Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przypadku otrzymania faktury wystawionej na oboje małżonków przysługiwać będzie prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło w dniu 22 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z faktury wystawionej na imię i nazwisko obojga małżonków - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 8 października 2007 roku został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem, które wpłynęło w dniu 22 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z faktury wystawionej na imię i nazwisko obojga małżonków.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.W dniu 5 stycznia 2001 r. wraz z żoną, na podstawie aktu notarialnego nabył Pan prawo użytkowania działki nr położonej w L. oraz prawo własności znajdujących się na niej budynków. Nieruchomości te nabyte zostały na potrzeby prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, co zostało odpowiednio zaznaczone w akcie notarialnym i od dnia ich zakupu faktycznie są wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie zamierza Pan dokonać zmiany prawa wieczystego użytkowania działki na prawo własności (zakup nieruchomości z Urzędu w L.). Z uwagi na pozostawanie we wspólności małżeńskiej, akt notarialny zostanie sporządzony na imię obojga małżonków, przy czym małżonka Pana złoży oświadczenie, iż wyraża zgodę na użytkowanie tej nieruchomości wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. Urząd poinformował Pana, że z uwagi na to, iż faktura musi odpowiadać zapisowi w akcie notarialnym, zostanie ona wystawiona na imię obojga małżonków z adresami zamieszkania, które są inne niż adres prowadzenia działalności.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy w przypadku otrzymania faktury wystawionej na oboje małżonków przysługiwać będzie prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług.Zdaniem wnioskodawcy w każdym przypadku (faktura wystawiona tylko na Pana lub na imię obojga małżonków) będzie Pan miał prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług. Powołuje się Pan ponadto na potwierdzające Pana opinię poglądy wyrażone m. in. w judykaturze.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy).

Faktura będąca podstawą odliczenia, winna zawierać elementy wymienione w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798).

Analizując stan faktyczny opisany we wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy, stwierdzić należy, iż jeżeli wyłącznie Pan jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzącym działalność gospodarczą, a wydatek na zakup nieruchomości gruntowej jest z nią związany, faktura dokumentująca jego poniesienie wystawiona na Pana i Pana małżonkę, zawierająca Pana numer NIP, będzie uprawniała do odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego w zakresie w jakim wydatek nią udokumentowany wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura VAT, małżeństwo, nabycie nieruchomości, obniżenie podatku należnego, odliczenie podatku od towarów i usług, wspólność majątkowa
Data aktualizacji: 15/10/2013 21:00:01

VAT - w zakresie w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz dokumentowania sprzedaży fa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Uznania Gminy za podatnika VAT i możliwości wystawienia faktury VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Stawka VAT dla zaliczki przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podat-kowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, ze zm.), art. 20 ust. 3, art. 41 ust. 3 i art. 87 ust. 3a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...

Czy przyznane Spółce premie pieniężne będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Pierwszy Urząd Skarbowy Poznań 60-965 ul. Chłapowskiego 17/18W jakim okresie sprzedawca dokonuje korekty deklaracji VAT-7 w przypadku anulowania faktury VAT, poprzez wystawienie faktury korygujacej?Wzór fakturyObowiązek wystawienia faktury korygującą i notę korygującą w przypadku braku numeru NIP na fakturzeCzy można wystawiać faktury w walucie euro dla odbiorcy włoskiego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.