Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy szpital będący podatnikiem podatku od towarów i usług winien wystawiać fakturę VAT-RR z tytułu nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Strony nr (.), z dnia 26.01.2005 r., doręczony w dniu 28.01.2005 r., z zakresu podatku od towarów i usług

nie potwierdzastanowiska przedstawionego w zapytaniu i przedstawia własne stanowisko w opisanej sprawie

UZASADNIENIE

Szpital, będący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług nabywa produkty rolne od rolników ryczałtowych. W ocenie Szpitala, regulacja art. 115 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przewidująca w przypadku tych transakcji wystawianie faktur VAT RR przez nabywców produktów rolnych, będących podatnikami podatku VAT, nie dotyczy Szpitala, gdyż jest on podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług. Zdaniem Szpitala, w przypadku tych transakcji sprzedawca produktów rolnych winien wystawić na rzecz Szpitala rachunki, dokumentujące sprzedaż.Tutejszy Urząd odmiennie ocenia przedstawiony stan faktyczny.

Szpital co do zasady, został powołany do świadczenia usług z zakresu ochrony zdrowia, zwolnionych przedmiotowo od podatku od towarów i usług. Ponieważ Jednostka oprócz tych czynności wykonuje również inne czynności podlegające opodatkowaniu, jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podlega zatem wszystkim obowiązkom wynikającym z regulacji ww. ustawy. Dotyczy to również unormowania wynikającego z art. 115 tej ustawy. W przepisie tym postanowiono o prawie rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku VAT - do zwrotu zryczałtowanego podatku, wypłacanego w tym przypadku przez nabywcę. Zryczałtowany podatek w wysokości 5% zawarty jest w należności przekazywanej rolnikowi z tytułu nabycia tych produktów. W przypadku tym, odmiennie od ogólnej zasady, fakturę (zwaną fakturą VAT-RR) wystawia nie dostawca towarów lecz nabywca, w dwóch egzemplarzach, przekazując oryginał faktury dostawcy. Zasady wystawiania faktur VAT zawiera przepis art. 116 powołanej ustawy. Szpital, będący podatnikiem podatku VAT winien zatem wystawić fakturę VAT-RR z tytułu nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.

W świetle powyższych ustaleń, Naczelnik tutejszego Urzędu nie potwierdza stanowiska Podatnika, orzekając jak w sentencji postanowienia.

Nadmienia się, że interpretacja niniejsza jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.

Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie Stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia - Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, ul. Wadowicka 10, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu - w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia postanowienia - zgodnie z art. 14a § 4, w związku z art. 236, § 2 i 239 ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: faktura, nabywca, podatek od towarów i usług, rolnik ryczałtowy
Data aktualizacji: 15/10/2013 15:00:01

Dotyczy powstania obowiązku podatkowego w związku z importem usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zwolnienia od VAT

Od 1 stycznia 2011 r. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 226 poz. 1476) zmieniła się systematyka ustawy w odniesieniu do miejsca umieszczenia...

Dot. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach w walutach obcych w przypadku importu i...

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać...

Dot. sposobu potwierdzenia odbioru faktur korygujących

Na podstawie:art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zaliczenie nabytych i zapłaconych wierzytelności w poczet kosztów uzyskania przychodów osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcząJak należy dokumentować i ewidencjonować przychód z tytułu wykonywania usług stomatologicznych oraz usług wynajmu pomieszczenia?Czy w związku ze sprzedażą kart stałego klienta po stronie Spółki powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT?Czy istnieje obowiązek wystawiania faktury za sprzedaż towaru, w przypadku gdy otrzymano zaliczkę w wysokości 100% należności?Urząd Skarbowy Koło 62-600 ul. B. Prusa 10
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.