Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy wartość netto z faktury wystawionej przez firmę doradczą za pozyskanie dotacji będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.06.2009 r. (data wpływu 25.06.2009 r.) oraz piśmie z dnia 10.07.2009 r. (data nadania 13.07.2009 r., data wpływu 14.07.2009 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPP2/443-668/09-2/BM oraz Nr IPPB5/423-338/09/JC z dnia 07.07.2009 r. (data nadania 07.07.2009 r., data doręczenia 10.07.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na przygotowanie wniosku o dotację - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.06.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na przygotowanie wniosku o dotację.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka podpisała umowę z firmą doradczą na pomoc w sformułowaniu wniosku do PARP na dotację z Unii Europejskiej w ramach programu - Innowacyjna Gospodarka. Firma doradcza miała otrzymać premię w wysokości 3% dotacji za sukces po podpisaniu umowy dotacji proporcjonalnie do przekazywanych transz dotacji. Umowa o dotacje została podpisana w grudniu 2008 r. oraz w 2009 r. otrzymaliśmy pierwsze transze dotacji a firma doradcza wystawiła fakturę za pozyskanie dotacji. W uzupełnieniu wniosku Spółka zaznaczyła, iż prowadzi działalność opodatkowaną w odniesieniu do zakupów finansowanych otrzymaną dotacją.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wartość netto z faktury wystawionej przez firmę doradczą za pozyskanie dotacji będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Kwota dotacji nie stanowi podstawy do opodatkowania w momencie otrzymania lecz w momencie przyjęcia do użytkowania wartości niematerialnych i prawnych, które są przedmiotem dotacji. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 15 ust. 1 updop). Według stanowiska podatnika koszty pozyskania dotacji nie mogą być zaliczone do wartości wytworzonej wartości materialnej i prawnej, mają one charakter bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1. Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzona działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.

Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą zawarty został w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy więc uznać za prawidłowe stanowisko zaprezentowane przez Spółkę, iż wydatki poniesione na opracowanie wniosku o dotację z Unii Europejskiej w ramach programu -Innowacyjna Gospodarka stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie organ podatkowy nie odnosi się do stanowiska prezentowanego przez Stronę w zdaniu: kwota dotacji nie stanowi podstawy do opodatkowania w momencie otrzymania lecz w momencie przyjęcia do użytkowania wartości niematerialnych i prawnych, które są przedmiotem dotacji, gdyż nie jest przedmiotem interpretacji sprawa momentu powstania przychodu z tytułu otrzymanej dotacji. W sprawie tej podatnik może wystąpić do organu podatkowego o interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: dotacja, koszty uzyskania przychodów, zwolnienie
Data aktualizacji: 29/01/2013 15:00:01

Czy możliwe jest ustalanie dochodu z uwzględnieniem różnic remanentowych przy prowadzeniu...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu, dokonując na podstawie art. 14 a 1 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze.zm.) interpretacji art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o...

Stawka zerowa podatku VAT dla transportu wykazanego na fakturze VAT

Wnioskiem z dnia 22.03.2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu o interpretację, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Przedmiot zapytania stanowiło określenie stawki zerowej...

Sposób dokumentacji otrzymanych premii pieniężnych przyznanych Wnioskodawcy przez kontrahe...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów przed dokonaniem z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Drugi Urząd Skarbowy Rzeszów 35-234 ul. Siemieńskiego 18Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez odbiorców premii pieniężnychCzy zasadne jest ubieganie się od dostawcy usługi, faktury korygującej odnośnie stawki VAT w wysokości 7% od usługi montażu instalacji alarmowej?Czy Spółka refakturując na właściciela koni ponad standardowe usługi weterynaryjne zachowuje się prawidłowo stosując 7 % stawkę VAT?Wskazanie na fakturach VAT wystawionych przez kontrahentów nowego adresu Spółki po zmianie adresu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.