Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy usługi foliowania sianokiszonek można opodatkować 3% podatkiem VAT łącznie z folią i siatką ?

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.05.2006r. - o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług foliowania sianokiszonek stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe .

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22.05.2006r Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku.

Jednostka świadczy usługi rolnicze opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 3 % . Jednostka ma wątpliwości jak należy postąpić w przypadku usług foliowania sianokiszonek w której to usłudze technologicznie występuje folia oraz siatka opodatkowane 22 % podatkiem VAT. Podatnik fakturuje osobno usługę foliowania wg stawki 3 % oraz osobno materiały folie i siatkę wg stawki 22%.

Klienci jednostki sugerują, że przedmiotową usługę należy opodatkować 3% stawką podatku VAT łącznie z folią i siatką analogicznie jak w usługach budowlanych. Pytanie Jednostki; Czy usługi foliowania sianokiszonek można opodatkować 3% podatkiem VAT łącznie z folią i siatką. Stanowisko podatnika. Jednostka fakturuje osobno usługę foliowania wg stawki 3 % oraz osobno materiały folie i siatkę wg stawki 22%.

Dokonując oceny prawnej przedstawionego własnego stanowiska Jednostki w jej indywidualnej sprawie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wyjaśnia co następuje.

W świetle art. 8 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami) przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Ust. 3 powyższego artykułu stanowi, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Zgodnie z art.146 ust.1 pkt 1 ww. ustawy w okresie od przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, do dnia 30 kwietnia 2008r. stosuje się stawkę w wysokości 3 %, w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

W przywołanym powyżej załączniku nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 64 ustawodawca wymienił usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt, które mieszczą się w grupie 01.4 w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Usługi foliowania sianokiszonek zalicza się do grupowania 01.4 PKWiU.

Jak wynika z wniosku w usłudze foliowania sianokiszonek technologicznie występują takie materiały jak; folia i siatka. W związku z powyższym materiały zużyte do świadczenia usług foliowania sianokiszonek należy potraktować jako element składowy świadczonej usługi i koszt zakupu tych towarów powinien być wkalkulowany w cenę całej usługi. Opodatkowanie tych towarów będzie zatem dokonywane pośrednio w sprzedawanej usłudze rolniczej wg stawki podatku VAT w wysokości 3% .

W związku z powyższym zaprezentowane przez podatnika stanowisko jest nieprawidłowe.

POUCZENIE

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: fakturowanie, podatek od towarów i usług, stawki podatku, usługi związane z rolnictwem
Data aktualizacji: 01/01/2013 09:00:01

Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów uwzglę...

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z...

Czy faktury na zakup i faktury na sprzedaż wystawiane w Szwecji powinny być księgowane net...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co...

Czy otrzymanie zaliczki, przedpłaty powoduje obowiązek wystawienia faktury

Działając na podstawie art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa na zapytanie...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie garażu z faktury wystawionej na osobę...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktura VAT z tytułu najmu lokali

Działając na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1 i 2, art. 113 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowania wypłaconej premii pieniężnejJaka stawkę powinien zastosować Wnioskodawca przy wystawianiu faktury za usługi budowlane dla prowadzącego usługi agroturystyczne?Moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu kosztów mediówW jaki sposób opodatkowana jest sprzedaż licencji na oprogramowanie za pośrednictwem sklepu intenetowego ?Określenie opodatkowania dla sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę nabytej do współwłasności małżeńskiej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.