Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Wnioskodawcy przysługuje odliczenie podatku od towarów i usług naliczonego przez dostawcę, zawartego w otrzymanej fakturze VAT?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2009 r. (data wpływu 7 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze dotyczącej dostawy budynków wraz z gruntem - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 7 maja 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze dotyczącej dostawy budynków wraz z gruntem.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W celu wykonywania czynności opodatkowanych nabył w dniu 3 kwietnia 2009 r., nieruchomość stanowiącą działkę gruntu, zabudowaną trzema budynkami gospodarczymi. Okoliczność, że działka gruntu jest zabudowana, potwierdza treść księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości. Kontrahent, od którego nabyto przedmiotową nieruchomość jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nabył tę nieruchomość w dniu 17 grudnia 2003 r. Powyższa transakcja nie została opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W dniu jej dokonania nieruchomość była już zabudowana opisanymi budynkami. W okresie od 17 grudnia 2003 r. do 3 kwietnia 2009 r. nie były dokonywane żadne nakłady na ich ulepszenie.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy Wnioskodawcy przysługuje odliczenie podatku od towarów i usług naliczonego przez dostawcę, zawartego w otrzymanej fakturze VAT.Zdaniem Wnioskodawcy skoro dostawa nieruchomości z dnia 3 kwietnia 2009 r. jest zwolniona od podatku od towarów i usług, to na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy dostawie przedmiotowej nieruchomości.W świetle obowiązującego stanu prawnego, uwzględniając fakt, iż w wydanej na wniosek Spółki interpretacji Indywidualnej nr ITPP2/443-371a/09/AF potwierdzono, że przedmiotowa transakcja podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: budynek, dostawa, grunty, odliczenia od podatku
Data aktualizacji: 14/01/2013 06:00:01

W jaki sposób dokumentować otrzymane dopłaty do wody ?Czy właściwym dokumentem jest faktur...

Działając na podstawie art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.06.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu...

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia węwnątrzwspólnotowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób dokumentuje się obrót wynikający z otrzymanej premii - z tytułu dostaw zagra...

Z wniosku wynika, że z tytułu dostaw dla firmy, podatnik otrzymuje bonus (premię pieniężną) w wysokości 1% wartości dostarczonych towarów. Wypłata bonusu (dokonywana w oparciu o umowę) warunkowana jest terminową realizacją zamówień (na poziomie...

Czy świadczenie usług przez syndyka na zlecenie sądu należy dokumentować fakturą VAT czy t...

Działając na podstawie przepisów: art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku...

PIT - w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy zwrot nakładów poniesionych na kotłownię olejową udokumentowany fakturą VAT można odliczyć w ramach ulgi remontowej ?Zastosowanie stawki 0% w przypadku refakturowania usług związanych z eksportem towarówCzy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikające z faktur dotyczących zadania?Sposób dokumentowania występów orkiestry, chóru i scholi przez podatnika zwolnionego z podatku od towarów i usługCzy po upływie kilku miesięcy od momentu dokonania sprzedaży sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.