Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wystawiane faktury sprzedaży usług powinny być pomniejszone o kwoty dokonanych przez kolportera potrąceń?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.08.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie dot. przychodu z tytułu świadczenia usług dla kolportera

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego .

U z a s a d n i e n i e

Podatnik prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług sprzedaży dla kolportera, za usługi wystawia fakturę na określoną w umowie kwotę. Na konto podatnika wpływa natomiast kwota pomniejszona o potrącenia np. z tytułu rachunku telefonicznego, niedoboru inwentaryzacji.

Zdaniem podatnika wystawiane faktury sprzedaży usług powinny być pomniejszone o kwoty dokonanych przez kolportera potrąceń.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty: należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Dla celów podatku dochodowego, nie jest zatem istotne, czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą otrzymała zapłatę za wykonane przez nią usługi bądź sprzedaż towarów, czy też takiej należności nie otrzymała, a także i to, kiedy ją ewentualnie otrzyma.

Dokonując analizy przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzić należy, iż wystawiona faktura za wykonane usługi stanowi zatem w całości przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto informujemy że zgodnie z art. 22 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe uznano stanowisko przedstawione przez stronę za nieprawidłowe.
Słowa kluczowe: moment powstania przychodów, przychody należne, przychód
Data aktualizacji: 25/06/2012 00:08:36

Koszty uzyskania przychodu w momencie poniesienia tj. w dacie wydania faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można ubiegać się o zwrot podatku VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowe...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.03.2006 r. o udzielenie pisemnej...

W piśmie Podatnik pyta czy prawidłowe jest stanowisko dotyczące wystawiania faktur z tytuł...

Wnioskiem z dnia 08.01.2007 r r ( data wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie 08.02.2007 r) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o wydanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w...

Miejsce świadczenia i opodatkowania usług w zakresie opodatkowania oraz wystawienie faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Sucha Beskidzka 34-200 ul. Mickiewicza 36

Zasięg terytorialny miasta Jordanów, Sucha Beskidzka gminy Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce powiaty suski województwo małopolskie Konta bankowe CIT 89101012700035222221000000 VAT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kiedy powstaje obowiązek korekty po otrzymaniu faktury korygującej przy dostawach zagranicznych?Czy można wystawić fakturę korygującą zmieniającą stawkę podatku VAT z 22% na zwolnienie od podatku?Czy możliwe jest przechowywanie kopii faktur w formie elektronicznej na płycie CD-ROM?W jaki sposób opodatkować zaliczkę otrzymaną od kontrahenta zagranicznego do kilku kolejno po sobie następujących usług transportowych?Opodatkowanie zaliczek
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.