Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym podatek VAT zawarty w fakturach nabycia urządzeń do diagnostyki i zabiegów medycznych podlega odliczeniu?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko SPZOZ w B., przedstawione we wniosku z dnia 05.10.2007r. (data wpływu 08.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego przy zakupie urządzeń do diagnostyki i zabiegów medycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.10.2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego przy zakupie urządzeń do diagnostyki i zabiegów medycznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w B. jest podatnikiem podatku VAT. Jego podstawowa działalność polega na świadczeniu usług medycznych, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 jako usługi wymienione w załączniku nr 4 ustawy VAT, pod poz. 9, symbol PKWiU 85, są zwolnione z podatku. W roku 2006 Zakład realizował w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego program pod nazwą Zakup Sprzętu Diagnostyczno-Zabiegowego przez SPZOZ w B., którego przedmiotem było nabycie własności 8 urządzeń do diagnostyki i zabiegów medycznych tj. ultrasonografu, czterech kardiomonitorów, dwóch defibrylatorów przenośnych oraz aparatu do elektrokardiotokografii. Zakup urządzeń w ramach projektu ma na celu podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na podstawowym poziomie przez lokalne ośrodki zdrowia. Wymieniony sprzęt służy celom wskazanym w projekcie, a co za tym idzie jest związany ze sprzedażą usług zwolnionych z opodatkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym podatek VAT zawarty w fakturach nabycia urządzeń do diagnostyki i zabiegów medycznych podlega odliczeniu.

Zdaniem wnioskodawcy w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jeśli towary, przy nabyciu których naliczono podatek VAT są wykorzystywane do prowadzenia działalności zwolnionej wówczas nie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia całości podatku. Zgodnie z powyższym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w B. uznał, że podatek zawarty w fakturach dotyczących nabycia własności 8 urządzeń do diagnostyki i zabiegów medycznych nie podlega odliczeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.,

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, usługi medyczne, zwolnienia przedmiotowe
Data aktualizacji: 10/01/2013 18:00:01

Dotyczy podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług w przypadku świadczonej usługi...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 25.03.2005 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykonywanych usług faktoringu, Naczelnik...

Określenia charakteru, miejsca świadczenia i sposobu rozliczania wynagrodzenia z przedmiot...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku z duplikatu faktury?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Gmina prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu stworzenie pub...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Przysucha 26-400 ul. Szkolna 7

Zasięg terytorialny miasta gminy Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa powiaty przysuski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 35101010100164632221000000 VAT 82101010100164632222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług transportowychOdliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi reklamowePrawo do odliczenia podatku VAT od faktur dokumentujących premie pieniężne. Umowa o premie. Wysokość obrotu w związku z zakupamiPrawo podatnika do obniżenia podatku należnego z otrzymanych faktur za wykonane prace adaptacyjne w pawilonie użytkowym przeznaczonym pod wynajemCzy przedstawiona faktura jest wystawiona prawidłowo?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.