Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wydatek na zakup wideo-domofonu udokumentowany fakturą VAT może byc odliczony w ramach wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego ?

W dniu 10.10.2005r. do tut. Organu wpłynął wniosek Pana, który uzupełniono dnia 18.10.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczący odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych poniesionych w 2005 r.Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że zakupił wideo-domofon do zajmowanego lokalu mieszkalnego, który jest dla niego niezbędny ze względów bezpieczeństwa, ponieważ pomimo zamontowanego domofonu w bloku mieszkalnym, w którym mieszka wpuszczane są osoby postronne, które tam nie zamieszkują. Mając zamontowany wideo-domofon będzie on mógł widzieć osobę z którą prowadzi rozmowę nie otwierając drzwi. Na zajmowany lokal mieszkalny posiada tytuł prawny w formie aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży z 2004 r.(dołączono kserokopię aktu notarialnego). Na zakup wideo-domofonu posiada fakturę VAT.

Zdaniem wnioskodawcy zakup video-domofonu udokumentowany fakturą VAT powinien podlegaćodliczeniu.

Przepisem art. 1 ust. 1 pkt 22 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) uchylono dotychczas obowiązujący art. 27a ustawy o podatku dochodowym (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). W ramach tzw. praw nabytych, na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej przejściowo wprowadzono rozwiązanie polegające na tym, że wydatki mieszkaniowe na remont i modernizację poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku na dotychczasowych warunkach, w granicach limitu odliczeń ustalonego na trzyletni okres 2003-2005 r. W myśl art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., podatek obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Szczegółowy zakres i rodzaje wydatków, o których wyżej mowa zawierało rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788). W ust. 2 pkt 4 wykazu robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego (Załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia) wymieniono remont, modernizację wymianę lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących: instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych.

W świetle powyższych przepisów należy uznać, że wydatek poniesiony w 2005 r. przez podatnika na zakup wideo-domofonu udokumentowany fakturą VAT może być odliczony od podatku dochodowego (w wysokości 19%) w ramach wymienionej ulgi mieszkaniowej.

Reasumując, w opisanym stanie prawnym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pile uznaje za prawidłowe przedstawione stanowisko zawarte we wniosku z dnia 10.10.2005 r. w zakresie uprawnień do skorzystania z ulgi.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: dokumentowanie wydatków, faktura VAT, lokal mieszkalny, modernizacja, odliczenia od podatku, remonty, ulga remontowa, wydatki mieszkaniowe
Data aktualizacji: 22/01/2013 06:00:01

Wystawienie faktur korygujących do zaliczek i prawidłowe ich rozliczenie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Golub-Dobrzyń 87-400 ul. Gerarda Koppa 1a

Zasięg terytorialny miasta Golub-Dobrzyń gminy Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin, Zbójno powiaty golubsko-dobrzyński województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 89101010780053112221000000 VAT 39101010780053112222000000 PIT...

Czy można wystawiać faktury w formie elektronicznej ( podmiotom, które wyrażą na to zgodę...

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. , po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15 czerwca 2005 r. złożonego przez na...

VAT w zakresie rozliczania faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie i dokumentowanie zwrotu podatków i opłat

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Stawka podatku na roboty budowlane dotyczące internatuUrząd Skarbowy Skierniewice 96-100 ul. Nowobielańska 61BOdliczenie podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących zakup posiłkówJak powinno wygladać refakturowanie przez zarząd na wspólnotę mieszkaniową kosztów świadczeń?W jakim terminie przysługuje jednostce zwrot na rachunek bankowy różnicy podatku naliczonego nad należnym ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.