Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w wyniku zwrotu wypłaconej zaliczki w walucie obcej, powstałe dodatnie różnice kursowe są przychodem podatkowym?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2009 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w wyniku zwrotu wypłaconej zaliczki w walucie obcej, powstałe dodatnie różnice kursowe są przychodem podatkowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2009 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w wyniku zwrotu wypłaconej zaliczki w walucie obcej, powstałe dodatnie różnice kursowe są przychodem podatkowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka wpłaciła zaliczkę kontrahentowi zagranicznemu w walucie obcej - USD na zakup towarów przeznaczonych do handlu, konkretnie na zakup skuterów. Jednakże w związku z załamaniem się rynku sprzedaży w Polsce, Spółka musiała zrezygnować na chwilę obecną z przeprowadzenia tej transakcji. Kontrahent zagraniczny zwrócił w związku z tym całą wpłaconą zaliczkę. Po zwróceniu kwoty zaliczki powstały na koncie dewizowym dodatnie różnice kursowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przedstawioną wyżej sytuacją, to jest czy w wyniku zwrotu wypłaconej zaliczki w walucie obcej, powstałe dodatnie różnice kursowe są przychodem podatkowym w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Spółki, dodatnie różnice kursowe powstałe w wyniku zwrotu uprzednio wypłaconej zaliczki nie stanowią, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodu powodującego powstanie obowiązku podatkowego.

Artykuł 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) stanowi iż: dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty łub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Jednakże, w przedstawianej sytuacji różnica kursowa powstała w wyniku zwrócenia wypłaconej zaliczki. Zaliczka na poczet dostaw towarów nie stanowi w myśl ustawy ani przychodu, ani kosztu uzyskania przychodu.

W związku z powyższym, według Spółki, jakiekolwiek zdarzenia związane z rozliczaniem zaliczek, w tym również powstałe w wyniku zwrotu zaliczki różnice kursowe, nie stanowią ani przychodu (w wypadku dodatnich różnic) ani kosztu (w wypadku ujemnych różnic kursowych) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, Spółka uważa, że powstała w firmie na koncie dewizowym dodatnia różnica kursowa wynikająca ze zwróconej zaliczki na poczet dostawy towarów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym do osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dodatnie różnice kursowe, faktura, faktura zaliczkowa, koszt, przychód, różnice kursowe, waluta obca, zaliczka
Data aktualizacji: 20/01/2013 00:00:01

Czy można wystawić fakturę korygującą zmieniającą stawkę podatku VAT z 22% na zwolnienie o...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2006 r...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze przy zakupie paliwa od 22.08.2005 r...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur (faktur zaliczkowych)

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Częściowe odliczenie podatku naliczonego z faktury za energię elektryczną oraz refakturowa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rozliczanie usługi wydzierżawiania przez Wnioskodawcę kontrahentowi niemieckiemu szalunków

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W sprawie dotyczącej określenia momentu powstania obowiązku podatkowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia wyposażeniaPrzysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury, dokumentującej wypłatę premii pieniężnejJak wystawić fakturę VAT za użytkowanie wieczyste, gdy wieczystym użytkownikiem jest małżeństwo?Termin odliczenia podatku naliczonego z duplikatu fakturyCzy od faktur za roboty budowlane remontowanej Świetlicy Wiejskiej ędzie możliwe w jakikolwiek sposób odzyskanie podatku naliczonego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.