Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy zakupione towary i usługi sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnychpodlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art. art. 5 ust.1, art.7 ust.2 pkt 1, art.8 ust. 2, art. 88 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2005r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie opodatkowania podatkiem VAT przekazanych towarów i usług sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

stwierdza, że stanowisko przedstawione przezSpółkęw w/w wniosku jest nieprawidłowe

W dniu 07 sierpnia 2006r wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie dotyczące opodatkowania podatkiem VAT świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jednocześnie prawa do odliczenia podatku przy nabyciu tych towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, że Spółka zakupiła usługi dla pracowników ze środków ZFŚS, przy czym pracownik ponosi częściową odpłatność za zakupione usługi.

W związku z takim stanem faktycznym Spółka pyta "Czy wymienione świadczenia podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?"

Zdaniem Spółki przepis art.88 ust1 pkt.2 ustawy o VAT stanowi, że obniżenia podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatników towarów i usług jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i dlatego Spółka nie nalicza i nie odlicza podatku VAT od zakupionych usług i częściowej odpłatności ponoszonej przez pracownika.

Przedstawione stanowisko jest błędne.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt.1 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym:

- za odpłatne świadczenie usług - art. 8 ust. 2 w/w. ustawy o podatku od towarów i usług - rozumie się nieodpłatne świadczenie usług nie będące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organizacji stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwem, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części,

- za odpłatną dostawę towarów - art. 7 ust. 2 pkt 1 w/w. ustawy- rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 w/w. ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Do takich wydatków należy zaliczyć między innymi wydatki finansowane z funduszu socjalnego. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art.88 ust.3 pkt 3 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług, przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma zastosowania w przypadku gdy czynności określone w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zostały opodatkowane.

Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami, podatnik przekazując zakupione towary i usługi udokumentowane fakturami VAT, finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych może dokonać opodatkowania tych czynności zachowując prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w tych fakturach lub przekazać zakupione towary i usługi bez ich opodatkowania pozbawiając się prawa do obniżenia podatku naliczonego.

Reasumując :

1/ odpłatna część usługi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT,

2/ nieodpłatna część usługi może przyjąć dwojaki charakter pod względem opodatkowania tzn.:

- nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT z jednoczesnym brakiem prawa do odliczenia VAT /art.88 ust. 1 pkt.2 /,

- podlega opodatkowaniu podatkiem VAT z jednoczesnym prawem do odliczenia VAT /art.88 ust. 3 pkt.3 /

W związku z powyższym należało stwierdzić jak w sentencji postanowienia.

Podkreśla się, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, pracownik, przekazanie towarów, przekazanie usług, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Data aktualizacji: 24/12/2012 21:00:01

Opodatkowanie czynności wykonywanych przez biegłych sądowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy spółka cywilna której udziałowcem jest zagraniczna osoba fizyczna, może prowadzić poda...

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż jest Pani osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo niemieckie. Nie posiada Pani stałego ani czasowego adresu zameldowania w Polsce. W aktach rejestracyjnych wykazała Pani adres zamieszkania...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z ww. fak...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 01.04.2005 r. (data wpływu do...

Czy Komornik może wystawić fakturę VAT w przypadku gdy zajął wierzytelność za towary, nato...

Zgodnie z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub...

Określenie momentu przychodu z działalności gospodarczej z tytułu płatności za określoną l...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawienia faktury korygującejPrawidłowa dokumentacja dostawy z art. 13 ust. 3 i powstanie obowiązku podatkowego takiej transakcjiUrząd Skarbowy Olesno 46-300 ul. Pieloka 21Jakie konsekwencje podatkowe rodzi nota księgowa zawierająca opis wydatku i stanowiąca postawę do przekazania środków z rachunku środków pomocowych ?W jaki sposób należy udokumentować otrzymany bonus od klienta holenderskiego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.