Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług Gmina może dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach wykonawcy?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy i Miasta przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od nowo wybudowanego obiektu C. związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 1 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.W 2006 r. Gmina i Miasto z własnych środków finansowych rozpoczęła budowę C., którą ukończyła we wrześniu 2007 r. Obiekt ten stanowi środek trwały będący własnością Gminy, która będzie wydzierżawiać znajdujące się w nim pomieszczenia jednostce budżetowej, utworzonej uchwałą z dnia 26 lipca 2007 r.

Z uwagi na to Gmina oświadczyła, iż będzie prowadzić sprzedaż opodatkowaną na tym obiekcie, wskazując jako podstawę prawną wydzierżawienia C. dyspozycję art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Gmina może dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach wykonawcy.Zdaniem wnioskodawcy, w myśl przepisów art. 86 ust. 1 i art. 87 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, Gmina może odliczyć i uzyskać zwrot podatku naliczonego związanego z C., które jako jednostka budżetowa będzie dzierżawić i płacić Gminie czynsz dzierżawny za pomieszczenia w nowo wybudowanym obiekcie.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W oparciu o § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

W złożonym wniosku opisano, że środek trwały powstały w wyniku realizacji tego projektu został oddany w dzierżawę C. i z tego też tytułu Gmina osiągać będzie obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem poniesione przez Gminę wydatki na inwestycję są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W myśl dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Treść art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług.

Kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. Stąd ze względu na związek z czynnościami opodatkowanymi (uzyskiwaniem obrotów z tytułu dzierżawy) poniesionych wydatków na budowę obiektu C. Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Z kolei w myśl dyspozycji art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego (m. in. związana z nabyciem środków trwałych), o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, dzierżawa, gmina, jednostka samorządu terytorialnego, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, zadania publiczne, zadania statutowe
Data aktualizacji: 10/01/2013 00:00:01

Czy koszty związane z usługą bezprzewodowego dostępu do Internetu, można odliczyć w ramach...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 23.03.2006r. uzupełnionego w...

Opodatkowanie świadczonych usług marketingowych na rzecz kontrahenta z Unii Europejskiej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Jak zostać księgową w Chorzowie?

Wiele osób, szukając swojej ścieżki kariery zawodowej, zastanawia się nad wykonywaniem konkretnego zawodu. Jednym z często wymienianych zawodów jest księgowa Chorzów. Jest to zawód posiadający spory szacunek i prestiż, lecz także nie najłatwiejszy...

Prawidłowość wystawienia faktury końcowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Bełchatów 97-400 ul. J. Piłsudskiego 18

Zasięg terytorialny miasta Bełchatów gminy Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów powiaty bełchatowski województwo łódzkie Konta bankowe CIT 71101013711411232221000000 VAT 21101013711411232222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wydatki na remont kotła podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie poniesienia?Obowiązek wystawienia faktury dokumentującej otrzymaną zaliczkęPrawidłowy sposób wystawiania faktur VATPrawo do odliczenia podatku VAT przez spółkę cywilną z faktury wystawionej przez firmę jednego ze wspólników spółkiKiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dostawy wysyłkowej za pośrednictwem firmy kurierskiej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.