Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wniesienie aportem składników majątku jako kapitału do spółki z o.o. może być udokumentowane fakturą VAT ?

We wniosku podano, że podatnik zamierza podjąć kroki zmierzające do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której działalność będzie opodatkowana podatkiem VAT i jako kapitał chce wnieść aportem niepieniężnym w zamian za udziały, składniki przypisane organizacyjnie do działalności rolniczej i działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonej w ramach Zakładu Rolniczo-Przemysłowego XXX.

Zawarte we wniosku stanowisko wskazuje, że czynności te, powinny być udokumentowane fakturą VAT zgodnie z art.106 ust.1 ustawy o VAT, a obrót z tego tytułu wykazany w deklaracji VAT-7 jako zwolniony od VAT.

Odpowiadając na powyższe tut. organ stwierdza:Przepis art.106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) określa kto i dla jakich czynności, winien wystawić fakturę VAT.Przepis art.106 ust.1 ustawy VAT stanowi bowiem, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Z powyższego wynika, że fakturę VAT wystawia podatnik dokonujący czynności zbycia.

W związku z powyższym dokonanie czynności wniesienia aportem części majątku z Zakładu Rolniczo-Przemysłowego XXX do tworzonej spółki z o.o. w zamian za udziały, powoduje obowiązek wystawienia faktury VAT oraz ujęcia jej w deklaracji VAT-7.

Stanowisko zawarte we wniosku uznano jako prawidłowe.

Dodaje się, że organ podatkowy wydał niniejsze postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wyłącznie w oparciu o stan faktyczny podany we wniosku. Załączone do wniosku dokumenty nie podlegały ocenie i nie miały wpływu na treść postanowienia wydanego przez tut. organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: aport, faktura VAT
Data aktualizacji: 03/01/2013 00:00:01

VAT - w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawca ma prawo wystawiać noty korygujące w formie papierowej do faktur wystawianych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zwraca się o potwierdzenie niżej przedstawionego stanowiska w zakresie wystawieni...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika l.dz. WK 1510A 2006 z dnia 28.03.2006 r...

Podatnika do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego z tytułu zwrotu zaliczki

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w przypadku eksportu towarów należy zastosować kurs celny wynikający z dokumentu SAD, czy kurs średni NBP z dnia wystawienia faktury?Anulowanie faktury VAT i skorygowanie deklaracji VAT-7 o podatek należny z anulowanej fakturyNa jaki dzień powinno się ustalić moment powstania przychodu z tytułu wykonanej usługi budowlanej?Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów z tytułu usług akwizycyjnych w imieniu i na rachunek zleceniodawcy?Czy w związku ze sprzedażą kart stałego klienta po stronie Spółki powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.