Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.11.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym .Składając zapytanie, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. W piśmie nie przedstawiono własnego stanowiska w sprawie, niemniej jednak tut. Urząd przekazuje poniższe wyjaśnienie.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy - jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Mimo, iż w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych od 01.01.2001 r. nie mają zastosowania przepisy ustawy o rachunkowości - wspólnoty mieszkaniowe są nadal podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

W celu wywiązania się z obowiązków wynikających z art. 25 i 27 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zarząd lub zarządca wspólnoty winien prowadzić ewidencję poniesionych kosztów i wpłat na pokrycie tych kosztów oraz z innych tytułów według zasad określonych we własnym zakresie lecz umożliwiającą wywiązanie się z obowiązków nałożonych ww. ustawą podatkową.
Słowa kluczowe: ewidencja rachunkowa
Data aktualizacji: 05/01/2013 06:00:01

Podatek od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia usług wykonywanych na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Określenie terminu odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Czy podatnik powinien opodatkowywać nieodpłatne wypożyczenie swoim kontrahentom szaf kosme...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.03.2005r.) o udzielenie pisemnej...

Czy koszty zapłaconych faktur VAT dotyczących noclegów Przedsiębiorcy związanych z odbytą...

W dniu 10 maja 2007 r. do Urzędu Skarbowego w Hajnówce wpłynął wniosek Pana xxxxo wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie...

Dotyczy dokumentowania premii pieniężnych fakturami VAT oraz prawa odbiorcy tych faktur do...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy usługi krawieckie, sprzedawane za pośrednictwem internetu, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?Czy można odliczyć cały VAT za bankowóz?Czy w przypadku eksportu towarów należy zastosować kurs celny wynikający z dokumentu SAD, czy kurs średni NBP z dnia wystawienia faktury?Opodatkowanie czynności, za które wypłacane jest wynagrodzenie w postaci zwrotu kosztów postoju oraz sposobu ich udokumentowaniaPoprawności wystawionych faktur
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.