Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przypadku zakupu pakietu wierzytelności, dla celów podatkowych każda wierzytelność powinna być rozliczana odrębnie czy jako całość?

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 25.06.2003 r. (.), w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Podmiotem świadczącym usługi factoringowe jest najczęściej bank (factor), chociaż może nim być również inny podmiot udzielający w ramach prowadzonej działalności statutowej kredytów czy pożyczek. Do świadczenia usługi factoringu niezbędne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej, na podstawie której bank (factor) wykupuje najczęściej krótkoterminowe, nie przedawnione wierzytelności jednostki (factoranta), dokonując potrącenia z każdej wykupionej faktury określonej procentowo w umowie części wierzytelności (dyskonta) oraz należnej mu prowizji za świadczoną usługę.

Istotą usługi factoringu jest przeniesienie na factora wierzytelności, jakie posiada jednostka wobec nabywców jej produktów (usług) w zamian za uzyskane środki pieniężne. Umowa factoringu jest umową nienazwaną, której regulacji w polskim prawie, jak dotychczas, brak. Określenie umowy mianem factoringu nie zmienia faktu, że pozostaje ona umową sprzedaży wierzytelności i tak należy ją traktować.

W następstwie nabycia (cesji) wierzytelności u jej nabywcy nie powstaje z tego tytułu przychód, a tym bardziej przychód należny, o którym mowa w art. 12 ust 3 ustawy. Analogiczne stanowisko prezentowało również Ministerstwo Finansów, które w piśmie z dnia 23 kwietnia 1997 r., Nr PO3-IP-722-218/97 wyjaśniało:"Jeżeli działalność jednostki gospodarczej polega na obrocie wierzytelnościami, nabycie wierzytelności następuje na podstawie umowy sprzedaży, analogicznej jak przy nabyciu innych towarów".

W takiej sytuacji nominalna kwota nabytej wierzytelności nie jest przychodem należnym w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.), mimo bowiem, że nabywca staje się wierzycielem, do czasu jednak faktycznej realizacji tej wierzytelności nie uzyskuje przychodu.Ponieważ u nabywcy wierzytelności (do czasu faktycznej realizacji tej wierzytelności) nie występuje przychód, to również - stosownie do przepisu art. 15 wymienionej ustawy - poniesione wydatki, związane z obrotem daną wierzytelnością, nie są kosztem uzyskania przychodów. Wydatki te, do których można zaliczyć zarówno wydatki poniesione na nabycie danej wierzytelności, jak i inne związane ściśle z jej nabyciem (np. z tytułu pośrednictwa) staną się kosztami uzyskania przychodów dopiero z chwilą realizacji wierzytelności, a więc z chwilą uzyskania przychodu."

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 przychodami są otrzymane pieniądze.Jednostka we wniosku stwierdza, , że ponieważ przedmiotem umowy między faktorem i factorantem jest pakiet wierzytelności to również dla celów podatkowych winien on być traktowany jako całość". Jednakże rozliczanie transakcji zakupu wierzytelności pakietem wynikającym z umowy, może spowodować przesunięcie dochodu do podatkowania w czasie.

W związku z powyższym, jeżeli przedstawiony przez Jednostkę stan faktyczny jest zgodny z rzeczywistością, to stanowisko Jednostki jest nieprawidłowe.
Słowa kluczowe: faktor, obrót wierzytelnościami, ustalanie dochodu
Data aktualizacji: 26/01/2013 12:00:01

Powstanie obowiązku podatkowego od zaliczek

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie i fakturowanie czynności wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru oraz usługi tra...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Strzelce Opolskie 47-100 ul. Opolska 13

Zasięg terytorialny miasta gminy Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie powiaty strzelecki województwo opolskie Konta bankowe CIT 39101014010047922221000000 VAT 86101014010047922222000000 PIT...

Czy wystawienie wewnętrznej faktury korygującej w dacie wystawienia noty jest zgodne z prz...

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika o udzielenie pisemnej...

Możliwość odliczenia przez szpital, podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentując...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak przedstawia się kwestia wystawiania faktur VAT przez osobę fizyczną nie posiadającą zarejestrowanej działalności gospodarczejUrząd Skarbowy Szczytno 12-100 ul. Warszawska 5Uznanie świadczonych usług za usługi niematerialne i możliwość rozliczania ich fakturą wewnętrzną jako import usługCzy podatek od towarów i usług może być naliczony od kwoty netto wystawianej na fakturze VAT adwokata?Możliwość odzyskania podatku naliczonego VAT z faktur dotyczących budowy i wyposażenia obiektów edukacyjnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.