Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury w roku 2007

Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a), ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz.798 z póź. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 19.02.2007r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego /podatku od towarów i usług/, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola

postanowił

uznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury - za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 19.02.2007r. strona zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.Z przedmiotowego wniosku wynika:Stan faktyczny:Spółka w 2005r. nabyła sprzęt komputerowy, jednak nie otrzymała i nie zaksięgowała faktury zakupu, gdyż otrzymała ją dopiero w 2007r. (duplikat).Zapytanie:Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury w roku 2007.Stanowisko wnioskodawcy:Zdaniem składającego zapytanie spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury w rozliczeniu za okres, w którym spółka otrzymała duplikat faktury lub w rozliczeniu za okres następny. Spółka otrzymała duplikat faktury w lutym 2007r. i w związku z tym ma prawo do do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc luty lub marzec 2007r.

Działając na podstawie art. 14a 1, 3, 4 w/w ustawy Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko wnoszącego zapytanie - za prawidłowe.Ocena prawna stanowiska wnioskodawcyNa podstawie art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (.), przy czym kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (.).Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż podstawą do obniżenia podatku należnego jest faktura VAT.Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2 - 4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Zgodnie z ust. 11 cytowanego artykułu jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.Na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz.798 z póź. zm.) jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej.Przez faktury, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) przedmiotowej ustawy, rozumieć należy, obok faktur VAT w znaczeniu ścisłym (tj. tzw. pierwotnych), także faktury korygujące oraz duplikaty faktur.Oznacza to, iż w zakresie prawa do odliczenia duplikat faktury, jak i faktury korygującej, ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, stanowiąc na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że faktura pierwotna dotycząca nabycia sprzętu komputerowego nie została zaksięgowana w urządzeniach księgowych spółki i nie został odliczony podatek naliczony.W związku z tym w przypadku otrzymania duplikatu faktury VAT podstawę obniżenia kwoty podatku należnego stanowić będzie tenże duplikat, a co za tym idzie obniżenie stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług - może zostać dokonane w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano ten duplikat lub w miesiącu następnym.Jednocześnie informuje się Stronę, że odpowiedź na złożone zapytanie w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostanie przedstawiona w odrębnym postanowieniu.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, odliczenie podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 31/01/2013 09:00:01

Urząd Skarbowy Tarnobrzeg 39-400 ul. Wyspiańskiego 12

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Tarnobrzeg gminy Baranów Sandomierski, Górzyce, Grębów, Nowa Dęba powiaty tarnobrzeski województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 04101015281440492221000000 VAT 51101015281440492222000000 PIT...

Czy świadczone usługi medyczne mogą być dokumentowane za pomocą kwitariusza?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie wymogu posiadania potwierdzenia faktury korygującej sprzedaż niepodlegającą opo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy na towar przeznaczony do remontu środka trwałego, który pochodzi z własnego magazynu n...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 21.10.2005 r. (data wpływu do Urzędu -...

Sposób rozliczania otrzymywanych należności na usługę pocztową dotyczących sprzedaży za po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można wystawić faktury VAT w miejsce "anulowanych" rachunków uproszczonychKorekta kwoty podatku naliczonego przy sprzedaży kotłowni - środek trwały powyżej 15000 złUlga na InternetTermin obniżania podatku należnego w przypadku wystawiania faktur korygującychPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w O., Gmina T
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.