Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wystawiane faktury sprzedaży usług powinny być pomniejszone o kwoty dokonanych przez kolportera potrąceń?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.08.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie dot. przychodu z tytułu świadczenia usług dla kolportera

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego .

U z a s a d n i e n i e

Podatnik prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług sprzedaży dla kolportera, za usługi wystawia fakturę na określoną w umowie kwotę. Na konto podatnika wpływa natomiast kwota pomniejszona o potrącenia np. z tytułu rachunku telefonicznego, niedoboru inwentaryzacji.

Zdaniem podatnika wystawiane faktury sprzedaży usług powinny być pomniejszone o kwoty dokonanych przez kolportera potrąceń.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty: należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Dla celów podatku dochodowego, nie jest zatem istotne, czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą otrzymała zapłatę za wykonane przez nią usługi bądź sprzedaż towarów, czy też takiej należności nie otrzymała, a także i to, kiedy ją ewentualnie otrzyma.

Dokonując analizy przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzić należy, iż wystawiona faktura za wykonane usługi stanowi zatem w całości przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto informujemy że zgodnie z art. 22 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe uznano stanowisko przedstawione przez stronę za nieprawidłowe.
Słowa kluczowe: moment powstania przychodów, przychody należne, przychód
Data aktualizacji: 25/06/2012 00:08:36

Uznanie za podatnika w związku z wykonywaniem usług prawniczych i obowiązku ich dokumentow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymanych premii pieniężnych - rabat zmniejszający podsta...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Tychy 43-100 ul. al. Niepodległości 60

Zasięg terytorialny miasta Bieruń, Imielin, Lędziny, miasto na prawach powiatu - Tychy gminy Bojszowy, Chełm Śląski powiaty bieruńsko-lędziński województwo śląskie Konta bankowe CIT 76101012123068382221000000 VAT 26101012123068382222000000 PIT...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT z tytułu rat leasingowych i zakupu pa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy od faktury od kontrahneta zagranicznego należy naliczyć podatek VAT a następnie go odl...

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz prawidłowość fakturowania usług transportu międzynarodowegoCzy możliwe jest skorzystanie z ulgi remontowo - modernizacyjnej na podstawie faktury, jeżeli wpłaty wynikającej z faktury dokonano w roku następnym?Zastosowanie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnegoUrząd Skarbowy Limanowa 34-600 ul. Matki Boskiej Bolesnej 9Czy wcześniejsze wykonanie i zafakturowanie przez partnera usługi należy traktować jako zaliczkę na poczet dostawy towarów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.