Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Czy z umową użyczenia lokalu użytkowego wiąże się obowiązek wystawienia faktury i odprowadzenia podatku należnego?

Wnioskodawca wnosił o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego poprzez określenie czy z umową użyczenia lokalu użytkowego wiąże się obowiązek wystawienia faktury i odprowadzenia podatku należnego. Strona wskazała w swym wniosku, iż jest właścicielem budynku, który w połowie jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej tj. biura rachunkowego, zaś w pozostałej części jest wynajmowany różnym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Wnioskodawca podkreślił w swym piśmie iż przy zakupie budynku nie odliczał podatku naliczonego z uwagi na to, iż nabył go od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Nakłady poniesione w latach 2002-2003 na modernizację budynku przekroczyły 30% wartości początkowej. Strona wskazała w swym wniosku, że od m-ca września br. jedno z pomieszczeń udostępniła zięciowi na podstawie umowy użyczenia do prowadzenia działalności gospodarczej. W w/w piśmie Podatnik zajął swoje stanowisko w sprawie. Strona - wskazując na art. 8 ust. 2 ustawy o podatku VAT - uważa, że ma obowiązek naliczania podatku VAT od przedmiotowej umowy użyczenia lokalu.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.- ostatnia zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 143 poz. 1199) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2) eksport towarów;

3) import towarów;

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 8 ust. 1 w/w ustawy o podatku VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 2 w/w ustawy o podatku VAT nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług.

Ustosunkowując się do stanowiska Strony, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, w oparciu o w/w przepisy, jak również stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę, stwierdza iż Podatnik w związku z zawarciem umowy użyczenia lokalu użytkowego ma obowiązek odprowadzenia podatku VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko zawarte w piśmie Podatnika jest w ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Ewentualna zmiana stanu prawnego skutkuje utratą aktualności interpretacji.

Zgodnie z brzmieniem art. 14 b w/w ustawy Ordynacja podatkowa powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże jednak właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: lokal użytkowy, opodatkowanie, podatek od towarów i usług, umowa użyczenia
Data aktualizacji: 03/07/2012 05:41:20

Jak należy opodatkować otrzymane środki finansowe z tytułu umieszczania reklam na prywatny...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Zakopane 34-500 ul. Jagiellońska 7

Zasięg terytorialny miasta Zakopane gminy Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin powiaty tatrzański województwo małopolskie Konta bankowe CIT 58101012700044442221000000 VAT 08101012700044442222000000 PIT 55101012700044442223000000...

Czy udzielenie premii przez Wnioskodawcę swoim odbiorcom jest opodatkowane podatkiem od to...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić fakturę VAT w stawce 22% na przychody pieniężne...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy spółka uprawniona będzie do odliczenia podatku naliczonego VAT zawartego w fakturze wy...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy jest podstawa do wystawienia faktur VAT korygujących i zmniejszenia przychodów?Dotyczy wystawiania faktur korygujących do faktur wewnętrznychUrząd Skarbowy Siemianowice Śląskie 41-100 ul. Świerczewskiego 84Dotyczy refakturownia usługMożliwość odliczenia podatku oraz wystawiania faktur VAT RR
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.