Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy szpital będący podatnikiem podatku od towarów i usług winien wystawiać fakturę VAT-RR z tytułu nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Strony nr (.), z dnia 26.01.2005 r., doręczony w dniu 28.01.2005 r., z zakresu podatku od towarów i usług

nie potwierdzastanowiska przedstawionego w zapytaniu i przedstawia własne stanowisko w opisanej sprawie

UZASADNIENIE

Szpital, będący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług nabywa produkty rolne od rolników ryczałtowych. W ocenie Szpitala, regulacja art. 115 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przewidująca w przypadku tych transakcji wystawianie faktur VAT RR przez nabywców produktów rolnych, będących podatnikami podatku VAT, nie dotyczy Szpitala, gdyż jest on podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług. Zdaniem Szpitala, w przypadku tych transakcji sprzedawca produktów rolnych winien wystawić na rzecz Szpitala rachunki, dokumentujące sprzedaż.Tutejszy Urząd odmiennie ocenia przedstawiony stan faktyczny.

Szpital co do zasady, został powołany do świadczenia usług z zakresu ochrony zdrowia, zwolnionych przedmiotowo od podatku od towarów i usług. Ponieważ Jednostka oprócz tych czynności wykonuje również inne czynności podlegające opodatkowaniu, jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podlega zatem wszystkim obowiązkom wynikającym z regulacji ww. ustawy. Dotyczy to również unormowania wynikającego z art. 115 tej ustawy. W przepisie tym postanowiono o prawie rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku VAT - do zwrotu zryczałtowanego podatku, wypłacanego w tym przypadku przez nabywcę. Zryczałtowany podatek w wysokości 5% zawarty jest w należności przekazywanej rolnikowi z tytułu nabycia tych produktów. W przypadku tym, odmiennie od ogólnej zasady, fakturę (zwaną fakturą VAT-RR) wystawia nie dostawca towarów lecz nabywca, w dwóch egzemplarzach, przekazując oryginał faktury dostawcy. Zasady wystawiania faktur VAT zawiera przepis art. 116 powołanej ustawy. Szpital, będący podatnikiem podatku VAT winien zatem wystawić fakturę VAT-RR z tytułu nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.

W świetle powyższych ustaleń, Naczelnik tutejszego Urzędu nie potwierdza stanowiska Podatnika, orzekając jak w sentencji postanowienia.

Nadmienia się, że interpretacja niniejsza jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.

Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie Stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia - Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, ul. Wadowicka 10, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu - w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia postanowienia - zgodnie z art. 14a § 4, w związku z art. 236, § 2 i 239 ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: faktura, nabywca, podatek od towarów i usług, rolnik ryczałtowy
Data aktualizacji: 15/10/2013 15:00:01

Księgowa z Łodzi ostrzega - kreatywna księgowość to przestępstwo!

Płacenie podatków nie jest niczym przyjemny, wie o tym każdy przedsiębiorca, który zależnie od formy rozliczenia, regularnie odprowadzają zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak część przedsiębiorców, z udziałem...

Brak opodatkowania wykonywania wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Posługiwanie się przez odział podmiotu zagranicznego nazwą skróconą

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca ma prawo wystawić fakturę VAT na rzecz podmiotu, który nabył działkę i z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zainteresowany powinien dokonać korekty deklaracji VAT-7 za m-c luty 2010 r. i zwrotu poda...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie podatku naliczonego z faktur zakupu węgla/miału węglowego w sytuacji wystąpienia jego ubytków w wyniku transportuPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawcę towaru, dokumentujących kaucję za opakowania zwrotneW zakresie możliwości prowadzenia dwóch podatkowych ksiąg przychodów i rozchodówCzy można odliczyć cały VAT za bankowóz?Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie rekompensaty za nakłady poniesione na cudzym gruncie?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.