Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wydatek poniesiony na korzystanie z usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym świadczonych przez firmę zagraniczną z Luxemburga może

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku wspólników Spółki Jawnej z dnia 20 listopada 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym świadczonych przez firmę zagraniczną z Luxemburga.

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2006 r. został złożony w tutejszym Urzędzie Skarbowym wniosek o wydanie pisemnej informacji w zakresie i sposobie stosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że firma korzysta z usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym świadczonych przez firmę zagraniczną z Luxemburga. Po dokonaniu zapłaty za ww. usługę została wystawiona faktura w wersji elektronicznej w której doliczony jest podatek od towarów i usług w wysokości 15 %, bez żadnego podpisu i z niepełnymi danymi firmy Wnioskodawców (brak adresu i numeru NIP).

Zdaniem Wnioskodawców .jest to import usług, rachunek za tę usługę należy więc potraktować jako wartość netto, do której doliczymy i odliczymy podatek VAT, czyli należy wystawić tzw. fakturę wewnętrzną a jako koszt uzyskania przychodów należy przyjąć wartość netto z naszej faktury wewnętrznej. .

W związku z powyższym pytanie skierowane do organu podatkowego brzmi:

Czy wydatek poniesiony na korzystanie z usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym świadczonych przez firmę zagraniczną z Luxemburga może stanowić koszt uzyskania przychodów ?

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Użyty przez ustawodawcę, w powołanym wyżej przepisie zwrot w celu osiągnięcia przychodów oznacza, iż aby określony wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, to pomiędzy tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo - skutkowy.

Generalnie można przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oparta jest zatem na swoistej klauzuli generalnej, zgodnie z którą podatnik ma możliwość odliczania dla celów podatkowych wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Jak wynika z wyjaśnień Wspólników, usługi telekomunikacyjne w komunikatorze internetowym używane są do rozmów z kontrahentami zagranicznymi (głównie niemieckimi), ponieważ rozmowy te są tańsze od krajowych usług telekomunikacyjnych.

Biorąc powyższe wyjaśnienia Wnioskodawców, rozmowy z kontrahentem zagranicznym przy zastosowaniu komunikatora internetowego, przy wykazaniu związku przyczynowo - skutkowego, stanowią koszt uzyskania przychodów.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku informuje, że w sprawie zakwalifikowania dla potrzeb podatku od towarów i usług, usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym świadczonych przez firmę zagraniczną z Luxemburaga zostanie wydane odrębne postanowienie.
Słowa kluczowe: kontrahent zagraniczny, koszt, usługi telekomunikacyjne
Data aktualizacji: 06/01/2013 18:00:01

Czy Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazywany na faktu...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...

Nazwa usługi/towaru na fakturze VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak prawidłowo wystawić fakturę wewnętrzną przy WNT /korekta zaliczek/?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz...

Co to jest Faktura VAT marża?

Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedawanych towarów w systemie marży polega na tym, iż podstawą opodatkowania tym podatkiem jest tutaj nie cała wartość netto, a jedynie marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca...

Czy faktura wystawiona w ten sposób jest prawidłowa i daje prawo do podatku naliczonego?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przedmiotowe premie pieniężne powinny być dokumentowane fakturą VAT, czy też notą księgową?Czy Spółka mogła zaliczyć w koszty podatkowe 2007 roku nie zapłaconą nadwyżkę wyznaczonej opłaty rocznej w wysokości 254 241 zł 50 gr?Czy można pomniejszyć należny podatek VAT o kwotę wynikającą z niezapłaconej faktury?Określenie prawidłowości wystawienia faktury VAT z tytułu dokonania czynności zamiany nieruchomości gruntowychUrząd Skarbowy Sopot 81-808 ul. 23 Marca 9/11
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.