Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy udostepnienie w internecie darmowego oprogramowania komputerowego winno podlegać opodatkowaniu od spadków i darowizn

Na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uznaje Pana stanowisko, zawarte we wniosku z dnia 17 kwietnia 2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19 kwietnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego za p r a w i d ł o w e

U z a s a d n i e n i e

W dniu 19 kwietnia 2007 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Pana . dotyczący interpretacji przepisów podatkowych w sprawie darmowego programu komputerowego. Podatnik przedstawił własne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Poinformował, iż planuje udostępnić w Internecie nową wersję ich oprogramowania. Umowa licencyjna określająca sposób użytkowania programu będzie rozróżniać trzy możliwości użytkowania tego programu. Podatnik zaznaczył, iż tylko jedna z nich, dla uzyskania zezwolenia na jej użytkowanie, będzie wymagała uiszczenia opłaty licencyjnej.

Pobieranie opłaty licencyjnej będzie opodatkowane podatkiem VAT i podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w dwóch pozostałych przypadkach użytkowanie programu, tj. freeware - dostępna tylko dla osób fizycznych, pozwalająca na nieodpłatne instalowanie i użytkowanie oprogramowania tylko na użytek prywatny i na komputerach domowych oraz shareware - pozwalająca na nieodpłatne wykorzystanie oprogramowania dla celów testowych tylko przez okres 30 dni od daty pierwszej instalacji, nie ma technicznej ani prawnej możliwości kontrolowania pobrań elektronicznych oprogramowania.

W związku z tym są one wolne od opodatkowania podatkiem VAT i podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie stanął Pan na stanowisku, iż powyższe przypadki udostępniania oprogramowania nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, gdyż świadczenie adresowane jest do nieograniczonej ilości odbiorców na tych samych zasadach i w sposób nieodpłatny.

Ocena prawna Pana stanowiska z przytoczeniem przepisów prawa.

Na podstawie art. 1 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem między innymi darowizny.

Odnośnie Pana zapytania, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje, iż udostępnienie w Internecie oprogramowania na rzecz nieokreślonej liczby osób nie jest, w myśl ustawy o podatku od spadków i darowizn, darowizną. A zatem nie będzie ciążył na Panu obowiązek zapłaty niniejszego podatku.

Kwestia opodatkowania podatkiem VAT i podatkiem dochodowym od osób fizycznych zostanie rozpatrzona odrębnym postanowieniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla właściwych organów podatkowych w odniesieniu do pytania zawartego we wniosku, przytoczonego stanu faktycznego oraz stanu prawnego.

Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Słowa kluczowe: internet, oprogramowanie, program komputerowy
Data aktualizacji: 17/01/2013 06:00:01

Wnioskodawca ma prawo wystawiać noty korygujące w formie papierowej do faktur wystawianych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wniosek dotyczy metody rozliczania dodatkowych świadczeń związanych z wynajmem (możliwość...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rozstrzygnięcie czy opisane we wniosku czynności stanowią dostawę w rozumieniu art. 7 ust...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur VAT z tytułu zwrotu ponoszonych kosztów

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.03.2007r. (data wpływu do tut. organu 16.04.2007r.),uzupełniony pismem z...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących leasing samo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można dokonać korekty faktur mimo prowadzonego postępowania podatkowego?Czy podatnik prawidłowo postępuje wystawiając faktury VAT za wykonywanie czynności biegłego sądowego ds. wyceny nieruchomości ze stawką 22 %?Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłacone premie pieniężneUrząd Skarbowy Strzelce Opolskie 47-100 ul. Opolska 13Czy można zaliczyć koszt opłaty wstępnej w całości pod datą wystawienia faktury?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.