Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego podlegają odliczeniu od dochodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku działając na podstawie:art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)po rozpatrzeniu wniosku pani Krystyny O. z dnia 4.05.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do skorzystania z możliwości odliczenia od dochodu wydatków za korzystanie z sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego, postanawia uznać stanowisko pani Krystyny O. w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W dniu 4.05.2006 r. wpłynął do Naczelnika tut. Urzędu wniosek pani Krystyny O. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Po dokonaniu analizy złożonego wniosku ustalono, że w sprawie będącej jego przedmiotem spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 14a § 1 i § 2 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa. Pani Krystyna O. przedstawiając stan faktyczny podała, że korzystała w 2005 r. z sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego oraz że posiada faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki na ten cel wystawione na jej nazwisko i adres zamieszkania. Podatniczka pyta czy wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego podlegają odliczeniu od dochodu. Podatniczka uważa, iż ma prawo do skorzystania z odliczenia od dochodu wydatków za korzystanie z sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego, ponieważ ustawodawca nie określił rodzaju urządzenia za pomocą, którego należałoby korzystać w sieci Internet.

Tutejszy organ podatkowy przed wydaniem niniejszej interpretacji dokonał analizy przedstawionego w piśmie z dnia 4.05.2006 r. stanu faktycznego oraz dokonał oceny prawnej stanowiska podatnika i stwierdził jak niżej:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a wymienionej w sentencji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24 b ust. 1 i 2 lub art. 25 po odliczeniu kwoty wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Z treści ww. przepisu wynika, iż wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet podlegają odliczeniu pod warunkiem, że sieć ta użytkowana jest w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Skorzystanie z ulgi uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:wydatki muszą być poniesione przez podatnika, wydatki powinny być poniesione w związku z użytkowaniem sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, wydatki te muszą być potwierdzone fakturą VAT.W cytowanych wyżej przepisach nie zastrzeżono szczególnej formy dla łącza czy też urządzenia, za pośrednictwem którego ma odbywać się korzystanie z sieci Internet. W większości przypadków dostęp do Internetu odbywa się poprzez łącze stacjonarne (stałe łącze internetowe lub gniazdo telefonii stacjonarnej) jednak coraz powszechniejsze staje się również korzystanie z sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego. Żaden z ww. sposobów nie stanowi przeszkody w korzystaniu z ulgi, jeżeli tylko użytkowanie sieci odbywa się w miejscu zamieszkania podatnika.
Słowa kluczowe: internet, odliczenie od dochodu, telefon
Data aktualizacji: 30/12/2012 15:00:01

Jak należy wykazywać podstawę opodatkowania i kwotę podatku od towarów i usług w wystawian...

Na podstawie przepisów art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, zmiany: Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 85 poz. 727, Nr 143, poz. 1199), po rozpatrzeniu pisemnego...

Czy odsprzedaż towarów można potraktować jako zwrot towarów i czy można w tym przypadku wy...

Na podstawie przepisu art. 14 a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w podanym stanie faktycznym sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli na wniosek z dnia 06.06.2005 r. (data...

Czy można w celu udokumentowania zakupów warzyw i owoców ze swojego gospodarstwa rolnego w...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 23 marca 2005 r. złożonym do Naczelnika tut. Urzędu...

Czy opłata serwisowa stanowi import usług i wymaga odrębnego udokumentowania fakturą wewnę...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy odsetki będą stanowiły obrót z tytułu pośrednictwa finansowego udokumentowane fakturą...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu w związku z realizacją projektu pnJaki kurs waluty obcej należy stosować przy wystawianiu faktur VAT?Czy bon z nadrukiem logo Spółki oraz zaproszeniem do odwiedzenia strony internetowej Spółki może byc potraktowany jako materiał reklamowy?Urząd Skarbowy Jelenia Góra 58-500 ul. Wolności 121Konieczność drukowania i przechowywania kopii faktur w wersji papierowej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.