Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wypisanie noty księgowej dotyczącej premii pienieżnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2004 r. (data wpływu do urzędu 19.11.2004 r.), oraz pismo uzupełniające z dnia 07.12.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż skutki podatkowe w podatku od towarów i usług w zakresie udzielania premii pieniężnych kontrahentom uzależnione są od wielu czynników, tj. ustalenia, za co zostały wypłacone premie pieniężne, czy dotyczą konkretnych dostaw towarów, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W przypadku, gdy wypłacaną kontrahentowi premię pieniężną można przyporządkować konkretnej transakcji, to zdaniem Naczelnika tut. Urzędu premia ta stanowi formę rabatu obniżającego kwotę należną z tytułu sprzedaży towarów, ponieważ pośrednio obniżeniu ulega cena towaru. Także przy wypłacie premii pieniężnej za wcześniejsze uregulowanie należności z tytułu sprzedaży towarów następuje obniżenie ceny towaru. W przypadku, zatem gdy wypłacone premie pieniężne stanowić będą formę obniżenia ceny (rabat), wówczas zastosowanie znajduje przepis art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz przepis § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).

Na podstawie przedstawionej przez firmę H sp.j. umowy wynika, że premia pieniężna nie stanowi rabatu, lecz dodatkowe świadczenie pieniężne, które nie dotyczy skonkretyzowanych transakcji, a jest przyznawana za spełnienie określonych warunków, tj. osiągnięcie pewnego pułapu obrotów w pewnym okresie czasowym, terminowe regulowanie płatności itp. (zatem premia ta stanowi pewnego rodzaju nagrodę za efektywność we współpracy handlowej między stronami).

Otrzymywana przez Spółkę premia pieniężna nie jest świadczeniem powiązanym z konkretną transakcją, a przyznawana jest kontrahentowi za spełnienie określonych warunków (zachowań), wówczas zdaniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach premia pieniężna może być, uznana za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z tym przepisem, przez świadczenie usług rozumie się także świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W/w premia winna być dokumentowana fakturą VAT i zgodnie z art. 41 ustawy o podatku VAT opodatkowana stawką podatkową w wysokości 22%.
Słowa kluczowe: faktura VAT, premia pieniężna, stawki podatku, świadczenie pieniężne, świadczenie usług
Data aktualizacji: 25/01/2013 00:00:01

Odpowiedzialność karna za nie wystawienie faktury

Zgodnie z art. 62 kodeksu karnego skarbowego 1 kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Zachowanie...

Czy faktury VAT wysyłane do klientów w formacie PDF przy użyciu poczty elektronicznej po w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowość Poznań

Nie wiesz jak obliczyć wartość początkową wajątku? Księgowość w mieście Poznań Ci pomoże. Wartośc początkowa to wartość brutto, która odnosi się do wyceny amortyzowanych obiektów majątku trwałego, czyli środków trwałych oraz wartości...

CIT - w zakresie uznania poniesionych kosztów prywatyzacji za koszty uzyskania przychodów...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy refakturowania usługi (decyzji) zajęcia pasa drogowego

Pismem z dnia 05.07.2005 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatnik przy wykonywaniu robót budowlanych występuje do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jaki sposób Generalny Wykonawca powinien obciążyć podwykonawcę kosztami z tytułu zajęcia pasa drogowego?Terminy obniżania podatku należnego z faktur VAT oraz faktur korygującychCzy usługi wymienione w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług?Stawka podatku właściwa dla sprzedaży ruchomości (maszyn) dokonywanej poza terytorium krajuWnioskodawczyni ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur potwierdzających zakup towarów promocyjnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.