Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wniesienie aportem składników majątku jako kapitału do spółki z o.o. może być udokumentowane fakturą VAT ?

We wniosku podano, że podatnik zamierza podjąć kroki zmierzające do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której działalność będzie opodatkowana podatkiem VAT i jako kapitał chce wnieść aportem niepieniężnym w zamian za udziały, składniki przypisane organizacyjnie do działalności rolniczej i działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonej w ramach Zakładu Rolniczo-Przemysłowego XXX.

Zawarte we wniosku stanowisko wskazuje, że czynności te, powinny być udokumentowane fakturą VAT zgodnie z art.106 ust.1 ustawy o VAT, a obrót z tego tytułu wykazany w deklaracji VAT-7 jako zwolniony od VAT.

Odpowiadając na powyższe tut. organ stwierdza:Przepis art.106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) określa kto i dla jakich czynności, winien wystawić fakturę VAT.Przepis art.106 ust.1 ustawy VAT stanowi bowiem, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Z powyższego wynika, że fakturę VAT wystawia podatnik dokonujący czynności zbycia.

W związku z powyższym dokonanie czynności wniesienia aportem części majątku z Zakładu Rolniczo-Przemysłowego XXX do tworzonej spółki z o.o. w zamian za udziały, powoduje obowiązek wystawienia faktury VAT oraz ujęcia jej w deklaracji VAT-7.

Stanowisko zawarte we wniosku uznano jako prawidłowe.

Dodaje się, że organ podatkowy wydał niniejsze postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wyłącznie w oparciu o stan faktyczny podany we wniosku. Załączone do wniosku dokumenty nie podlegały ocenie i nie miały wpływu na treść postanowienia wydanego przez tut. organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: aport, faktura VAT
Data aktualizacji: 03/01/2013 00:00:01

Kiedy należy wystawić fakturę w usługach pośrednictwa w turystyce?

POSTANOWIENIEDziałając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 ; poz. 60 ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż...

Urząd Skarbowy Krosno 38-400 ul. Składowa 5

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Krosno gminy Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka powiaty krośnieński województwo podkarpackie Konta bankowe CIT...

Czy faktura wystawiona na imię jednego z małżonków daje prawo do skorzystania z ulgi na in...

Nie zgadzam się z Państwa stanowiskiem, że faktura VAT wystawiona na imię jednego z małżonków daje prawo do skorzystania z ulgi na internet również drugiemu z małżonków.Pismem z dnia 27 czerwca 2005r. zwrócili się Państwo z wnioskiem o udzielenie...

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy obowiązku wystwienia przez komornika sądowego faktury w przypadku sprzedaży w drod...

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku złożonym w dniu 15.02.2007 r. Spółka z o. o. nabyła nieruchomość w drodze egzekucji komorniczej przeprowadzonej przez Komornika Rewiru przy Sądzie Rejonowym . Przybicie własności nastąpiło...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawczyni miała prawo do odliczenia VAT z faktur zaliczkowych na pomieszczenia garażowe oraz na lokal mieszkalny?Kiedy należy wystawić fakturę w usługach pośrednictwa w turystyce?Możliwość odliczenia kwoty podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiW jakim terminie należy wystawić fakturę wewnętrzną w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?Wystawianie faktur na nazwisko inwestora w odniesieniu do całości robót budowlanych w budynku mieszkalno-usługowym
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.