Podatnika w ww. przypadku wykonywanie czynności syndyka powinno być udokumentowane fakturą VAT.

Art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, że podatnicy są zobowiązani do wystawiania faktur stwierdzających w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Zgodnie zaś z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni mają obowiązek wystawiania faktur dokumentujących dostawę towarów lub wykonanie usługi.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że dla udokumentowania wykonania czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym, powinna Pani wystawić fakturę jako osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą.Elementy, jakie powinna zawierać każda faktura zostały wskazane w § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom .

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowych do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia na podstawie art. 14 a § 4 i art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.
Słowa kluczowe: faktura VAT, syndycy
Data aktualizacji: 22/10/2013 17:59:16

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązku umieszczania nazwy towaru i usługi na paragonie drukowanym przez kasę rejestrują...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć podatek VAT z faktur zakupu wystawianych przez Spółkę na paliwo pobrane...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a l 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, póz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.12.2005r. (data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia pisemnej...

Kiedy faktury VAT są wystawione prawidłowo?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku działając na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze. zm.), po rozpatrzeniu wniosku...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Powstanie obowiązku podatkowego przy usługach projektowychBiuro rachunkowe Bielsko-BiałaMożliwość oraz termin i sposób wystawienia zbiorczej faktury korygującej za miesiąc czy kwartałPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z emisją akcjiKsięgowa z Zamościa dlaczego warto ją zatrudnić?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.