Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy zakupione towary i usługi sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnychpodlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art. art. 5 ust.1, art.7 ust.2 pkt 1, art.8 ust. 2, art. 88 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2005r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie opodatkowania podatkiem VAT przekazanych towarów i usług sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

stwierdza, że stanowisko przedstawione przezSpółkęw w/w wniosku jest nieprawidłowe

W dniu 07 sierpnia 2006r wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie dotyczące opodatkowania podatkiem VAT świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jednocześnie prawa do odliczenia podatku przy nabyciu tych towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, że Spółka zakupiła usługi dla pracowników ze środków ZFŚS, przy czym pracownik ponosi częściową odpłatność za zakupione usługi.

W związku z takim stanem faktycznym Spółka pyta "Czy wymienione świadczenia podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?"

Zdaniem Spółki przepis art.88 ust1 pkt.2 ustawy o VAT stanowi, że obniżenia podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatników towarów i usług jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i dlatego Spółka nie nalicza i nie odlicza podatku VAT od zakupionych usług i częściowej odpłatności ponoszonej przez pracownika.

Przedstawione stanowisko jest błędne.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt.1 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym:

- za odpłatne świadczenie usług - art. 8 ust. 2 w/w. ustawy o podatku od towarów i usług - rozumie się nieodpłatne świadczenie usług nie będące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organizacji stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwem, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części,

- za odpłatną dostawę towarów - art. 7 ust. 2 pkt 1 w/w. ustawy- rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 w/w. ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Do takich wydatków należy zaliczyć między innymi wydatki finansowane z funduszu socjalnego. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art.88 ust.3 pkt 3 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług, przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma zastosowania w przypadku gdy czynności określone w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zostały opodatkowane.

Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami, podatnik przekazując zakupione towary i usługi udokumentowane fakturami VAT, finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych może dokonać opodatkowania tych czynności zachowując prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w tych fakturach lub przekazać zakupione towary i usługi bez ich opodatkowania pozbawiając się prawa do obniżenia podatku naliczonego.

Reasumując :

1/ odpłatna część usługi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT,

2/ nieodpłatna część usługi może przyjąć dwojaki charakter pod względem opodatkowania tzn.:

- nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT z jednoczesnym brakiem prawa do odliczenia VAT /art.88 ust. 1 pkt.2 /,

- podlega opodatkowaniu podatkiem VAT z jednoczesnym prawem do odliczenia VAT /art.88 ust. 3 pkt.3 /

W związku z powyższym należało stwierdzić jak w sentencji postanowienia.

Podkreśla się, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, pracownik, przekazanie towarów, przekazanie usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Data aktualizacji: 24/12/2012 21:00:01

Nie ma obowiązku oznaczania faktur i faktur korygujących wystawianych w formie elektronicz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

VAT - w zakresie wystawiania faktur VAT za świadczone usługi na rzecz producenta filmu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy powinien potwierdzić zaistniały fakt Fakturą VAT i opodatkować w/w decyzje?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktury korekty i korekta kwoty podatku naliczonego - środek trwały powyżej 15000 zł

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy osoba fizyczna podejmująca działalność gospodarczą po raz pierwszy może dobrowolnie pr...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani A. B. z dnia 19.02.2007r. (data wpływu 22.02.2007r.) o udzielenie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy trwający obecnie rok podatkowy Spółki zakończy się z dniem zamknięcia ksiąg rachunkowych na moment przekształcenia?Udokumentowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki oraz prawa do odliczenia podatku naliczonegoJaki jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług udzielania licencji?Czy bezpłatne otrzymanie towarów od kontrahenta zagranicznego podlegaja opodatkowaniu VAT i czy należy je dokumentować fakturą wewnętrzną?Czy Spółce przysługuje odliczenie podatku VAT naliczonego zawartego w fakturze wykupu samochodu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.