Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym podatek VAT zawarty w fakturach nabycia urządzeń do diagnostyki i zabiegów medycznych podlega odliczeniu?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko SPZOZ w B., przedstawione we wniosku z dnia 05.10.2007r. (data wpływu 08.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego przy zakupie urządzeń do diagnostyki i zabiegów medycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.10.2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego przy zakupie urządzeń do diagnostyki i zabiegów medycznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w B. jest podatnikiem podatku VAT. Jego podstawowa działalność polega na świadczeniu usług medycznych, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 jako usługi wymienione w załączniku nr 4 ustawy VAT, pod poz. 9, symbol PKWiU 85, są zwolnione z podatku. W roku 2006 Zakład realizował w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego program pod nazwą Zakup Sprzętu Diagnostyczno-Zabiegowego przez SPZOZ w B., którego przedmiotem było nabycie własności 8 urządzeń do diagnostyki i zabiegów medycznych tj. ultrasonografu, czterech kardiomonitorów, dwóch defibrylatorów przenośnych oraz aparatu do elektrokardiotokografii. Zakup urządzeń w ramach projektu ma na celu podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na podstawowym poziomie przez lokalne ośrodki zdrowia. Wymieniony sprzęt służy celom wskazanym w projekcie, a co za tym idzie jest związany ze sprzedażą usług zwolnionych z opodatkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym podatek VAT zawarty w fakturach nabycia urządzeń do diagnostyki i zabiegów medycznych podlega odliczeniu.

Zdaniem wnioskodawcy w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jeśli towary, przy nabyciu których naliczono podatek VAT są wykorzystywane do prowadzenia działalności zwolnionej wówczas nie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia całości podatku. Zgodnie z powyższym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w B. uznał, że podatek zawarty w fakturach dotyczących nabycia własności 8 urządzeń do diagnostyki i zabiegów medycznych nie podlega odliczeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.,

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, usługi medyczne, zwolnienia przedmiotowe
Data aktualizacji: 10/01/2013 18:00:01

Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionych usług koloni...

W złożonym wniosku Spółka wskazuje, że kupuje wczasy i kolonie, które są finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Spółka otrzymuje od kontrahentów...

Czy wykonywane na terytorium państwa unijnego tj. Belgii, usługi produkcji pieczywa podleg...

Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.06.2005 uzupełnionego pismem z dnia 30.06.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

W zakresie kosztów uzyskania przychodów ze zbycia Nieruchomości otrzymanej w związku z lik...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie podatkiem VAT niekomercyjnego udostępnienia internetu członkom Stowarzyszenia

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Refakturowanie opłat administracyjnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur dot. budowy sieci deszczowej i odbudowy pasów drogowychPrawidłowe udokumentowanie zakupów produktów rolnych oraz możliwości wystawiania rachunku w rozumieniu Ordynacji PodatkowejObowiązek wystawiania faktur VAT na członków wspólnoty użytkowej z tytułu kosztów zarządu i kosztów remontowych oraz refakturowania mediówDot. sposobu dokumentowania ponoszonych kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodówCzy aby skorzystać w 2005 r. z ulgi remontowej faktury na materiał, usługi musiały być opłacone w 2005 roku?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.