Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego podlegają odliczeniu od dochodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku działając na podstawie:art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)po rozpatrzeniu wniosku pani Krystyny O. z dnia 4.05.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do skorzystania z możliwości odliczenia od dochodu wydatków za korzystanie z sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego, postanawia uznać stanowisko pani Krystyny O. w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W dniu 4.05.2006 r. wpłynął do Naczelnika tut. Urzędu wniosek pani Krystyny O. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Po dokonaniu analizy złożonego wniosku ustalono, że w sprawie będącej jego przedmiotem spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 14a § 1 i § 2 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa. Pani Krystyna O. przedstawiając stan faktyczny podała, że korzystała w 2005 r. z sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego oraz że posiada faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki na ten cel wystawione na jej nazwisko i adres zamieszkania. Podatniczka pyta czy wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego podlegają odliczeniu od dochodu. Podatniczka uważa, iż ma prawo do skorzystania z odliczenia od dochodu wydatków za korzystanie z sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego, ponieważ ustawodawca nie określił rodzaju urządzenia za pomocą, którego należałoby korzystać w sieci Internet.

Tutejszy organ podatkowy przed wydaniem niniejszej interpretacji dokonał analizy przedstawionego w piśmie z dnia 4.05.2006 r. stanu faktycznego oraz dokonał oceny prawnej stanowiska podatnika i stwierdził jak niżej:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a wymienionej w sentencji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24 b ust. 1 i 2 lub art. 25 po odliczeniu kwoty wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Z treści ww. przepisu wynika, iż wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet podlegają odliczeniu pod warunkiem, że sieć ta użytkowana jest w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Skorzystanie z ulgi uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:wydatki muszą być poniesione przez podatnika, wydatki powinny być poniesione w związku z użytkowaniem sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, wydatki te muszą być potwierdzone fakturą VAT.W cytowanych wyżej przepisach nie zastrzeżono szczególnej formy dla łącza czy też urządzenia, za pośrednictwem którego ma odbywać się korzystanie z sieci Internet. W większości przypadków dostęp do Internetu odbywa się poprzez łącze stacjonarne (stałe łącze internetowe lub gniazdo telefonii stacjonarnej) jednak coraz powszechniejsze staje się również korzystanie z sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego. Żaden z ww. sposobów nie stanowi przeszkody w korzystaniu z ulgi, jeżeli tylko użytkowanie sieci odbywa się w miejscu zamieszkania podatnika.
Słowa kluczowe: internet, odliczenie od dochodu, telefon
Data aktualizacji: 30/12/2012 15:00:01

Urząd Skarbowy Kamień Pomorski 72-400 ul. Mieszka I 5B

Zasięg terytorialny miasta gminy Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin powiaty kamieński województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 87101015990056722221000000 VAT 37101015990056722222000000 PIT...

Wystawianie faktur i powstanie obowiązku podatkowego w związku z wniesieniem aportu po dni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Firma zwróciła się z pytaniem czy dokonuje prawidłowo dla potrzeb podatku dochodowego prze...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku w sprawie...

Czy i w jakiej wysokości powinien być naliczany podatek VAT od prowizji przed 1 maja 2004...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.02.2006 r. (data wpływu do...

Określenie momentu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi wsparcia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Łódzki Urząd Skarbowy Łódź 93-578 ul. Wróblewskiego 10aDostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca oraz miejsce świadczenia usług transportu międzynarodowegoCzy faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mogą nie zawierać NIP nabywcy ?Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężnePrawo do korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconej faktury
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.