Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy usługa organizacji, przez kontrahenta uczestnictwa w targach w Moskwie jest importem usług?

Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 w związku z art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.02.2005r., znak GP5/05 (data wpływu 28.02.2005 r.), wraz z uzupełnieniem z dnia 22.04.2005 r., znak GP/12/05 (data wpływu 06.05.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym w w/w piśmie stanie faktycznym stanowisko Podatnika w zakresie dotyczącym partycypacji w kosztach z tytułu uczestnictwa w targach we Lwowie jest nieprawidłowe.

W dniu 28.02.2005 r. Spółka złożyła do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka wspólnie ze swoim Ukraińskim dystrybutorem we wrześniu 2004 r. brała udział w targach w Moskwie. Ukraiński organizator wystawy obciążył fakturą dystrybutora, a on z kolei Podatnika częścią opłaty za powierzchnię wystawienniczą. Na w/w fakturze wpisano numer, pod którym Spółka zidentyfikowana jest na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Nie zostało określone czy podatek VAT został odprowadzony przez firmę ukraińską. Podatnik w swoim wniosku przedstawił następujące stanowisko: "Wystawioną przez dystrybutora fakturę z 10.09.2004 r. na zwrot części kosztów związanych z wystawieniem naszych wyrobów, na której wpisano nasz NIP UE, potraktowaliśmy jako dokumentującą import usług reklamowych. Faktura wewnętrzna została wystawiona we wrześniu 2004 r. i w tym samym miesiącu rozliczyliśmy VAT należny i naliczony w tej samej wysokości." Spółka uważa, iż takie postępowanie jest prawidłowe, zgodne z art. 27 ust. 3 ustawy i podatnikiem jest w tym przypadku usługobiorca, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności a w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2 - 6 i art. 28. Przepis ten określa podstawową ogólną zasadę wskazania miejsca opodatkowania usług, od której ustanowiono szereg wyjątków regulujących odmienne miejsca opodatkowania usług z uwagi na ich charakter. Jednak zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika wynika, że zgodnie z zawartym przez Spółkę porozumieniem ze swoim ukraińskim dystrybutorem, część kosztów związanych z wynajmem stanowiska targowego, będzie refakturowana na Podatnika. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż usługa wynajmu powierzchni wystawienniczej jest związana z konkretną nieruchomością, tut. organ podatkowy stwierdza, iż usługa, o której mowa w piśmie Podatnika, tzn. wynajem powierzchni wystawienniczej, opodatkowana będzie w miejscu położenia nieruchomości, niezależnie od tego, dla jakiego podmiotu jest wykonywana. Dlatego też w stanie faktycznym opisanym przez Podatnika w w/w piśmie usługa świadczona przez organizatora wystawy z Ukrainy nie ma charakteru importu usług, o których mowa w art. 2 pkt 9 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie brak jest w powyższym przypadku podstaw do wystawiania przez Podatnika faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy oraz odliczenia podatku VAT z w/w faktur wystawionych przez kontrahenta a w/w usługa powinna być opodatkowana poza granicą Polski.

Interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień 28.02.2005 r. i traci swą ważność z dniem zmiany przepisów. Ponadto organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Natomiast zgodnie z art. 14b §2 Ordynacji podatkowej jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 § 1 Ordynacji podatkowej służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1. Zażalenie należy zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia za pośrednictwem organu, który jej wydał. Zażalenie winno zawierać zgodnie z art. 222 w zw. z art. 239 Ordynacji podatkowej zarzuty, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: faktura VAT, faktura wewnętrzna, import usług, targi
Data aktualizacji: 25/01/2013 09:00:01

Opodatkowanie premii pieniężnych i sposób ich dokumentowania

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy: czy premia pieniążna, która została wyliczona na podstwie sprzedaży w 2005 r. czy...

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 01.02.2006 r. (data...

Dotyczy terminu obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplika...

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 27.09.2005r. podatnik w związku z zaginięciem faktur dokumentujących zakup usług telekomunikacyjnych zwrócił się do operatora o wystawienie duplikatów. Trzy duplikaty faktur za...

Udokumentowanie przyznanego rabatu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Łomża 18-400 ul. Polowa 47

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Łomża gminy Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna powiaty łomżyński województwo podlaskie Konta bankowe CIT 05101010490009702221000000 VAT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawidłowość ustalania różnic kursowych w 2007 r. na podstawie przepisów o rachunkowościUrząd Skarbowy Chodzież 64-800 ul. Ofiar Gór Morzewskich 1Czy możliwe jest dokumentowanie w księgach rachunkowych zakupu towarów handlowych od rolników dowodami zastępczymi?Przechowywanie kopii faktur w systemie księgowym bez drukowania wersji papierowejMoment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu importu usług konserwacyjnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.