Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy usługa faktoringu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Spółka złożyła w Drugim Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Kaliszu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

We wniosku przedstawiono następujący stan:

Spółka sprzedaje kontrahentowi szwedzkiemu (zarejestrowanemu jako podatnik unijny) wytworzone przez siebie wyroby. Partner Spółki chce wydłużyć termin płatności. Aby pytająca Spółka otrzymała wcześniej zapłatę, partner aktualnie jest w trakcie załatwiania usługi faktoringu. Spółka podpisze umowę faktoringu bezpośrednio z bankiem kontrahenta szwedzkiego. Umowa zostanie zawarta na terenie Szwecji.

Zdaniem Spółki usługa ta nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Analiza przepisów prawa podatkowego w powyższym zakresie wskazuje:

Art.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 Nr 41 poz.399 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających temu podatkowi. Wśród tych umów nie jest wymieniona umowa faktoringu.

Istotą umowy faktoringu jest sprzedaż na rzecz banku lub innej wyspecjalizowanej jednostki finansowej za określoną cenę, wierzytelności pieniężnej przysługującej przedsiębiorcy wobec dłużnika. Jeżeli umowa o przeniesienie wierzytelności zawarta jest w oparciu o przepisy art.509 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16 poz.93 ze zm.) i przybierze postać którejkolwiek z umów wymienionych w art.1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w szczególności umowy sprzedaży, powstaje obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, jednakże umowy faktoringu nie można zakwalifikować jako takiej umowy.

Przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy (ruchome i nieruchome) oraz prawa majątkowe, faktoring natomiast koncentruje się wyłącznie na wierzytelnościach. Faktorom w istocie nie chodzi o nabycie wierzytelności, lecz o odniesienie pewnej korzyści majątkowej wyrażającej się w prowizji faktoringowej za dokonanie czynności związanych z transferem wierzytelności oraz wykonanie usług dodatkowych.

Umowa faktoringu jest umową zawierającą w sobie elementy różnych umów, jednakże jest umową jednorodną.

Tym samym uznać należy, że umowa faktoringu jako nie wymieniona w ustawowym katalogu czynności cywilnoprawnych nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Słowa kluczowe: kontrahent zagraniczny, sprzedaż wierzytelności, umowa faktoringu
Data aktualizacji: 14/10/2013 00:00:01

Jak należy wystawiać fakturę w przypadku usług wykonywanych w krajach Unii Europejskiej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędy Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 - Tekst jednolity) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia...

Przechowywanie kopii faktur VAT i rejestrów na nośnikach komputerowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje podstawa prawna aby zaksięgować podwyższoną fakturę oraz odliczyć naliczony p...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

Czy od faktur za roboty budowlane remontowanej Świetlicy Wiejskiej ędzie możliwe w jakikol...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opłata serwisowa stanowi import usług i wymaga odrębnego udokumentowania fakturą wew

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wykonawca miał prawo wystawić i przesłać Gminie fakturę korygującą ?Czy Spółka ma obowiązek zaliczyć do przychodów 2004 r. kwotę wynikającą z faktury VAT wystostawionej w 2005 roku?Podatnik zwraca się z pytaniem czy prawidłowo wystawia faktury VAT lub w jaki sposób ma wystawiać faktury VAT przy prowadzonej działalnościTerminu wywozu towarów po wystawionych fakturach zaliczkowych na poczet WDT oraz korekty deklaracji VAT-7Dot. podania na fakturach adresu zarejestrowania nabywcy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.