Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wydatek poniesiony na korzystanie z usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym świadczonych przez firmę zagraniczną z Luxemburga może

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku wspólników Spółki Jawnej z dnia 20 listopada 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym świadczonych przez firmę zagraniczną z Luxemburga.

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2006 r. został złożony w tutejszym Urzędzie Skarbowym wniosek o wydanie pisemnej informacji w zakresie i sposobie stosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym, w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że firma korzysta z usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym świadczonych przez firmę zagraniczną z Luxemburga. Po dokonaniu zapłaty za ww. usługę została wystawiona faktura w wersji elektronicznej w której doliczony jest podatek od towarów i usług w wysokości 15 %, bez żadnego podpisu i z niepełnymi danymi firmy Wnioskodawców (brak adresu i numeru NIP).

Zdaniem Wnioskodawców .jest to import usług, rachunek za tę usługę należy więc potraktować jako wartość netto, do której doliczymy i odliczymy podatek VAT, czyli należy wystawić tzw. fakturę wewnętrzną a jako koszt uzyskania przychodów należy przyjąć wartość netto z naszej faktury wewnętrznej. .

W związku z powyższym pytanie skierowane do organu podatkowego brzmi:

Czy wydatek poniesiony na korzystanie z usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym świadczonych przez firmę zagraniczną z Luxemburga może stanowić koszt uzyskania przychodów ?

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Użyty przez ustawodawcę, w powołanym wyżej przepisie zwrot w celu osiągnięcia przychodów oznacza, iż aby określony wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, to pomiędzy tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo - skutkowy.

Generalnie można przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oparta jest zatem na swoistej klauzuli generalnej, zgodnie z którą podatnik ma możliwość odliczania dla celów podatkowych wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Jak wynika z wyjaśnień Wspólników, usługi telekomunikacyjne w komunikatorze internetowym używane są do rozmów z kontrahentami zagranicznymi (głównie niemieckimi), ponieważ rozmowy te są tańsze od krajowych usług telekomunikacyjnych.

Biorąc powyższe wyjaśnienia Wnioskodawców, rozmowy z kontrahentem zagranicznym przy zastosowaniu komunikatora internetowego, przy wykazaniu związku przyczynowo - skutkowego, stanowią koszt uzyskania przychodów.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku informuje, że w sprawie zakwalifikowania dla potrzeb podatku od towarów i usług, usług telekomunikacyjnych w komunikatorze internetowym świadczonych przez firmę zagraniczną z Luxemburaga zostanie wydane odrębne postanowienie.
Słowa kluczowe: kontrahent zagraniczny, koszt, usługi telekomunikacyjne
Data aktualizacji: 06/01/2013 18:00:01

Wycena faktur dokumentujących import towarów

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do...

Czy Spółka może dokonać korekty podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe 2004...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktu...

Działając na podstawie: art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8., poz. 60 ze zm.), art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)...

Kwestia zakwalifikowania jako koszt uzyskania przychodu faktury VAT za opakowania zwrotne

STAN FAKTYCZNYZ przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan sklep spożywczy, dokonuje zakupu piwa wraz z opakowaniami zwrotnymi. W miesiącu maju po raz pierwszy został Pan obciążony fakturą VAT za opakowania zwrotne nie zwrócone...

Moment i sposób zaliczenia pierwszej i drugiej raty leasingowej, do kosztów uzyskania przy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przedstawiony przez podatnika wzór faktury uwzględniający trzy podmioty biorące udział w transakcji jest prawidłowy ?W jaki sposób należy rozliczać z krajowym kontrahentem opłaty za przejazdy płatnymi autostradami na terenie Niemiec?Jak wystawić fakturę na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terenie Wielkiej Brytanii w przypadku świadczenia usług w zakresie oprogramowania?Stawka zerowa podatku VAT dla transportu wykazanego na fakturze VATPodatnika do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego z tytułu zwrotu zaliczki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.