Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wartość dokonanej sprzedaży maszyny- osobie trzeciej - na rachunek firmy holenderskiej będzie stanowić przychód podatnika?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2005 r. (data wpływu 07.07.2005 r.) o udzielelnie pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w sprawie nie zakwalifikowania do przychodu Spółki wartości dokonanej sprzedaży w imieniu i na rachunek firmy holenderskiej - uznaje stanowisko Spółki zawarte w piśmie za prawidłowe.

Z przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w miesiącu lutym 2002 r. dokonała sprzedaży maszyny na rzecz firmy holenderskiej. W miesiącu czerwcu 2004 r. nastąpił przywóz ww. maszyny w celu dokonania naprawy gwarancyjnej. Naprawa została zakończona w miesiącu grudniu 2004 r. Maszyna została przetestowana przez polskich ekspertów z placówki naukowo-badawczej. Wyniki tych testów są prawidłowe, maszyna jest sprawna i wolna od jakichkolwiek wad. Pomimo wyznaczenia kilkakrotnie terminu do odbioru maszyny firma holenderska odmawia jej odbioru żądając wyłącznie zwrotu gotówki. Jednostka aby uniknąć dodatkowych kosztów zamierza dokonać sprzedaży maszyny - na rachunek firmy holenderskiej - osobie trzeciej, zgodnie z art. 551 § 2 Kodeksu Cywilnego.

Zdaniem podatnika wartość sprzedanej w przedstawiony sposób maszyny nie będzie stanowiła przychodu Spółki, a w ewidencji zostanie ujęta wyłącznie na kontach rozrachunkowych z firmą holenderską i nowym nabywcą urządzenia.

Tut. Organ podziela stanowisko Spółki w tej sprawie.

Przy kwalifikacji przychodów dla celów podatkowych Spółka winna kierować się przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r, Nr 54, poz. 654 ze zm). Katalog przychodów, z którego dochód podlega opodatkowaniu jest zawarty w art. 12 tejże ustawy.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że strona nie jest właścicielem przedmiotowej maszyny - maszyna jest własnością firmy holenderskiej i na jej rachunek zostanie dokonana sprzedaż.

W związku z powyższym wartość dokonanej sprzedaży - nie będzie stanowiła przychodu Spółki z o.o. w Olsztynie, w rozumieniu przepisów art. 12 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z art. 14b § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Zażalenie zgodnie z przepisami art. 222, w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej, winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Składając zażalenie Strona winna uiścić opłatę skarbową w postaci znaków skarbowych w kwocie 5 zł. (stosownie do postanowień ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2000 r. nr 86, poz. 960 z późn. zm.).
Słowa kluczowe: naprawa gwarancyjna, przychód
Data aktualizacji: 06/01/2013 21:00:01

Czy Spółka może zastosować 0% stawkę podatku, wystawiając fakturę za wykonaną obsługę celn...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w ramach tzw.uzupełnienia ilości

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Kłodzko 57-300 ul. Walasiewiczówny 1

Zasięg terytorialny miasta Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój gminy Kłodzko, Lewin Kłodzki, Szczytna powiaty część kłodzkiego województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 66101016740020752221000000 VAT 16101016740020752222000000...

Refakturowania usługi pocztowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturze otrzymanej od zakładu naprawczegoCzy zakup sprzętów AGD oraz artykułów spożywczych koniecznych do produkcji potraw prezentowanych na portalu może stanowić koszt uzyskania przychodu?Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur w związku z realizacją projektu pod nazwąPotwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia podatku należnegoUrząd Skarbowy Brzozów 36-200 ul. Kazimierzowska 1
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.