Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy wydatek poniesiony na korzystanie z usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym świadczonych przez firmę zagraniczną z Luxemburga może

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku wspólników Spółki Jawnej z dnia 20 listopada 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym świadczonych przez firmę zagraniczną z Luxemburga.

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2006 r. został złożony w tutejszym Urzędzie Skarbowym wniosek o wydanie pisemnej informacji w zakresie i sposobie stosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że firma korzysta z usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym świadczonych przez firmę zagraniczną z Luxemburga. Po dokonaniu zapłaty za ww. usługę została wystawiona faktura w wersji elektronicznej w której doliczony jest podatek od towarów i usług w wysokości 15 %, bez żadnego podpisu i z niepełnymi danymi firmy Wnioskodawców (brak adresu i numeru NIP).

Zdaniem Wnioskodawców .jest to import usług, rachunek za tę usługę należy więc potraktować jako wartość netto, do której doliczymy i odliczymy podatek VAT, czyli należy wystawić tzw. fakturę wewnętrzną a jako koszt uzyskania przychodów należy przyjąć wartość netto z naszej faktury wewnętrznej. .

W związku z powyższym pytanie skierowane do organu podatkowego brzmi:

Czy wydatek poniesiony na korzystanie z usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym świadczonych przez firmę zagraniczną z Luxemburga może stanowić koszt uzyskania przychodów ?

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Użyty przez ustawodawcę, w powołanym wyżej przepisie zwrot w celu osiągnięcia przychodów oznacza, iż aby określony wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, to pomiędzy tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo - skutkowy.

Generalnie można przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oparta jest zatem na swoistej klauzuli generalnej, zgodnie z którą podatnik ma możliwość odliczania dla celów podatkowych wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Jak wynika z wyjaśnień Wspólników, usługi telekomunikacyjne w komunikatorze internetowym używane są do rozmów z kontrahentami zagranicznymi (głównie niemieckimi), ponieważ rozmowy te są tańsze od krajowych usług telekomunikacyjnych.

Biorąc powyższe wyjaśnienia Wnioskodawców, rozmowy z kontrahentem zagranicznym przy zastosowaniu komunikatora internetowego, przy wykazaniu związku przyczynowo - skutkowego, stanowią koszt uzyskania przychodów.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku informuje, że w sprawie zakwalifikowania dla potrzeb podatku od towarów i usług, usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym świadczonych przez firmę zagraniczną z Luxemburaga zostanie wydane odrębne postanowienie.
Słowa kluczowe: kontrahent zagraniczny, koszt, usługi telekomunikacyjne
Data aktualizacji: 06/01/2013 18:00:01

Moment potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej w sys...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zwolnienie od podatku usługi pocztowej przy wysyłce towarów ze sklepu internetowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zmniejszenie wartości sprzedaży wykonanych usług należy skorygować w zeznaniu za rok...

Stosownie do przepisów art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa ( Dz. U Nr 8 poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznaje za prawidłowe stanowisko Strony, zawarte we wniosku o wydanie pisemnej...

Wystawianie faktur marża online

Faktura marża to specjalny rodzaj dokumentu, w odróżnieniu od zwykłej faktury nie ma na nim podanej kwoty VAT. Wielu przedsiębiorców ma problem: kiedy i jak powinno wystawiać się taką fakturę, by była zgodna obowiązującym prawem. Co to jest faktura...

Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto Wrocław 53-654 ul. Inowrocławska 4

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Wrocław pod nazwą Stare Miasto gminy powiaty województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 61101016740006062221000000 VAT 11101016740006062222000000 PIT 58101016740006062223000000 budżetowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zawierających niewłaściwy adres WnioskodawcyDokumentowanie sprzedaży wirtualnego bonuCzy w przypadku otrzymania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów istnieje zawsze obowiązek wystawienia faktury VATPodatnik zapytuje czy ma prawo wystawić dla kontrahenta zagranicznego fakturę VAT w walucie obcejTrzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy Radom 26-600 ul. Struga 26/28
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.