Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy z umową użyczenia lokalu użytkowego wiąże się obowiązek wystawienia faktury i odprowadzenia podatku należnego?

Wnioskodawca wnosił o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego poprzez określenie czy z umową użyczenia lokalu użytkowego wiąże się obowiązek wystawienia faktury i odprowadzenia podatku należnego. Strona wskazała w swym wniosku, iż jest właścicielem budynku, który w połowie jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej tj. biura rachunkowego, zaś w pozostałej części jest wynajmowany różnym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Wnioskodawca podkreślił w swym piśmie iż przy zakupie budynku nie odliczał podatku naliczonego z uwagi na to, iż nabył go od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Nakłady poniesione w latach 2002-2003 na modernizację budynku przekroczyły 30% wartości początkowej. Strona wskazała w swym wniosku, że od m-ca września br. jedno z pomieszczeń udostępniła zięciowi na podstawie umowy użyczenia do prowadzenia działalności gospodarczej. W w/w piśmie Podatnik zajął swoje stanowisko w sprawie. Strona - wskazując na art. 8 ust. 2 ustawy o podatku VAT - uważa, że ma obowiązek naliczania podatku VAT od przedmiotowej umowy użyczenia lokalu.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.- ostatnia zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 143 poz. 1199) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2) eksport towarów;

3) import towarów;

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 8 ust. 1 w/w ustawy o podatku VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 w/w ustawy o podatku VAT nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług.

Ustosunkowując się do stanowiska Strony, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, w oparciu o w/w przepisy, jak również stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę, stwierdza iż Podatnik w związku z zawarciem umowy użyczenia lokalu użytkowego ma obowiązek odprowadzenia podatku VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko zawarte w piśmie Podatnika jest w ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Ewentualna zmiana stanu prawnego skutkuje utratą aktualności interpretacji.

Zgodnie z brzmieniem art. 14 b w/w ustawy Ordynacja podatkowa powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże jednak właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: lokal użytkowy, opodatkowanie, podatek od towarów i usług, umowa użyczenia
Data aktualizacji: 03/07/2012 05:41:20

Czy od faktury za najem samochodu moę odliczyć cały VAT, czy tylko 60% i nie więcej niż 60...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez PXXXXX XXXXXX NIP XXXXXX w dniu 20 stycznia 2006 roku wnioskiem o udzielenie pisemnej...

Określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw prasy w ramach prenumeraty o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wysyłanie faktur elektronicznych w systemie pdf

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korekta oraz prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu paliwa - samochód...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób dokumentować otrzymywanie i udzielanie premii pieniężnych?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z fakturJakim kursem należy przeliczyć poniesione koszty w walutach obcych?Czy na sprzedaż udziałów w kolektorze sanitarnym innym gminom należy wystawić fakturęCczy prawidłowo Podatnik rozpoznał datę powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług pomiędzy 31.01.2006 r. a 07.02.2006 rMożliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.