Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.11.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym .Składając zapytanie, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. W piśmie nie przedstawiono własnego stanowiska w sprawie, niemniej jednak tut. Urząd przekazuje poniższe wyjaśnienie.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy - jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Mimo, iż w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych od 01.01.2001 r. nie mają zastosowania przepisy ustawy o rachunkowości - wspólnoty mieszkaniowe są nadal podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

W celu wywiązania się z obowiązków wynikających z art. 25 i 27 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zarząd lub zarządca wspólnoty winien prowadzić ewidencję poniesionych kosztów i wpłat na pokrycie tych kosztów oraz z innych tytułów według zasad określonych we własnym zakresie lecz umożliwiającą wywiązanie się z obowiązków nałożonych ww. ustawą podatkową.
Słowa kluczowe: ewidencja rachunkowa
Data aktualizacji: 05/01/2013 06:00:01

Pomorski Urząd Skarbowy Gdańsk 80-749 ul. Żytnia 4/6

Zasięg terytorialny miasta gminy powiaty województwo pomorskie Konta bankowe CIT 36101011400199982221000000 VAT 83101011400199982222000000 PIT 33101011400199982223000000 budżetowe pozostałe 27101011400199982227000000 VAT-EU1 VAT-EU2 PIT-STD bank...

Dopuszczalność wystawienia zbiorczej faktury korygującej wg zaprezentowanego przez Wniosko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy wycena zabezpieczeń walutowych zaliczana do kosztów bilansowych winna być ujmowana w r...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktura wewnętrzna, na której widnieje wartość faktury końcowej pomniejszona o wartość...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku, działając na podstawie art. 14a 1-4 w związku z art. 216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawiawydać pisemną interpretację co do...

Urząd Skarbowy Nysa 48-303 ul. B. Krzywoustego 23

Zasięg terytorialny miasta gminy Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce powiaty nyski województwo opolskie Konta bankowe CIT 80101014010053532221000000 VAT 30101014010053532222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy należy faktury zaliczkowe ujmować w Informacji podsumowującej VAT - UE?Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury zakupu motocyklaFirma zwróciła się z pytaniem czy dokonuje prawidłowo dla potrzeb podatku dochodowego przeliczeń - obcych walut, tj. według prawidłowych dat ?Czy podatnik może odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących raty leasingowe?Zakres dokumentowania rozliczeń dokonywanych pomiędzy uczestnikami konsorcjum
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.