Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przypadku zakupu pakietu wierzytelności, dla celów podatkowych każda wierzytelność powinna być rozliczana odrębnie czy jako całość?

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 25.06.2003 r. (.), w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Podmiotem świadczącym usługi factoringowe jest najczęściej bank (factor), chociaż może nim być również inny podmiot udzielający w ramach prowadzonej działalności statutowej kredytów czy pożyczek. Do świadczenia usługi factoringu niezbędne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej, na podstawie której bank (factor) wykupuje najczęściej krótkoterminowe, nie przedawnione wierzytelności jednostki (factoranta), dokonując potrącenia z każdej wykupionej faktury określonej procentowo w umowie części wierzytelności (dyskonta) oraz należnej mu prowizji za świadczoną usługę.

Istotą usługi factoringu jest przeniesienie na factora wierzytelności, jakie posiada jednostka wobec nabywców jej produktów (usług) w zamian za uzyskane środki pieniężne. Umowa factoringu jest umową nienazwaną, której regulacji w polskim prawie, jak dotychczas, brak. Określenie umowy mianem factoringu nie zmienia faktu, że pozostaje ona umową sprzedaży wierzytelności i tak należy ją traktować.

W następstwie nabycia (cesji) wierzytelności u jej nabywcy nie powstaje z tego tytułu przychód, a tym bardziej przychód należny, o którym mowa w art. 12 ust 3 ustawy. Analogiczne stanowisko prezentowało również Ministerstwo Finansów, które w piśmie z dnia 23 kwietnia 1997 r., Nr PO3-IP-722-218/97 wyjaśniało:"Jeżeli działalność jednostki gospodarczej polega na obrocie wierzytelnościami, nabycie wierzytelności następuje na podstawie umowy sprzedaży, analogicznej jak przy nabyciu innych towarów".

W takiej sytuacji nominalna kwota nabytej wierzytelności nie jest przychodem należnym w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.), mimo bowiem, że nabywca staje się wierzycielem, do czasu jednak faktycznej realizacji tej wierzytelności nie uzyskuje przychodu.Ponieważ u nabywcy wierzytelności (do czasu faktycznej realizacji tej wierzytelności) nie występuje przychód, to również - stosownie do przepisu art. 15 wymienionej ustawy - poniesione wydatki, związane z obrotem daną wierzytelnością, nie są kosztem uzyskania przychodów. Wydatki te, do których można zaliczyć zarówno wydatki poniesione na nabycie danej wierzytelności, jak i inne związane ściśle z jej nabyciem (np. z tytułu pośrednictwa) staną się kosztami uzyskania przychodów dopiero z chwilą realizacji wierzytelności, a więc z chwilą uzyskania przychodu."

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 przychodami są otrzymane pieniądze.Jednostka we wniosku stwierdza, , że ponieważ przedmiotem umowy między faktorem i factorantem jest pakiet wierzytelności to również dla celów podatkowych winien on być traktowany jako całość". Jednakże rozliczanie transakcji zakupu wierzytelności pakietem wynikającym z umowy, może spowodować przesunięcie dochodu do podatkowania w czasie.

W związku z powyższym, jeżeli przedstawiony przez Jednostkę stan faktyczny jest zgodny z rzeczywistością, to stanowisko Jednostki jest nieprawidłowe.
Słowa kluczowe: faktor, obrót wierzytelnościami, ustalanie dochodu
Data aktualizacji: 26/01/2013 12:00:01

Urząd Skarbowy Lesko 38-600 ul. Rynek 1

Zasięg terytorialny miasta gminy Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina powiaty leski województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 95101015280911092221000000 VAT 45101015280911092222000000 PIT 92101015280911092223000000 budżetowe pozostałe...

Biuro rachunkowe Przemyśl: na co zwrócić uwagę przy wyborze programu do wystawiania faktur?

Wystawianie faktur to czynność, z którą muszą się zmierzyć przedsiębiorcy, posiadający obowiązek ich wystawiania. Sama czynność nie jest skomplikowana, jednak wiele zależy od tego czy przedsiębiorca, faktury wystawia za pomocą gotowych wzorów czy...

Obowiązek wystawienia faktury VAT, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rynku pie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w związku z otrzymaniem faktury od pośrednika w 2009 r. Spółce przysługiwać będzie pra...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Uznanie otrzymanej faktury jako koszt uzyskania przychodu

Jak stanowi art. 14a 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy prawidłowo wystawił Pan fakturę ze stawką podstawową tj. 22%?Kiedy należy ująć w PKPiR pierwszą opłatę leasingową?Dotyczy wskazania na fakturze VAT wystawionych przez kontrahentów nowego adresu Spółki po zmianie adresu SpółkiCzy otrzymując bon towarowy wydany w ramach sprzedaży premiowej powinienem odprowadzić podatek VAT ?Czy Wnioskodawca mógł, na podstawie wewnętrznej faktury, ująć przedmiotowy wydatek w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako koszt podatkowy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.