Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w przypadku zakupu pakietu wierzytelności, dla celów podatkowych każda wierzytelność powinna być rozliczana odrębnie czy jako całość?

W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 25.06.2003 r. (.), w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Podmiotem świadczącym usługi factoringowe jest najczęściej bank (factor), chociaż może nim być również inny podmiot udzielający w ramach prowadzonej działalności statutowej kredytów czy pożyczek. Do świadczenia usługi factoringu niezbędne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej, na podstawie której bank (factor) wykupuje najczęściej krótkoterminowe, nie przedawnione wierzytelności jednostki (factoranta), dokonując potrącenia z każdej wykupionej faktury określonej procentowo w umowie części wierzytelności (dyskonta) oraz należnej mu prowizji za świadczoną usługę.

Istotą usługi factoringu jest przeniesienie na factora wierzytelności, jakie posiada jednostka wobec nabywców jej produktów (usług) w zamian za uzyskane środki pieniężne. Umowa factoringu jest umową nienazwaną, której regulacji w polskim prawie, jak dotychczas, brak. Określenie umowy mianem factoringu nie zmienia faktu, że pozostaje ona umową sprzedaży wierzytelności i tak należy ją traktować.

W następstwie nabycia (cesji) wierzytelności u jej nabywcy nie powstaje z tego tytułu przychód, a tym bardziej przychód należny, o którym mowa w art. 12 ust 3 ustawy. Analogiczne stanowisko prezentowało również Ministerstwo Finansów, które w piśmie z dnia 23 kwietnia 1997 r., Nr PO3-IP-722-218/97 wyjaśniało:"Jeżeli działalność jednostki gospodarczej polega na obrocie wierzytelnościami, nabycie wierzytelności następuje na podstawie umowy sprzedaży, analogicznej jak przy nabyciu innych towarów".

W takiej sytuacji nominalna kwota nabytej wierzytelności nie jest przychodem należnym w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.), mimo bowiem, że nabywca staje się wierzycielem, do czasu jednak faktycznej realizacji tej wierzytelności nie uzyskuje przychodu.Ponieważ u nabywcy wierzytelności (do czasu faktycznej realizacji tej wierzytelności) nie występuje przychód, to również - stosownie do przepisu art. 15 wymienionej ustawy - poniesione wydatki, związane z obrotem daną wierzytelnością, nie są kosztem uzyskania przychodów. Wydatki te, do których można zaliczyć zarówno wydatki poniesione na nabycie danej wierzytelności, jak i inne związane ściśle z jej nabyciem (np. z tytułu pośrednictwa) staną się kosztami uzyskania przychodów dopiero z chwilą realizacji wierzytelności, a więc z chwilą uzyskania przychodu."

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 przychodami są otrzymane pieniądze.Jednostka we wniosku stwierdza, , że ponieważ przedmiotem umowy między faktorem i factorantem jest pakiet wierzytelności to również dla celów podatkowych winien on być traktowany jako całość". Jednakże rozliczanie transakcji zakupu wierzytelności pakietem wynikającym z umowy, może spowodować przesunięcie dochodu do podatkowania w czasie.

W związku z powyższym, jeżeli przedstawiony przez Jednostkę stan faktyczny jest zgodny z rzeczywistością, to stanowisko Jednostki jest nieprawidłowe.
Słowa kluczowe: faktor, obrót wierzytelnościami, ustalanie dochodu
Data aktualizacji: 26/01/2013 12:00:01

Księgowość Pabianice, kredyty a prowadzenie działalności

Obecnie coraz więcej osób, by prowadzić biznes swojego życia, musi na jego rozpoczęcie wziąć kredyt. Jednak jego posiadanie oznacza także, że należy je odpowiednio księgować. Jakie są zasady rozliczania rat kredytowych i czy warto powierzyć tę...

Czy możliwe jest przechowywanie kopii faktur sprzedaży w systemie księgowym w formacie PDF...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Uprawnienie do skorygowania faktur wewnętrznych nie jest ograniczone jakimkolwiek terminem

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki należy sporządzić dokument sprzedaży, jaki zastosować kurs waluty do jego wyceny?

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.jedn. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana . z dnia 31.08.2005r. ( data wpływu do tut. urzędu 05.09.2005r. ) o udzielenie pisemnej...

W zakresie odliczenia podatku VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Bezumowne korzystanie ze sprzętu medycznego podlega opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usług i wymaga udokumentowania fakturą VATKorygowanie faktur dokumentujących usługi opodatkowane stawką 22%, które korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usługKiedy za usługi szkoleniowe można zastosować zwolnienie od podatku?Jak prawidłowo ująć na wystawianych fakturach opłatę drogową tzw. "myto"?Dokumentowania wypłacanych premii pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.