Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wypisanie noty księgowej dotyczącej premii pienieżnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2004 r. (data wpływu do urzędu 19.11.2004 r.), oraz pismo uzupełniające z dnia 07.12.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż skutki podatkowe w podatku od towarów i usług w zakresie udzielania premii pieniężnych kontrahentom uzależnione są od wielu czynników, tj. ustalenia, za co zostały wypłacone premie pieniężne, czy dotyczą konkretnych dostaw towarów, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W przypadku, gdy wypłacaną kontrahentowi premię pieniężną można przyporządkować konkretnej transakcji, to zdaniem Naczelnika tut. Urzędu premia ta stanowi formę rabatu obniżającego kwotę należną z tytułu sprzedaży towarów, ponieważ pośrednio obniżeniu ulega cena towaru. Także przy wypłacie premii pieniężnej za wcześniejsze uregulowanie należności z tytułu sprzedaży towarów następuje obniżenie ceny towaru. W przypadku, zatem gdy wypłacone premie pieniężne stanowić będą formę obniżenia ceny (rabat), wówczas zastosowanie znajduje przepis art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz przepis § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).

Na podstawie przedstawionej przez firmę H sp.j. umowy wynika, że premia pieniężna nie stanowi rabatu, lecz dodatkowe świadczenie pieniężne, które nie dotyczy skonkretyzowanych transakcji, a jest przyznawana za spełnienie określonych warunków, tj. osiągnięcie pewnego pułapu obrotów w pewnym okresie czasowym, terminowe regulowanie płatności itp. (zatem premia ta stanowi pewnego rodzaju nagrodę za efektywność we współpracy handlowej między stronami).

Otrzymywana przez Spółkę premia pieniężna nie jest świadczeniem powiązanym z konkretną transakcją, a przyznawana jest kontrahentowi za spełnienie określonych warunków (zachowań), wówczas zdaniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach premia pieniężna może być, uznana za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z tym przepisem, przez świadczenie usług rozumie się także świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W/w premia winna być dokumentowana fakturą VAT i zgodnie z art. 41 ustawy o podatku VAT opodatkowana stawką podatkową w wysokości 22%.
Słowa kluczowe: faktura VAT, premia pieniężna, stawki podatku, świadczenie pieniężne, świadczenie usług
Data aktualizacji: 25/01/2013 00:00:01

Czy wymagany na fakturze adres sprzedawcy może być adresem oddziału, bez podawania adresu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W deklaracji za jaki okres wykazać fakturę korygującą zwiększającą kwotę VAT należnego do...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...

Jaki będzie moment osiągnięcia przychodu ze sprzedaży - za pośrednictwem kolportera - czas...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia spółki z o.o. z siedzibą w .na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie z dnia...

Badanie sprawozdań finansowych Mysłowice - czego nie obejmuje ubezpieczenie OC?

Badanie sprawozdań finansowych Mysłowice może być przeprowadzane przez podmioty, posiadające odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z z art. 48 ust 2 ustawy z dnia 7.05.2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania...

Urząd Skarbowy Konin 62-510 ul. Zakładowa 7A

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Konin gminy Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn powiaty koniński województwo wielkopolskie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jakie są skutki sukcesji praw i obowiązków w zakresie podatku VAT przy połączeniu spółek?Możliwość odliczenia od dochodu tytułem ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawnąUsługi rachunkowe Wrocław - sprawdź czy księgowy posiada OCMoment i sposób zaliczenia czynszu zerowego do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczejCzy można wystawiać faktury VAT przed wykonaniem usługi oraz przed fizycznym otrzymaniem zaliczki?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.