Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy w świetle przepisów o VAT obowiązek podatkowy przy odsprzedaży pracownikom usług telekomunikacyjnych powstaje z chwilą wystawienia faktury?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przydziela pracownikom zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedsiębiorstwie służbowe telefony komórkowe. Pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikiem zawierana jest umowa na użytkowanie telefonu komórkowego. Użytkownik telefonu ma przydzielony kwartalny limit rozmów służbowych, w przypadku gdy przekroczy ten limit jest on zobowiązany do zapłaty kwoty powyżej limitu. Obciążenie pracowników odbywa się na podstawie faktur VAT, które wystawiane są po zakończeniu okresu kwartalnego. Wszyscy pracownicy przy podpisywaniu umów na korzystanie z telefonu potwierdzają, że w celu udokumentowania obciążenia będą otrzymywać faktury VAT. Zapłata faktury odbywa się poprzez potrącenie jej kwoty z wynagrodzenia pracownika, na podstawie uprzednio udzielonej zgody. Termin płatności faktury (potrącenia) nie został ściśle określony, gdyż w praktyce potrącenie następuje z najbliższego wynagrodzenia po wystawieniu faktury.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego Podatnik zwrócił się z pytaniem: czy w świetle przepisów o VAT obowiązek podatkowy przy odsprzedaży pracownikom usług telekomunikacyjnych powstaje z chwilą wystawienia faktury?

Według Strony w przypadku powyższej transakcji obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury nie później niż 7 dnia od dnia wykonania usługi (zakończenia przyjętego okresu rozliczeniowego).

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 18.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o VAT jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wykonania usługi przez ten podmiot. W związku z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 95, poz. 798 ze zm.) fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i 15.

W myśl art. 106 ust. 4 w/w ustawy podatnicy o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie reguluje odsprzedaży (refakturowania) usług. Jednak przyjęta praktyka, jak i istniejące w tym przedmiocie orzecznictwo, dopuszcza sytuację, że koszty niektórych usług, których odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez ich wykonawcę mogą być przenoszone na faktycznego odbiorcę przez wystawienie faktur VAT (tzw. refaktur). Przyjmuje się, że odsprzedający usługę, choć bezpośrednio nie świadczy usługi, dokonuje sprzedaży danej usługi na rzecz ostatecznego odbiorcy. Tym samym jest on zobowiązany do stosowania odpowiednich przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, w tym dotyczących obowiązku podatkowego.

Mając na uwadze powyższe uwagi, cytowane przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny, w ocenie Naczelnika tut. urzędu przedmiotowa transakcja t.j. odsprzedaż pracownikom usług telekomunikacyjnych na podstawie faktur wynikających z podpisanych umów na korzystanie z telefonu w których nie został określony termin płatności nie spełnia przesłanki wynikającej z normy przepisu art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b. ustawy o VAT. W związku z powyższym przedmiotowa transakcja spełnia dyspozycję art. 19 ust. 4 w/w ustawy o VAT i § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. Oznacza to, iż obowiązek podatkowy w opisanym przypadku powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: pracownik, refakturowanie, usługi telekomunikacyjne
Data aktualizacji: 15/10/2013 06:00:01

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta Kraków 31-621 ul. os. Bohaterów Września 80

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu Kraków pod nazwami: Bieńczyce, Grębałów, Mistrzejowice, Nowa Huta gminy powiaty województwo małopolskie Konta bankowe CIT 32101012700004332221000000 VAT 79101012700004332222000000 PIT...

Poprawności wystawionych faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowe udokumentowanie zakupów produktów rolnych oraz możliwości wystawiania rachunku...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zastosowanie procedury rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy momentem uznania za przychody podatkowe jest moment wystawienia faktury za naprawę gwa...

Pismem z dnia 30.06.2005 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka zajmuje się sprzedażą i serwisem naczep, hakowców...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawczyni może sprzedać ww. samochód ciężarowy mężowi wystawiając fakturę VAT po aktualnej cenie samochodu z tego rocznika?Dokumenty traktowane jak fakturyCzy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej powypadkowy remont samochodu?Czy kwota wynikająca z faktury powinna być traktowana jako wartość netto czy brutto ?Faktura korygująca wystawiona w formie elektronicznej oraz prawo do obniżenia podatku należnego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.